Účast ve Sčítání 2021 je povinná rovněž pro zahraniční studenty, ne všichni však můžou využít online formulář

30. 3. 2021 | | Studentský život sčítání 2021

V noci z pátku 26. na sobotu 27. března začalo v České republice (ČR) Sčítání lidu, domů a bytů 2021. To probíhá každých deset let a pomáhá získat komplexní informace o obyvatelstvu, jeho potřebách a životní úrovni. Poprvé v historii bude probíhat primárně online, ačkoli bude zabezpečena rovněž listinní forma. Sčítání online formou bude probíhat do 11. května, tištěný formulář bude možné využít následně od 17. dubna do 11. května.

Povinnosti sečíst se se nevyhnou ani zahraniční studenti studující v ČR, kteří zde během svého studia rovněž dlouhodobě pobývají. To zahrnuje i studenty v rámci program Erasmus+ a jiných výměnných studijních programů v případě, že v ČR pobývají déle než 90 dní. Ne všichni však můžou využít elektronický formulář. K přihlášení do něj je zapotřebí jeden z osobních dokladů vydávaných cizincům českými úřady.

Mezi doklady, které je možné využít pro přihlášení do online formuláře, patří dlouhodobé vízum, povolení k pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie (EU) nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince. České doklady nebo datová schránka jsou potřebné rovněž k přihlášení přes různé formy elektronické identity. Zahraniční studenti, kteří nedisponují žádným z uvedených dokladů, jako třeba studenti ze zemí EU, jsou povinni sčítat se pomocí listinného sčítacího formuláře dostupného od půlky dubna.

Za určitých podmínek je možné využít přihlášení přes evropskou mezinárodní autentifikaci International ID Gateway, je však zapotřebí mít aktivovaný přístup ve své domovské zemi. Ten bývá obvykle podmíněn dalšími elektronickými identifikátory, kterým je ku příkladu občanský průkaz s elektronickým čipem.

Sčítání je povinné pro všechny, kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt či udělený azyl bez ohledu na občanství. Týká se však rovněž všech, kteří ačkoli nemají v ČR úředně evidovaný pobyt, nacházeli se na jejím území v rozhodný okamžik začátku sčítání čili od půlnoci z 26. na 27. března. To zahrnuje všechny občany ČR a cizince s neevidovaným pobytem delším než 90 dnů. Pro zjednodušení sčítání je online formulář dostupný také v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Listinný formulář však bude dostupný pouze v české verzi. Výjimku ze sčítání tvoří pouze diplomati a cizinci s krátkodobým pobytem.

Foto: scitani.cz

Mohlo by tě zajímat: