Vaše starosti na její ostny

3. 3. 2000 | | Rozhovory, Studentský život

Pro podporu informovanosti a komunikace mezi studenty VŠE a vedením školy vytvořila nová rektorka VŠE doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. funkci “tajemníka pro studentské záležitosti”. S účinností od 14.2. 2000 byla do této funkce na návrh studentských zástupců v Akademickém senátu VŠE (AS VŠE) jmenována Ing. Jana Littová.

Pro podporu informovanosti a komunikace mezi studenty VŠE a vedením školy vytvořila nová rektorka VŠE doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. funkci “tajemníka pro studentské záležitosti”. S účinností od 14.2. 2000 byla do této funkce na návrh studentských zástupců v Akademickém senátu VŠE (AS VŠE) jmenována Ing. Jana Littová.

Ing. Littová (26) v současné době postgraduálně studuje na katedře podnikového managementu Fakulty podnikohospodářské. Působila jako zástupce studentů v AS VŠE, z této pozice na konci loňského roku odstoupila.

V čem činnost tajemníka pro studentské záležitosti spočívá?

Náplň činnosti, kompetence nebo např. podmínky zvolení a odvolání tajemníka teprve vznikají. Na jejich konkretizaci pracuji společně s jedním kolegou z AS VŠE. Tajemníkem by měl být zkušený člověk, který zná problémy na VŠE. A důležitý je samozřejmě přístup ke studentům. Měl by fungovat jako “uzel”, tj. shromažďovat informace a šířit je dál. Ve funkci může zůstat maximálně jeden rok po ukončení studia.

Jak ses k této funkci dostala?

S doc. Durčákovou jsem byla v kontaktu od počátku předvolební kampaně, kdy jsme společně s tvorbou úřadu studentského tajemníka začínaly. Když byla doc. Durčáková zvolena novou rektorkou VŠE, oslovila mě a já její nabídku přijala.

Jak se s tebou mohou studenti spojit?

Osobně za mnou mohou přijít vždy v úterý a ve čtvrtek mezi 13. až 16. hodinou do místnosti 158NB. Další informace budou na nástěnkách, které připravuji, a na webové stránce nb.vse.cz/studentt (časem zde najdete i aktuální informace, FAQ, pozvánky na plesy, výstavy apod., pozn.aut.). Dotazy či podněty lze poslat i e-mailem na adresu studentt@vse.cz nebo littova@vse.cz.

Řešila jsi už nějakou stížnost?

Byli za mnou zatím tři studenti a u všech se jednalo o záležitosti spíše studijního charakteru. Domnívám se, že kdyby vše fungovalo ideálně, měly by se těmito problémy zabývat jejich studijní referentky. Tím nechci říct, že podobné věci nebudu řešit. Naopak, počítám s tím, že ze začátku za mnou budou studenti chodit právě se svými studijními problémy. Proto se snažím ovládnout všechny potřebné procesní náležitosti. Mimoto sleduji pravidelně “newsy”(diskusní skupiny na síti VŠE, pozn.aut.), kam i sama přispívám. A informace z vedení školy dostávám z první ruky, chodím na zasedání kolegia rektora.

Proč jsi odstoupila z AS VŠE?

Moje odstoupení, předvolební kampaň a příprava funkce tajemníka se vlastně kryly. Z časových důvodů jsem se nemohla věnovat práci studentského zástupce v AS tak, jak by bylo potřeba. Teď jsem svoje ostatní aktivity omezila tak, abych se mohla plně věnovat své nové funkci. A jdu do toho s chutí a elánem.

Mohlo by tě zajímat: