SÚZ nabízí studentům refundaci kolejného

31. 10. 2020 | | Zprávy ze školy Jarov III. G, thalerova kolej

V souvislosti s prodloužením výjimečného stavu Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické (SÚZ VŠE) vydala 30. října nové opatření. Týká se možností slev na kolejném pro studenty VŠE, kteří vzhledem k současné epidemiologické situaci tráví semestr mimo koleje. Obdobně jako začátkem října či minulý semestr, nabízí vedení kolejí studentům, kteří jsou na kolejích oficiálně ubytování, ale ne fyzicky přítomni, možnost snížení části nákladů.

Jednou ze slev na kolejném, kterou mají studenti možnost využít, je sleva 14 korun na den. Jedná se o výši variabilních nákladů z celkové sumy kolejného. Na tuto slevu mají nárok studenti, kteří nejpozději 30. listopadu podají výpověď z ubytování, přičemž jim bude započítaná právě pro období trvání výpovědní lhůty. Sleva bude realizována prostřednictvím refundace v kontu ubytovaného v ISKAMu. Proběhne v závislosti na tom, kdy student podá výpověď z ubytování, v první polovině prosince nebo ledna.

V případě, že si ubytovaný chce svůj stávající pokoj udržet pro možnost pozdějšího návratu na kolej a nepodá do konce listopadu výpověď, má možnost získat refundaci 50 procent z ceny kolejného za období od listopadu 2020 do ledna 2021 včetně. V tomhle případě bude refundace realizována prostřednictvím ISKAM nejpozději do 10. února 2021.

Pokud dojde k zrušení usnesení vlády o zákazu pobytu studentů s jiným bydlištěm v Česku na kolejích a ubytovaný se na kolej vráti ještě před koncem současného semestru, je povinen datum návratu ohlásit e-mailem na adrese arrivals@vse.cz.

Ubytovaným, kteří nepobývali na kolejích,  SÚZ již koncem září nabídla slevu 14Kč/den, která pokrývala náklady za elektřinu, vodu apod. V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření Covid-19 měli nepřítomní ubytovaní také možnost zažádat o refundaci v plné výši za období 13. října – 1. listopadu.

Mohlo by tě zajímat: