Koleje jsou taková relikvie socialismu, říká místopředseda ko­lejní rady

7. 3. 2014 | | Nezařazené

Dominik Peťko je v kolejní radě čtvrtým rokem. Za tu dobu se stal
místopředsedou Centrální kolejní rady (CKR), naučil se vyjednávat
s lidmi a spolu se svými kolegy se snaží o vylepšení kolejí. Naposled
například nakoupili nové matrace a vybavili posilovny.

Jak ses do kolejní rady dostal?

Vedoucí nám naprosto vážně vyhrožovala, že nás vyhodí z koleje,
protože jsme neměli vyklizené věci ze sprchového koutu, když uklízečka
ráno přišla uklidit. Ta nejdřív vyhrožovala, že příště to řekne
vedoucí, ale mezitím se nějak samovolně naštvala a šla žalovat. Pak jsem
viděl leták upozorňující na volby, který tam dala naše kamarádka Hanka
Lovecká. Tak jsem si řekl, že když budeme v KR, tak bychom si museli ten
vyhazov sami odsouhlasit.

A i po čytřech letech tě to baví?

Jo, to určitě, stále je tam plno nových věcí, který je potřeba
řešit. Stále se otvírají nový možnosti, třeba teďka se nám povedlo
dostat tři čtvrtě milionu na matrace a na posilovny. Taky pořád
přicházejí a odcházejí členové. Občas se tam dostanou lidi, kteří na
to buď úplně kašlou nebo že by měli přílišnou iniciativu, to taky ne.
Navíc ta práce není úplně zadarmo, dostáváme stipendia, ale jen pro
omezený okruh lidí. Je to vázané na to, že člověk něco dělá.

Kolik si za práci v kolejní radě vyděláte?

Jsou to malé peníze na to, co děláme. Obzvlášť třeba předseda CKR je
dost vytížený, věnuje tomu hodně času, a myslím, že ty peníze, které
dostane na stipendiu, což bylo zhruba třináct tisíc za semestr, tak
je nic.

Co vlastně musí členové KR dělat?

Každá kolejní rada řeší operativní věci na své koleji, kromě toho
ještě rozdělujeme v létě ubytování. To bývá poměrně náročný, ale
je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, co děláme. Je to věc, na
které stále pracujeme a snažíme se to zlepšovat. Samozřejmě stane se, že
se udělá chyba. Jsou to přes tři tisíce lidí a ten proces je hrozně
složitý. Někdy je to pak těžké vyřešit. Když uděláme chybu a pak už
se vytisknou smlouvy.

Jak přidělujete ubytování studentům?

Máme poměrně transparentní proces, který je popsaný na našich
stránkách (www.ckr.vse.cz – pozn.
red.). My dostaneme seznam dat, lidi, jména, s kým chtějí být na pokoji,
ročník a tak dále. Podle toho je rozřazujeme. Začneme od těch
nejmladších, prváky automaticky na Jižní Město. A pak podle toho, jak ten
člověk má nastaveny priority, v jakém ročníku je. Začínáme od těch
nejvyšších, navazujících magisterských a jedeme postupně dolů. Co byl
třeba problém zrovna minulej rok, tak nám vyšlo, že strašně moc
třeťáků jsme museli dát na Jarov II. No a třeťáci už na dvojce bydlet
nechtějí.

Ideální by byly pouze jednolůžáky

Ty jsi zároveň předsedou kolejní rady na Jarově II. Čemu se
věnuješ tam?

Byl jsem do minulého týdne. Vzdal jsem se funkce, aby mohla nastoupit nová
generace. Musím řešit dlouhodobě to, že lidi ze dvojky (blok kolejí Jarov
II, pozn. red.) utíkají. Takže se snažím prosazovat, aby se tam dělaly
jednolůžáky. To se podařilo a teďka už tam je skoro sedm pater
jednolůžáků. Taková hudba budoucnosti je, že tam budou jenom
jednolůžáky. Jedině tak si myslím, že jsou ty koleje udržitelné. Kdybych
to srovnal se zahraničím, ty koleje jsou stále taková relikvie socialismu.
Toto je naprostý unikát, co máme tady. A když už je někde v zahraničí
mají, tak lidi mají samostatný pokoj. Takže to, že ještě před čtyřmi
lety jsme měli na Blanici trojlůžáky, tak to byl opravdu děs. A na té
dvojce je to srovnatelné.

Směřuje to do budoucna k tomu, že bude víc jednolůžáků na
všech kolejích?

Problém by byl výpadek v penězích, muselo by mu odpovídat zvýšení
nájmu. Asi by to nebylo na dvakrát tolik, protože míň lidí samozřejmě
spotřebuje míň energie, ale zase ne dvakrát míň. Svítí se stále
stejně, topí se stále stejně, ušetří se tak možná na vodě. A na
straně nákladů taky není moc kde šetřit. Vrátný tam být musejí,
ekonomický tam být musí.

Máte ve vztahu ke Správě účelových zařízení (SÚZ) a
k vedoucím kolejí reálné pravomoci, nebo je to o tom, co oni
dovolí?

Je to dlouhodobě na bázi dobrých vztahů. Statut Centrální kolejní
rady, který nějakým způsobem definuje naše fungování a vztah k SÚZ,
říká, že jsme takovým poradním a kontrolním orgánem voleným studenty,
ale co to reálně znamená, to zas tak popsané není.

Jak se volí kolejní rady?

Vypíšou se na začátku akademického roku volby, mělo by to být
vyvěšeno vždycky někde na nástěnce a na webu kolejní rady. S čím máme
teď problém, je, že těch kandidátů je míň, než kolik je těch míst.
Takže třeba na Jarově III. F jsme měli chvíli tři lidi.

Když je v kolejní radě málo lidí, nestíháte pak
svoji práci?

Ne, tam jde o to, že podle volebního řádu je potřeba, aby tam byli
aspoň tři lidi, jinak se musí vypisovat stále nový volby. Na rovinu,
samozřejmě jsou členové, kteří jsou víc aktivní a kteří jsou míň.
Jsou lidi, kteří třeba nedělají téměř nic. Kdyby víc lidí bylo víc
aktivních, tak toho dosáhneme možná i víc. Hodně toho má Kuba (Jakub
Šimeček, současný předseda CKR, pozn. red.) a ostatní v předsednictvu.
Na něj se totiž snáší i problémy z jednotlivých kolejí a on to pak
musí jít řešit na SÚZ. Já třeba dělám granty, podával jsem žádost
o grant rektora VŠE a České spořitelny.

Téměř poloviční úvazek

Dá se člověk namotivovat k tomu, aby se víc
snažil?

Dá, když bude člověk pracovat, tak ho můžeme motivovat třeba tím
stipkem.

Kdo rozhoduje o tom, kdo dostane stipendium?

Předseda.

Jaký obnos má k dispozici?

To není přesně daný. My něco navrhneme panu rektorovi a on nám
něco pošle.

Takže je to de facto neomezené?

Není to neomezené. Omezené je to samozřejmě stipendijním fondem a tím,
aby to bylo přiměřený. Rozhodně si nebudeme dávat stipendia
30 tisíc.

Kdo to kontroluje, jestli si nedáváte nepřiměřená
stipendia?

No mezi sebou. Teďka to bylo tak, že jsem to zrovna posílal já, my to
v tom předsednictvu vidíme.

Takže vy sami disponujete penězi, které si mezi sebou
rozdělujete?

Ne, to je jinak. To je návrh rektorovi na ty stipendia, ale ber to tak, že
to jsou částky v řádu tisíce korun. Samozřejmě pro to předsednictvo je
to o něco víc, ale opravdu tam té práce je nepoměrně víc. Když to tak
vezmu, tak občas je to jako poloviční úvazek. Já to beru tak, že ta
odměna je spíš symbolická. Funguje to tak, že předseda to navrhne za
všechny členy CKR a my se nějakým způsobem mezi sebou poradíme a oni nám
to prostě pošlou. Ale zase jeden semestr to třeba vůbec nebylo.

Musí předseda nějak dokazovat, že člověk, který dostane
stipendium, odvedl adekvátní práci?

Jo, to tam vždycky píšeme.

Stalo se vám, že to rektor někdy odmítl?

Ne, my jsme s ním měli taky dobrý vztahy, ale nechci, aby to vypadalo,
že my si tady říkáme o peníze. Moc lidí o tom neví, dlouho se o tom
moc nahlas nemluvilo. Já když jsem přišel do CKR, tak jsem na schůzi řekl
všem, hele máme tady stipendia, jako místopředseda jsem dostal tolik.
Můžete si myslet, že to je hodně, ale dělám tady to, to a to. Je to na
bázi nějaké vzájemné kontroly. Protože to, co my děláme, není nikdo
z venku moc schopen posoudit. Je to schopen posoudit SÚZ. Na druhou stranu
nevidí dovnitř, do té práce, co probíhá uvnitř té organizace.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: