Většina fakult umožnila studentům omluvení předmětů z důvodu mimořádných okolností

19. 5. 2020 | | Zprávy ze školy státnice, zkouška

Současná karanténní situace zkomplikovala průběh semestru studentům a vyučujícím nejenom při zabezpečování online výuky. S mnohými obtížemi je spojen také závěr semestru a absolvování zkoušek. Jelikož je osobní přítomnost studentů ve škole i nadále komplikovaná, mnoho vyučujících připravilo zkoušky tak, aby je bylo možné skládat na dálku z pohodlí domova.

Online výuka a samostudium však nevyhovovalo každému. Hlavním nedostatkem byl nedostatečný výklad a nepochopení učiva, které může u studentů zkomplikovat úspěšné složení zkoušky. Vedení fakult proto vzalo do úvahy i tuhle možnost a některé z nich umožnily svým studentům omluvu předmětu z důvodu zhoršených podmínek během pandemické situace. iList se proto zaměřil na to, jak bude na jednotlivých fakultách probíhat zakončování semestru.

Fakulta financí a účetnictví

Podle proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost, Dany Dvořákové, mohou na Fakultě financí a účetnictví (FFU) probíhat zkoušky z jednotlivých předmětů jak online, tak prezenčně. Pokaždé bude záležet na aktuální situaci. Případné mimořádné opatření pro omlouvání předmětů z důvodu vzniklé situace vedení fakulty nezvažuje, u omlouvání se bude postupovat dle standardních pravidel FFU.

„Pokud měl někdo z našich studentů problém s on-line výukou, tak to řešil v březnu, či začátkem dubna. Učitelé fakulty učí ve většině případů s plným nasazením on-line (také s ohledem na charakter předmětu) a studenti se účastní přednášek on-line formou více, než se účastnili standardní prezenční výuky,“ vysvětluje Dvořáková.

Fakulta mezinárodních vztahů

Proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Pavel Hnát iListu sdělil, že fakulta instruovala své studenty ohledně omlouvání předmětů 2. dubna během online streamu „Q&A Děkana FMV“ k mimořádným opatřením. Zúčastnili se ho také proděkan Hnát a proděkan pro zahraniční vztahy a PR Radek Čajka. Zápis a video záznam je dostupný na intranetu fakulty.

Jak se uvádí v zápisu z online streamu, FMV umožnila svým studentům mimořádnou omluvu předmětů. To je možné v případě, že online výuka některého z předmětů není pro studenta zásadně dostačující nebo má technické problémy s účastí. O omluvě při tom rozhoduje vyučující daného předmětu. Pro studenty, kteří se setkávají s problémy ohledně online výuky, vytvořila fakulta v intranetu formulář k jejich podnětům.

„Naším cílem bylo, aby případné žádosti o omluvu adresovali studenti učitelům bez zbytečného odkladu, a v této fázi semestru už další omluvy neočekáváme,“ komentuje Hnát. Dodává, že studenti jsou prostřednictvím intranetu pravidelně informováni také o průběhu zkouškového období. „Semestrální zkoušky mohou probíhat jak on-line, tak prezenčně,“ zakončuje Hnát.

Fakulta podnikohospodářská

Fakulta podnikohospodářská (FPH) zveřejnila informace pro studenty ohledně ukončování předmětů přímo na svém webu. Uvádí, že rozhodnutí o podobě a formě zkoušek je v kompetenci garantů předmětů, studenti měli být informováni nejpozději do konce dubna.

Studenti dostali možnost požádat ve výjimečných případech o omluvu předmětů. Týkalo se to situací, pokud charakter předmětu neumožňuje jeho zvládnutí online formou nebo samostudiem. Jedná se o předměty, které si vyžadují účast ve firmě kvůli projektu, exkurze a podobné. Další možnost je v případě individuálního problému studenta s pochopením učiva online formou, ačkoli se aktivně účastnil výuky. O omluvení se dá požádat také z důvodu nemožnosti účastnit se výuky ať už z technických příčin, nebo kvůli pobytu v zahraničí a s tím spojených organizačních problémů.

V každém případě je nutno o omluvení předmětu explicitně požádat. Požadavek je nutno zaslat e-mailovou formou a žádost v e-mailu uchovat do konce kalendářního roku. O omluvení rozhoduje vždy vyučující nebo garant příslušného předmětu. Vedení fakulty však studenty upozorňuje, že pokud student kvůli omluvám předmětů klesne pod povinné minimum odstudovaných předmětů za semestr, dojde k odpočtu rezervních kreditů dle školního řádu.

Fakulta informatiky a statistiky

Dle odpovědi Kristýny Vltavské, proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty informatiky a statistiky (FIS), fakulta o možnostech případných omluv předmětů informovala své studenty již 6. dubna během online live streamu s názvem „Okénko děkana“.

„S panem děkanem jsme vyzvali studenty, aby v případě, že si přejí předmět omluvit, vyučujícího neprodleně kontaktovali. I z toho důvodu již další omluvy předmětů neočekáváme,“ vysvětluje a dodává, že všechny potřebné informace týkající se studia jsou pravidelně aktualizované na fakultním intranetu a jejich shrnutí je studentům zasíláno v pravidelném e-mailovém zpravodaji.

Způsoby zakončení jednotlivých předmětů jsou plně v kompetenci jejich garantů. Ti museli studenty nejpozději do 11. května obeznámit s podrobnostmi. Předmětové zkoušky je při tom možné konat jak prezenčně, tak online.

Národohospodářská fakulta

Vedení Národohospodářské fakulty (NF) informovalo své studenty o možnostech omlouvání předmětů hromadným e-mailem také již začátkem dubna. Jak sdělil iListu proděkan pro studium Miroslav Ševčík, žádost o omluvu předmětu vzhledem k mimořádné situaci bylo možné podat jak u vyučujícího, tak u studijní referentky, nejpozději však do 17. dubna. Studenti však byli také upozorněni na nutnost získání minimálního počtu kreditů za období.

Na NF došlo k propojení průběžných a závěrečných testů tak, aby je bylo možné psát v jeden den. Jejich absolvování bude přitom možné pouze prezenčně, přičemž budou dodrženy všechny hygienické nařízení. Studenti byli o této skutečnosti informování hromadným e-mailem ze dne 4. května. Prezenčně budou probíhat také ústní zkoušky. Pro studenty, kteří se nebudou moct dostavit na příslušné termíny, budou vypsány nové termíny zkoušek na poslední srpnový týden.

Fakulta managementu

Podle vyjádření proděkana pro pedagogickou činnost Fakulty managementu (FM) Jiřího Přibila bylo zvládnutí karanténní situace pro fakultu o něco jednoduší. Může za to zejména fakt, že 60 % studentů FM navštěvuje kombinované studium, pro které je výuka na dálku běžná. Tyto zkušenosti, týkající se omlouvání předmětů či přerušování studia při různých nepředvídatelných událostech, tak vyučující mohli letos aplikovat i pro prezenční studenty.

„Otázka zkoušek na naší fakultě je opět ovlivněna tím, že mnozí naši (kombinovaní) studenti v současné době nejsou v České republice, přičemž za normálních okolností se do Česka vracejí v době soustředění (třídenní setkání studentů kombinovaného studia FM vždy na začátku semestru, pozn. red.),“ komentuje situaci Přibil. Pro studenty tak budou připraveny jak prezenční, tak online možnosti skládání zkoušek.

 

Mohlo by tě zajímat: