Téměř stomilionový sportovní areál Třebešín slouží studentům i zaměstnancům

2. 6. 2010 | | Zprávy ze školy

VŠE se vymanila z nutnosti využívat různých sportovních středisek a
vybudovala vlastní zařízení, kde je možno provozovat kurzy tělesné
výchovy.

Nový sportovní areál v Třebešíně byl slavnostně otevřen
15. prosince 2009 za přítomnosti rektora VŠE Richarda Hindlse, kvestora
Libora Svobody, ředitele Centra tělesné výchovy a sportu Miloše Pádivého
a dalších. Halu symbolicky pokřtila utkání basketbalového,
házenkářského a florbalového týmu zaměstnanců a
spolupracovní­ků školy.

Zařízení poskytuje prostory a vybavení pro volejbal, basketbal, házenou,
florbal, sálový fotbal, tenis a další sporty. K dispozici je
i horolezecká stěna. Hlavní sál se pro účely výuky rozděluje pomocí
umělých stěn na tři plnohodnotná hřiště. Celá stavba je postavena
v moderním stylu, celkový dojem kazí jen nedokončené stropy.

Třebešín se využívá k nejrůznějším sportovním událostem.
Zejména se jedná o oblastní přebory v házené, utkání vysokoškolské
ligy ve volejbalu, dále soutěže ve florbalu a basketbalu, kde může
zazářit mužský i ženský tým VŠE. Z poslední doby se zde na Velikonoce
konal mezinárodní turnaj v házené a 21. dubna posloužil areál
i v rámci rektorského dnu.

Stavba probíhala v období od října roku 2008 a byla dokončena
v listopadu minulého roku. Zakázku ve veřejné soutěži získala ze
třinácti uchazečů společnost Stavby a.s. a celý projekt realizovala za
95,8 milionu korun. Z toho 78 milionů korun škola získala z dotace ze
státního rozpočtu, zbývající sumu zaplatila z vlastních
prostředků.

Zájemci o využití prostor mají možnost si pronajmout halu i tenisové
kurty. Ceny jsou pro studenty a zaměstnance VŠE oproti veřejnosti
zvýhodněné. Celkový přehled lze nalézt na ctvs.vse.cz.

Mohlo by tě zajímat: