Ubytovaní na kolejích budou muset jednou týdně doložit negativní výsledek testu na koronavirus

22. 4. 2021 | | Zprávy ze školy Palachova_kolej_jarov_1

Studentům přibude od soboty nová povinnost. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydalo 19. dubna nové opatření pro osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole, vztahující se rovněž na ubytování na kolejích. Na základě opatření MZ musí studenti a ubytovaní na kolejích pravidelně jednou za sedm dní doložit negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

O nově platném opatření dnes prostřednictvím e-mailu informovalo ubytované vedení Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické (SÚZ VŠE). Vzhledem k přerušení prezenční výuky na VŠE se toto opatření vztahuje pouze na ubytované na kolejích. Vstup do prostor školy se nadále řídí opatřením rektorky aktualizovaným 31. března.

Sebetestování přímo na kolejích

K doložení je možné využít negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZ k provádění testů. Výsledek přitom nesmí být starší než 48 hodin.

Test je možné rovněž absolvovat v testovacím zařízení zřízeném v prostorách VŠE nebo jiné veřejné vysoké školy. Ubytovaní mohou využít také antigenový test určený k sebetestování. V případě sebetestování musí ubytovaný doložit čestné prohlášení o negativním výsledku testu. Formuláře čestného prohlášení budou k dispozici na recepcích kolejí.

Dle příkazu ředitele SÚZ ze dne 22. dubna budou na recepcích dostupné taky testy za cenu 128 Kč, která bude ubytovaným načtena jako pohledávka v systému ISKAM. Existuje však možnost, že ze strany státu dojde k refundaci sebetestovacích sad vydaných ubytovaným kolejemi. Pokud nastane tato možnost, budou případné pohledávky ze systému ISKAM vymazány.

Kompletní znění příkazu ředitele a formulář čestného prohlášení dostupné zde.

V případě pozitivního výsledku testu je student povinný bezodkladně opustit prostory koleje, nebo se přesunout do karanténního pokoje přiděleného pracovníkem SÚZ VŠE. Navíc mu je dle vládního opatření uložena povinnost informovat o pozitivním výsledku poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné́ praktické́ lékařství́.

Testování se vyhnou očkovaní a ti, co nemoc již prodělali

Nutnost předložení negativního výsledku testu se nebude vztahovat na ty, kteří již onemocnění prodělali, jeho přítomnost jim byla laboratorně prokázána a uplynula u nich nutná doba izolace. Výjimka platí pouze po dobu 90 dní od prvního pozitivního testu.

Povinnost se nevztahuje rovněž na ubytované disponující certifikátem MZ o absolvování kompletního očkování proti onemocnění COVID-19. Jedná se o aplikaci jedné dávky v případě jednodávkového a dvou dávek u dvoudávkového schématu vakcinace. Tuto možnost je navíc možné využít až po uplynutí nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky.

Opatření rektorky a vstup do prostor školy

Vstupovat do prostor školy mohou studenti dle opatření rektorky pouze v odůvodněných případech, jako jsou zkoušky, obhajoby závěrečných prací, osobní konzultace a podobně. Musí se přitom prokázat negativním výsledkem antigenního testu na přítomnost antigenu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než sedm dní.

Ke vstupu je přitom nutné využít vchod z Italské ulice s umístněnými turnikety za použití studentské identifikační karty. Pro opuštění školy je pak možné využít jakýkoliv východ.

Podobně jako v případě kolejí je i v tomto případě možnost prokázat se potvrzením o prodělání onemocnění ne starším než 90 dní od prvního pozitivního testu a po uplynutí nutné doby izolace. Již naočkovaní mohou předložit také certifikátem MZ o absolvování kompletního očkování za předpokladu, že uplynulo nejméně 14 dní od poslední dávky daného očkovacího schématu.

Výjimkou z prokazování je návštěva školní knihovny. Pokud student vstupuje do prostor VŠE za účelem vyzvednutí nebo vrácení knih v knihovně, nemusí se prokázat ani testem, ani proděláním onemocnění nebo očkováním. Je však nutné využít ke vstupu vchod do Staré budovy a následně budovu školy stejným vchodem neprodleně opustit.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: