Studentská komora Rady VŠ není dost kompetentní

11. 3. 2009 | | Názory

Bývalá členka Studentské komory Rady vysokých škol Savina Finardi komentuje činnost této instituce, která podle ní upřednostňuje svůj mediální obraz před programovou prací, jež by vedla ke zkvalitnění vysokého školství. Rovněž označuje Studenstkou komoru za podléhající orgán Univerzity Karlovy ve věci reformy terciárního vzdělávání.

Bývalá členka Studentské komory Rady vysokých škol Savina Finardi komentuje činnost této instituce, která podle ní upřednostňuje svůj mediální obraz před programovou prací, jež by vedla ke zkvalitnění vysokého školství. Rovněž označuje Studenstkou komoru za podléhající orgán Univerzity Karlovy ve věci reformy terciárního vzdělávání.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je nejvyšší zastupitelský orgán studentů českých vysokých škol a její existence je dána samotným zákonem o vysokých školách. SK RVŠ tedy nemusí řešit otázku svého bytí či nebytí, nebo alespoň ne dnes. Tato situace by měla navozovat potřebný klid pro práci SK RVŠ, která by se měla více než svému PR věnovat skutečné programové práci.

Jaké jsou tedy výstupy práce SK RVŠ za poslední necelé dva roky? Přiznám se, že mě stálo hodně energie a času, než jsem nalezla konkrétní výstupy, které by alespoň trochu napovídaly o činnosti SK RVŠ za uplynulé období. Příznačné ovšem bylo, že zdrojem informací nebyly webové stránky komory, ale stránky Rady vysokých škol, kde je uveřejněna tzv. Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za období leden 2006 – listopad 2008.

Obecně mám z kapitoly věnující se činnosti SK RVŠ smíšené pocity; jako by to byl měsíc, kdy jsem z komory odešla – žádná nová témata, žádné nové nápady a náměty. Dokonce ani tolik potřebný programový dokument věnující se problematice doktorského studia nevznikl, ačkoliv samotná Zpráva avizuje, že by měl být zveřejněn nejpozději na počátku nového stálého zasedání, tedy uvidíme.

Programově mě tedy SK RVŠ zklamala, očekávala jsem, že se vzepne ke skutečné práci, která možná nebude tak populární, aby o ní mohly referovat Literární noviny, ale která je žádoucí. Jakoby SK RVŠ zapomněla, co je smyslem její existence.

Málo kompetence i transparentnosti

SK RVŠ může být policy maker, ale v první řadě k tomu musí mít kompetentní tým, a pokud takový tým nemá k dispozici, pak je vhodnější se soustředit na rutinnější, ale stále ještě záslužnou práci. Komora kupříkladu může monitorovat Boloňský proces na českých vysokých školách a snažit se poskytnout odborné zázemí pro studentské reprezentanty na daných školách. Může se snažit napomáhat tomu, aby konečně vznikly standardy doktorského studia, které by měly charakter doporučení pro jednotlivé školy.

SK RVŠ v poslední době rovněž programově rezignovala na otázku zajišťování kvality ve vysokém školství a kromě účasti jejích členů na ad hoc hodnoceních vysokých škol, která vykonává Akreditační komise, se touto otázkou vůbec nezabývala.

Nejvyšší studentský orgán se sice soustředí na svůj mediální obraz, ale jeho soudobé praktiky jsou na hranici transparentního chování a skutečně nestranného zastupování zájmů všech studentů vysokých škol. Odpoví mi například někdo z vedení SK RVŠ na otázku, proč nezveřejňují zápisy ze svých zasedání, jak tomu bylo roky dobrým zvykem? Ano, SK RVŠ sice má nové webové stránky, ale jejich obsah je zastaralý a nic aktuálního se tam čtenář nedozví.

Komora je bohužel ve vleku stanovisek UK

SK RVŠ vlastně zastupuje i mé zájmy a ptám se tedy veřejně jejích představitelů, zda se konečně začnou zabývat programovými otázkami a zda se jejich činnost konečně posune pozitivní směrem. Za velmi zhoubnou považuji současnou politiku SK RVŠ, která se výhradně orientuje na otázku benefitů pro studenty.

Chápu, že žákovské jízdné v době letních prázdnin je populární forma, jak získat politický kapitál, ale na druhou stranu studenty trápí i jiné otázky, které nejsou bezprostředně spojeny s financemi. Co třeba internacionalizace studia, kreditový systém, strukturace studia, mobilita studentů – to nejsou dostatečně aktuální a silná témata pro studentské zástupce?

SK RVŠ by rovněž slušel pozitivnější přístup a chladnější hlava při řešení věcných problémů spojených s reformou terciárního vzdělávání. Je smutné, že to musím napsat, ale SK RVŠ je v současnosti ve vleku stanovisek Univerzity Karlovy. Naprosto respektuji, že UK je největší českou veřejnou vysokou školou a chápu, že její lobby je zdaleka nejsilnější, ale studentská komora není žádným odloučeným pracovištěm UK, ale celostátní reprezentací vysokoškolských studentů v ČR a její představitelé by si to měli uvědomit, než bude příliš pozdě.

Článek byl publikován dne 4.3.2009 na ukacko.cz

Autorka je doktorandkou na Fakultě financí a účetnictví. Zároveň na VŠE zastává funkci studentské tajemnice rektora. V letech 2005-2007 byla místopředsedkyní SK RVŠ pro program. Letos se chystá ve volbách kandidovat do AS FFÚ.

Mohlo by tě zajímat: