V Senátu vládne atmosféra strachu, napsal v dopise student

25. 10. 2015 | | Zprávy ze školy Akademický senát

Rezignaci bývalé senátorky Akademického senátu VŠE (AS) nepředcházel pouze nátlak senátora Jana Vondráčka během zasedání, ale také email, který členům AS zaslal studentský senátor Marek Korejs z Národohospodářské fakulty.

Psal v něm o atmosféře strachu mezi studentskými senátory kvůli jednání některých akademických pracovníků z Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Své tvrzení následně dokazoval děkanovi fakulty Štěpánu Müllerovi, který je označil za „domněnky o šikaně“.

„Jednání některých akademických pracovníků vytváří mezi studentskými senátory atmosféru strachu a někteří z nich se mi svěřili s obavami z odvety za své názory. Některé tyto obavy jsou podloženy konkrétním jednáním nejmenovaného člena senátu z řad učitelů za FMV.“

To napsal Korejs do dopisu, který následně adresoval všem senátorům a dalším pracovníkům z vedení VŠE. Děkan FMV se v odpovědi vyjádřil, že se „tato slova dotýkají cti zástupců FMV v AS VŠE. Všechny tři znám osobně a jsem přesvědčen, že nic podobného by neudělali.“ Následně vyzval senátora, aby své nařčení dokázal. Z předložených důkazů vyplývá, že tím nejmenovaným členem AS byla myšlena právě Češková.

Prvním důkazem byl email, který ještě v dubnu před volbami rozesílala studentským kandidátům z FMV. Vyzývala je, aby se nespojovali s bývalým senátorem za Fakultu podnikohospodářskou Tomášem Jandou, ale ať každý kandiduje sám za sebe a dostane se do Senátu demokratickým způsobem. Apelovala, aby si „zajistili podporu u svých studentských kamarádů sami a dostali se do senátu opravdu demokratickým způsobem.“ Celý přepis emailu je k dispozici níže.

Druhý důkaz vzešel z pera studentské senátorky za FMV Adriany Domorákové. S tou Češková v přestávce během zasedání 21. října řešila anglický kurz, který si senátorka už předtím omlouvala. Vedoucí katedry AJ poznamenala, aby jej tentokrát dostudovala a dodala, že cvičící nebývá také zkoušejícím. To si Domoráková vyložila jako výhružku.

svědectví Domorákové

Chtěl jsem informovat, jak s námi vyučující komunikuje

„Svůj dopis adresovaný akademickým senátorům a zástupcům vedení VŠE jsem napsal jako reakci na jednání magistry Češkové a chtěl jsem je touto cestou informovat o tom, jakým způsobem s námi komunikuje,“ vyjádřil se autor dopisu, senátor Korejs, k důvodům, proč celý text napsal. „Mail magistry Češkové z dubna je napsaný tak, aby v kandidátech budil dojem, že některé kandidáty snad platí nějaký Janda,“ říká.

Senátor zdůrazňuje zejména část textu, ve které Češková píše, že se bude vědět, kdo se do AS dostal díky Jandově podpoře a že „tito senátoři budou mít po celé své působení v senátu před celou školu i fakultou nálepku pana Jandy a bude tak na ně pohlíženo.Trochu mě zneklidňuje, když akademický pracovník, mně v hierarchii školy nadřazený, s možností ovlivňovat můj budoucí osud na škole, hovoří o nálepkách, pohlížení a o tom, co se bude vědět,“ vysvětluje Korejs.

Müller má však na to jiný názor. Podle něj Češková ještě před volbami pouze upozorňovala, že ve hře jsou i jiné zájmy než pouze reprezentace studentů. „Domnívám se, že to je v rámci volební kampaně, zejména s ohledem na metody, kterými se někteří kandidáti snažili o zvolení, zcela v normě a žádnou šikanu z toho nelze vyvozovat,“ uvedl v emailu adresovaném Korejsovi. Češková uvedla záměr dopisu v rozhovoru pro iList: „V dopisu jsem jako předsedkyně fakultního senátu, která cítí určitou povinnost vyjádřit se k probíhající kampani, kandidáty vyzvala, aby nevstupovali do koaliční struktury, ale usilovali o svůj mandát samostatně a nechali se zvolit demokratickým způsobem,“ uvedla.

Domorákovou kontaktovala i osobně

Obavami z odvety, o kterých taky ve svém mailu mluví, myslel Korejs dění okolo studentky Domorákové. „Obavy ve mně vzbudilo pouze a jen jednání magistry Češkové, nikoho jiného. Přijde mi nevhodné, aby jeden senátor přišel k druhému a zavedl konverzaci na téma, kdy je vůči tomu druhému v nadřízeném postavení a ten druhý je na něm závislý,“ vysvětluje.

Navíc, den poté, co se Korejs s těmito skutečnostmi obrátil na AS, napsala Češková Domorákové email, ve kterém uvedla svůj osobní telefon a vyzvala studentku, ať jí zavolá, pokud ji něco trápí. „Toto učinila, ačkoli jsem ve své mailové stížnosti nikterak nespecifikoval ani o co, ani o koho se jedná. Senátorka Češková se v tom přesto hned poznala a senátorku Domorákovou kontaktovala,“ uvádí dále Korejs.

„Poznámky, že cvičící nebývá také zkoušejícím, pochopila senátorka Domoráková zřejmě jako výhrůžku. Magistra Češková má naopak dojem, že se pouze zajímala o kurz, který senátorce předtím působil problémy,“ obhajuje svou kolegyni děkan Müller. „V Senátu je nás z FMV pět a byla jsem zvyklá, že se spolu fakultní senátoři vždycky bavili. Považuji to za čistě přátelské upozornění a tak to také bylo myšleno,“ doplňuje sama Češková. Tato argumentace však není dle Korejse dobrá. Zvlášť pokud se jakožto vedoucí příslušné katedry, která má možnost určovat zkoušejícího, ptá studenta, kdo zmiňovaný kurz vyučuje, a poté odvětí: „Tak abyste to tentokrát dostudovala.“

Zastrašování a likvidační praktiky. V tom se shodnou

Děkan Müller měl po zhodnocení obou dokumentů jasno: „Z obou materiálů jsem nezískal dojem, že by k tomu, před čím jste zcela neadresně upozorňoval, tedy vytvářením atmosféry strachu a obavami z odvety, směřoval jak email z dubna, tak konverzace mezi magistrou Češkovou a senátorkou Domorákovou. Dopis senátorky Domorákové lze jen stěží považovat za hlas studentských senátorů, kteří se Vám údajně s výše uvedenými obavami svěřili,“ odpověděl Korejsovi.

Dále se pro iList nechtěl vyjadřovat, předcházející diskuzi označil za velmi nepříjemnou a dle něj místy hraničila s psychickým nátlakem.

Na dotaz, jestli bude Korejs uvedené záležitosti řešit i dále, odpověděl negativně. „Jsem rád, že Adriana (Domoráková, pozn. redakce) sebrala odvahu o tom mluvit a já jsem se jí pak zastal. Víc už udělat nejde,“ tvrdí. V souvislosti s dopisem parafrázuje Češkovou: „Paní magistra mluví o zastrašování a likvidačních praktikách. To první mi připomíná senátorku Domorákovou a to druhé senátora Trumpeše. A tady s paní magistrou souhlasím a věřím, že tomu nepodlehnou,“ doplňuje Korejs.

Dopis bývalé senátorky Češkové z 24. dubna 2015

Vážení studentští kandidáti do AS VŠE,

dovolte, abych vás oslovila před nadcházejícími volbami do AS VŠE jako zástupce FMV.

V průběhu voleb do AS VŠE na několika fakultách se ukázalo, že některé studentské kandidáty do AS VŠE podporuje/sponzoruje bývalý senátor z FPH pan Janda. Na několika fakult tito studenti díky masivní podpoře pana Jandy uspěli a byli zvoleni.

Chtěla bych vás upozornit, že pan Janda má v akademické obci za své působení v senátu i na FPH velmi špatnou pověst, nikdy nehájil zájmy studentů a pokud vůbec někdy přišel na zasedání senátu, tak hájil úplně jiné zájmy.

Byla bych velmi nerada, kdyby se to stalo i u voleb za FMV. Pokud se z vašich řad do senátu školy dostanou kandidáti na základě podpory pana Jandy (a chci vás upozornit, že se to bude vědět, koho pan Janda podporuje) budou mít tito senátoři po celé své působení v senátu před celou školu i fakultou nálepku pana Jandy a bude tak na ně pohlíženo. Celá škola nemluví o ničem jiném než o tom, koho pan Janda podporuje a kolik takových senátorů bude v senátu školy. Tito senátoři nebudou nikdy hájit zájmy studentů, ale zájmy pana Jandy a chci vás ujistit, že opravdu vím, o čem mluvím.

Chtěla bych na vás apelovat, abyste nepřijali nabídky pana Jandy,  zajistili si podporu u svých studentských kamarádů sami a dostali se do senátu opravdu demokratickým způsobem.

Na škole i na fakultě mám důvěru široké akademické obce již po mnoho let.

Jsem vedoucí Katedry anglického jazyka po mnoho let jsem předsedkyní Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (v říjnu jsem tuto pozici opět obhájila) a v AS VŠE jsem byla ve třech volebních obdobích zvolena místopředsedkyní AS VŠE, což znamená, že mám důvěru akademické obce školy, nejenom fakulty. Píšu to pouze proto, abych zdůraznila, že opravdu vím, o čem mluvím.

Přeji vám hodně zdaru při volbách do AS VŠE a moc doufám, že se tam dostanou ti z vás, kteří si podporu zaslouží bez nekalé kampaně pana Jandy a bez stánku s pivem před školu. Pouze tak budete mít důvěru akademické obce a budete moci hájit zájmy svých studentských spolužáků a ne zájmy pana Jandy.

S pozdravem

Alena Češková

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: