Tip na vedlejšku: Pojďte si vyzkoušet podnikání na vlastní triko

19. 8. 2014 | | Vedlejšky titulní obrázek

Skvělá parta plná kreativních, schopných a aktivních lidí,
vyučující, kteří naslouchají a dokážou vést oboustranně obohacující
diskusi, mnoho externích přednášejících z řad úspěšných podnikatelů
a lektorů, kteří pomohou s osobním rozvojem, a v neposlední řadě
přínosné předměty, které pomohou zahnat obavy z podnikání. To je
vedlejší specializace Malé
a střední podniky
na Fakultě podnikohospodář­ské (FPH).

Výběr mé vedlejší specializace nebyl vůbec jednoduchý. Jako ajťák
z VŠE jsem uvažoval o něčem, co podpoří můj osobní rozvoj. Nakonec po
velmi kladných ohlasech přátel vyhrály Malé a střední podniky z FPH.
Kombinace IT, ekonomických předmětů a podnikání se pro vysokoškolské
vzdělání zdála být velmi výhodná. Jak z názvu plyne, vedlejší
specializace se zaměřuje na malé a střední podniky (Small and Medium
Enterprises – SME), a to ne na jejich provoz z pohledu ekonoma, jak by se na
VŠE mohlo zdát, ale i na jejich tvorbu. Ze standardní pozice studenta
motivovaného k rozšiřování svých znalostí, což mu po absolvování
pomůže k získání práce, se dostáváme do pozice tvůrců pracovních
míst. Výuka je koncipována velmi prakticky a nutí studenty přemýšlet
obchodně.

V rámci dvou z pěti povinných předmětů se studenti s docentkou
Jitkou Srpovou věnují teoretickému základu, který jim pomůže se
zorientovat v tom, jaké požadavky jsou na podnikatele kladeny, spolu
s praktickými tipy, jak založit firmu, na jaké subjekty se obrátit pro radu
a na co si dát pozor. Další předmět je zaměřen na tvorbu strategie a
podnikatelského plánu za pomoci osvědčených přístupů s důrazem na
realizovatelnost. To následně v závěru předmětu posoudí přizvaný
externista-investor při prezentacích a následném dotazování ve stylu
Dne D.

Předmět Moderní trendy v malém a středním podnikání je veden velmi
inovátorsky. Monika Barton čerpá ze svých zkušeností z Nového Zélandu,
kde mimo jiné také vyučuje (i s využitím videokonferencí z ČR), a
snaží se studenty motivovat ke kreativnímu myšlení, hledání nových
příležitostí, nových přístupů k problémům a to vše skrze úspěšné
příběhy světových podnikatelů, aktuální trendy a mimo jiné
i přednášky z konferencí TED a TEDx.

Externí přednášející dodají vedlejšce šmrnc

Posledním předmětem je Podnikatelské praktikum. V něm si každý
vyzkouší podnikání na vlastní kůži. Ti studenti, kteří již sami
podnikají (a na této vedlejší specializaci jich není málo), rozvíjejí
svoji firmu a pravidelně prezentují své záměry a výsledky. Ostatní
zakládají studentskou společnost, která po omezenou dobu umožňuje
studentům pracovat podobným způsobem, jako kdyby založili reálnou
společnost. Zužitkují tak veškeré informace získané z ostatních
předmětů. Během celého semestru totiž musí vymyslet, v čem budou
podnikat, vytvořit podnikatelský plán, rozjet ho a provozovat samotné
podnikání. Výsledkem je závěrečná zpráva a prezentace před odbornou
porotou z řad sponzorů této události, jimiž jsou podnikatelé, manažeři
z významných firem, která stanoví vítěze a předá věcné ceny. Tento
příjemný večer je zakončen rautem. Dalším bonusem může být, že pokud
studentská společnost realizuje zisk, mohou ho její členové využít na
nákup vzdělávacích pomůcek, například notebooků, což může být
další motivace se opravdu snažit. Samozřejmě nikoho následně neomezuje
možnost studentskou společnost „překlopit“ na společnost s ručením
omezeným a pokračovat v podnikání.

Pokud chcete znát důvody, proč si tuto vedlejší specializaci zapsat,
určitě by to v první řadě bylo její praktické zaměření. V každém
předmětu reálně zužitkujete informace, které z něho získáte. Dalším
kladem je výborný kolektiv lidí a vyučujících, kteří podporují větší
spolupráci a navázání vztahů mezi studenty jak v rámci studia, tak
následně při samotném podnikání. Docházelo k situacím, kdy jedna
studentská společnost dodávala své služby spolužákům-podnikatelům.

Velkým přínosem celé vedlejší specializace jsou externí
přednášející. Ve čtyřech předmětech přednášky probíhají z valné
většiny pod taktovkou hosta. Ti jsou vybíráni z řad podnikatelů, kteří
jsou zároveň bývalými absolventy této vedlejší specializace a mohou se
podělit o své zkušenosti se začátky v podnikání, dále pak
z úspěšných podnikatelů jako Radim Jančura (Student Agency), Tomáš
Březina (BEST, a.s.) a Zbyněk Frolík (LINET spol. s.r.o.), investorů –
Ivan Pilný (známý z televizní show Den D), lektorů pro osobní rozvoj –
nezapomenutelná Janka Chudlíková (ona sama by mohla být důvodem pro
zapsání této vedlejší specializace) a o nic méně přínosný Petr
Kallista, a networkerů (omlouvám se za buzzword) – Zdeněk Rudolský
z Impact Hub Praha (Impact Hub mimo jiné vytváří podnikatelům prostředí
pro navázání kontaktů, komunikaci a konzultace).

Výčet hostů není úplný, v každém případě jsou externí
přednášky, respektive diskuse s externími přednášejícími velmi
obohacující. Co získáte studiem této vedlejší specializace, bych mohl
popsat jako rozvoj osobnosti, ujasnění životních hodnot a priorit,
stanovení životních cílů, změnu náhledu na podnikání, motivaci
k založení vlastní firmy, ale slova nikdy nemohou popsat to, jakou
transformaci uvnitř sebe pravděpodobně zažijete.

Vše zmíněné je zřejmě důvodem, proč mnoho absolventů tuto vedlejší
specializaci pokládá za to nejlepší, čeho se jim na VŠE dostalo.

Foto: Vojtěch Urbánek

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by tě zajímat: