Studenti Mezinárodního obchodu budou skládat dvoje státnice

11. 4. 2013 | | Zprávy ze školy

Magisterské státnice pro obor Mezinárodní obchod se rozdělí na dvě
části. Obsah státnic zůstává stejný. Rozdíl je, že se studenti
nemusejí všechno učit najednou.

Podle nařízení děkana FMV se státní zkouška dělí na dvě
části – Mezinárodní obchod a Mezinárodní ekonomie a právo. Zkouška
z Mezinárodního obchodu bude zahrnovat předměty Mezinárodní marketing a
Finanční řízení mezinárodního podnikání. Druhá část nazvaná
Mezinárodní ekonomie se bude týkat zkoušky z Mezinárodní ekonomie II a
Práva v mezinárodním obchodě.

„Množství učiva nebylo impulsem k rozdělení zkoušky,“ říká
proděkan pro pedagogiku FMV Pavel Hnát. Dodává, že rozdělení pomůže jak
studentům, tak i učitelům: „V jedné komisi bude možné vyzkoušet ve
stejném čase dvojnásobný počet studentů.“

Nové opatření se týká studentů, kteří začali své magisterské
studium nejdříve v zimním semestru 2011/2012. Starší studenti změnu
nepocítí.

Na pořadí zkoušek podle nařízení nezáleží, ale studenti musí obě
části státnic složit v rámci jednoho zkouškového období. Změna tedy
nepovede k  prodloužení studia, což podle Hnáta nechtějí ani studenti.
„Ti, kteří jsou dobře připravení pro praxi, jistě nebudou chtít své
studium zbytečně protahovat a odkládat svůj vstup na pracovní trh,“
vysvětluje proděkan.

Studenti se na rozdělení státnic dívají s rezervou. „Nevím, v čem
je rozdíl. Budu se muset učit to samé a navíc to budu mít roztahané přes
celé zkouškové,“ sdělila Studentskému listu studentka pátého ročníku
Mezinárodního obchodu Marcela. „Kdyby se to aspoň dalo rozdělit na dvě
zkoušková, bylo by to lepší,“ souhlasí její spolužák Karel.

Výhodou oproti předchozímu systému je, že pokud student nesloží jednu
ze dvou částí státnic, musí opakovat pouze ji. Nemusí se tedy učit
všechno znova. Podobné změny by se do budoucna mohly týkat i ostatních
oborů. „Do budoucna chystáme u dalších oborů programu Mezinárodní
ekonomické vztahy zavedení samostatné dílčí části státní závěrečné
zkoušky z ekonomie a mezinárodní ekonomie,“ říká Hnát. Proděkan
vysvětluje, že důvodem je návaznost na rozdělení výuky ekonomie do dvou
semestrů a posílení výuky mezinárodní ekonomie. „To se ale bude týkat
až studentů, kteří na FMV začnou studovat od zimního semestru
2013/2014,“ dodává.

Mohlo by tě zajímat: