Univerzitní etická komise VŠE projednávala spor týkající se výroků členů EK NF vůči Univerzitě Karlově a její Filozofické fakultě

1. 7. 2020 | | Zprávy ze školy Martin Kovář, plagiátor

Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) se začátkem června opět řešila plagiátorská kauza historika Martina Kováře. Na svém zasedání o ní jednala univerzitní Etická komise (EK) VŠE. Součástí jednání byl kromě samotné plagiátorské kauzy i spor ve věci vyjádření členů EK Národohospodářské fakulty (NF) na adresu členů EK Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) a univerzitní EK UK. Komise UK dospěly k závěru, že se Kovář v několika svých dílech dopustil plagiátorství.

Všechny články iListu na téma plagiátorské kauzy naleznete na tomto odkazu.

Jak se uvádí v zápisu ze zasedání EK VŠE, její členové po seznámení se všemi dostupnými materiály týkajících se kauzy konstatují, že veškerá rozhodnutí týkající se Kováře jsou plně v kompetenci děkana fakulty Zdeňka Chytila jakožto přímého nadřízeného. Ten souhlasí se závěrem EK NF, dle které se Kovář plagiátorství nedopustil. Vznik celé kauzy přitom EK považuje za politováníhodný.

Komise VŠE se vyjádřila také k diskusi členů EK NF z jejího zasedání ze začátku května, jelikož někteří z nich přirovnali rozhodnutí EK FF UK a EK UK k účelové likvidaci Kováře podobné komunistickým politickým procesům. Etická komise VŠE konstatuje, „že i když uznává svobodu slova a právo každého vyjadřovat své názory, považuje některá vyjádření, jež na diskusi Etické komise NF zazněla a byla zaznamenána formou zápisu, za nadbytečná.“

Stížnosti Filozofické fakulty a otevřené dopisy děkanů

Po zveřejnění zápisu z jednání EK NF, ve kterém byly uvedeny zmíněné výroky jejích členů, vyzval Akademický senát FF UK k právním krokům na obranu dobrého jména fakulty a Karlovy univerzity. Zvažování právních kroků uvedl ve svém tehdejším vyjádření také děkan FF UK Michal Pullmann. Následně fakulta zveřejnila otevřený dopis děkana adresovaný děkanovi NF Chytilovi, který ho vyzval k distancování se od výroků členů komise a zamezení podobných útoků v budoucnu.

Chytil v reakci adresoval otevřený dopis děkanovi Pullmannovi, ve kterém se zastal etické komise NF a popřel jakékoliv útoky vůči UK. Dle něj komise pouze přijala usnesení o Kovářově nevině. Svůj dopis zakončil sdělením, že diskuse v dané věci na zasedání EK NF VŠE proběhla v souladu s Listinou základních práv a svobod, Zákonem o vysokých školách a Etickým kodexem VŠE jako svobodná diskuse. „Proto Vás žádám, abyste ji na naší fakultě neomezoval,“ zakončil svůj dopis Chytil.

Jak později iListu sdělila tisková mluvčí FF UK Zuzana Válková, fakulta od avizovaných právních kroků upustila. Podle jejích slov se dané téma pro fakultu obsahově i formálně vyčerpalo. „Máme za to, že způsob komunikace, který vůči nám zvolila EK NF VŠE, zejména hrubé osočování našich kolegů, se vymyká standardům akademického prostředí i prosté mezilidské slušnosti, nicméně soudy ČR tím zatěžovat nebudeme,“ sdělila iListu Válková.

Foto: archiv iHNed.cz

 

Mohlo by tě zajímat: