Nová hlavní specializace: TRESTNÁ ČINNOST V EKONOMICE

23. 2. 2005 | | Nezařazené

Studium oboru profiluje studenta jako odborníka v oblasti korumpování, praní špinavých peněz a tunelování. Zvláštní pozornost je ve výuce kladena zejména na praktické aspekty problematiky, právní formy, v nichž lze provozovat trestnou činnost, zdaňování a účetnictví, právní regulaci hospodářské soutěže a prostředky umožňující nekalou soutěž a omezování hospodářské soutěže.

Studium oboru profiluje studenta jako odborníka v oblasti korumpování, praní špinavých peněz a tunelování. Zvláštní pozornost je ve výuce kladena zejména na praktické aspekty problematiky, právní formy, v nichž lze provozovat trestnou činnost, zdaňování a účetnictví, právní regulaci hospodářské soutěže a prostředky umožňující nekalou soutěž a omezování hospodářské soutěže. Studenti získávají široké znalosti o nejaktuálnějších trendech a osvojí si znalosti potřebné k budoucímu zaměstnání.

Absolventi se uplatní ve vrcholovém managementu podniků, ve vlastní podnikatelské činnosti, v poradenských firmách, ve státních i nestátních institucích rozmanitého zaměření nebo v řízení multinacionálních korporací. Kromě toho je absolvování specializace dobrým výchozím předpokladem pro výkon povolání auditora, odhadce majetku, zaměstnance státní správy, daňového poradce nebo kariérního diplomata. Svými znalostmi budou schopni důstojně reprezentovat Českou republiku na mezinárodním poli.

Obor Trestná činnost v ekonomice je prvním specializačním programem svého druhu u nás a škola si klade za čest, že se jí do svých řad povedlo získat renomované odborníky z domácích i zahraničních kruhů. Každoročně pořádáme ve spolupráci s věhlasnými firmami působícími na našem trhu akci „Tunel ke štěstí“, kdy si firmy ve spolupráci s Policií ČR vybírají své budoucí zaměstnance z řad nejlepších studentů.

Studenti hlavní specializace Trestná činnost v ekonomice (hTČ) povinně získají zápočet z tělesné výchovy. CTVS za tímto účelem otvírá kurs MFP (Moderní formy prchání).

Povinné předměty (hTČP) – celkem 28 kreditů

Ident Název předmětu Počet kreditů Ukončení
PRA226 Trestná činnost v ekonomice I  zápočet
PRA227 Trestná činnost v ekonomice II zkouška
PRA228 Odhalování trestné činnosti v ekonomice zkouška
PRA229 Legislativní mezery-teorie a praxe (lze zapsat po absolvování PRA228) zkouška
PRA232 Úvod do teorie korumpování zkouška
OP_394 Obchodní korumpování zápočet
STP469 Falšování, zkreslování a dezinterpretace statistických dat zápočet
SE_504 Komoditní analýza světového černého trhu zápočet
FU_389 Kreativní účetnictví zápočet
MTP306 Praní špinavých peněz zápočet
VF_224 Přidělování státních zakázek zápočet

Volitelné předměty (hTČV) – celkem 14 kreditů

Ident Název předmětu Počet kreditů Ukončení
AJ_433 Pašování a převaděčství (v angličtině) zápočet
VF_111 Daňové úniky a neplatičství (pokročilý
kurs)
zápočet
INF311 Zneužívání informací v obchodním styku zápočet
LOG410 Logistika drogových kartelů zápočet
MAE418 Šedá a černá ekonomika zápočet
MG_444 Marketing černého trhu zápočet
MO_514 Tunelování multinacionálních korporací zkouška
MO_280 Obchod s bílým masem a kuplířství zápočet
MO_472 Vyděračský a vymahačský protokol zápočet
MTP315 Padělání peněz a cenných papírů zápočet
OP_180 Machinace v malé a střední firmě zápočet
OP_488 Trénink zločinného jednání zápočet
PM_161 Lobbování zápočet
PM_165 Zločinné spolčování v praxi (mimosemestrální kurs) zápočet
PM_200 Management nájemných vražd zápočet
POL149 Nabývání imunity zkouška
POL150 Základy zapírání zkouška
PRA415 Nekalá soutěž zápočet
HD_177 Dějiny lehkých topných olejů zkouška
HD_322 Učení bratrů Helbigů zkouška
RUJ618 Kapitoly z vybírání výpalného (v ruštině) zápočet
SE_364 Geografie daňových rájů zkouška
SMS602 Nelidská dimenze evropské politiky zápočet
ZP_108 Znečišťování životního prostředí zkouška

Mohlo by tě zajímat: