V nové laboratoři se prolíná virtuální a skutečný svět

23. 12. 2009 | | Zprávy ze školy

Od začátku zimního semestru funguje na VŠE Laboratoř experimentální
ekonomie (LEE). Patří mezi největší na světě a využívat ji budou nejen
studenti a výzkumníci, ale také komerční sféra.

Rychlý rozvoj experimentální ekonomie v posledních letech přiměl
otevřít vědecké pracoviště i na VŠE. Ačkoliv se jedná o laboratoř,
standardním vybavením nejsou zkumavky, mikroskopy ani myši, ale počítače.
„Oproti běžným standardům jsou o něco výkonnější, což ale není
nutná podmínka existence LEE,“ sděluje ředitel laboratoře Miroslav
Zajíček a dodává, že počítače mají nainstalovaný dodatečný software
(SW), jak pro provádění experimentu, tak pro jejich programování.

V LEE se nachází 36 počítačů, které se mohou využívat
v jakékoliv konfiguraci pro dva různé současně běžící experimenty.
„To samo o sobě znamená, že jsme jedna z největších laboratoři tohoto
druhu na světě. Jen opravdu málo jich je větších,“ chlubí se Zajíček.
Nové laboratorní zařízení slouží jak pro vědecké účely, tak pro
výuku studentů. Poskytuje také možnost provádění experimentu pro
komerční sféru. Laboratorní experimenty se odehrávají podle přesně
stanovených pravidel, která simulují reálné ekonomické chování.

Na vlastní kůži laboratoř vyzkoušeli první zájemci již v tomto
semestru v rámci předmětu Hry a experimenty v ekonomii. Další šanci
zúčastnit se prolínání reálného a virtuálního ekonomického světa
přinese v letním semestru předmět Kapitoly z experimentální ekonomie.
„Tento předmět bude otevřen pro studenty VŠE, IES FSV i CERGE. Pro letní
semestr 2010 je již domluven a potvrzen Bart Wilson z Chapman University
v Anaheimu,“ tvrdí Zajíček. Oba výše zmíněné předměty budou
vypisovány pravidelně.

Rozdíl mezi výukovými a výzkumnými experimenty je výrazný. Zatímco
nový test vyžaduje dlouhé přípravy a trvá celé měsíce, pro studijní
účely se stihne provést během jedné hodiny. „Ve výuce děláte ty
experimenty, které již byly prováděny v minulosti, a chcete na nich ukázat
něco podstatného pro výuku třeba mikroekonomie,“ vysvětluje Zajíček a
dodává, že zpracování výsledků je právě díky počítačům velmi
jednoduché. Vyučující navíc tuší dopředu, jak budou výsledku
vypadat.

Reálný experiment je však mnohem náročnější. Jeho řešitel kromě
obhájení svého projektu musí zpravidla zajistit navíc také
naprogramování a financování výplat účastníků projektu. V případě
studentů a experimentů pro účely závěrečných práci je využití LEE bez
dalších nákladů. „Pokud by se však zpracovávaly části grantových
projektů nebo jiné práce nesouvisející s plněním studijních
povinností, například vlastní nezávislý výzkum, pak je využiti LEE
zpoplatněno,“ upřesňuje Zajíček. Přesto nevylučuje možnost
v odůvodněných případech poplatek snížit nebo ho odpustit.

Mohlo by tě zajímat: