Jak probíhaly volby děkana na druhé fakultě

13. 12. 2001 | | Nezařazené

doc. JUDr. Zbyněk Švarc z Katedry práva byl zvolen staronovým děkanem ve čtvrtek 6.12. na posledním letošním zasedání senátu Fakulty mezinárodních vztahů. Tříleté funkční období děkana uběhne na konci ledna, a tak bylo zapotřebí vybrat nového.

doc. JUDr. Zbyněk Švarc z Katedry práva byl zvolen staronovým děkanem ve čtvrtek 6.12. na posledním letošním zasedání senátu Fakulty mezinárodních vztahů. Tříleté funkční období děkana uběhne na konci ledna, a tak bylo zapotřebí vybrat nového. Kandidát byl pouze jeden, a to dosavadní děkan doc. Švarc.

Předvolební klání začalo veřejnou prezentací kandidátů, resp. kandidáta v polovině listopadu. Prezentace se konala v zasedací místnosti paní rektorky. Několik minut před začátkem akce byla přítomna hrstka senátorů, učitelů a proděkan pro pedagogiku. Vládla uvolněná atmosféra. Postupně doráželi další účastníci, většina z nich neskrývala rozpaky nad „hojnou účastí“ Přesně v jednu hodinu vstoupil do místnosti dosavadní děkan spolu s předsedkyní AS FMV.

V následujícím projevu doc. Švarc shrnul své dosavadní výsledky ve vedení fakulty. Podotknul, že nadále chce pokračovat v tradicích, které fakulta má. Dodal, že druhá fakulta by si měla zachovat svá specifika. Odpověď na otázku, zda se uvažuje o výměně některých proděkanů, je záporná. Pan děkan zdůrazňuje, že žádné převratné změny nechystá. Rád by prohloubil komunikaci s katedrami (nejen s jejich vedoucími), rozvinul diskusi se studenty a zlepšil vzájemnou informovanost mezi ním a senátem.

Následuje diskuse přítomných s panem děkanem. Učitelé se několikrát pozastavují nad malou, v podstatě nulovou účastí studentů. Svou vinu zcela jistě nesla malá informovanost studentské obce. Vždyť veřejnou prezentaci oznamoval pouze malý leták ve vitríně v druhém patře Nové budovy. Vzruch vnese mezi přítomné až výměna názorů mezi prof. Seifertem a doc. Machkovou, zda druhá fakulta je humanitní či obchodní.

O čtrnáct dní později se koná zasedání fakultního senátu. Tajná volba probíhá svižně a předseda volební komise doc. Spirit po vysypání lístků z volební urny a jejich sečtení oznamuje výsledek: nový děkan je zvolen již v prvním kole. Doc. Švarc dostal důvěru fakulty na druhé funkční období.

Mohlo by tě zajímat: