VŠE hledá nejlepší studentský podnikatelský nápad, první ročník soutěže Startup VŠE proběhne již v květnu

7. 5. 2021 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Startup VŠE

Pokud jste kreativní, inovativní a máte skvělý nápad, jak začít podnikat, určitě byste přivítali finanční podporu na rozběh vašeho startupu a zároveň možnost okamžitě ho dostat do povědomí investorů. Tento sen se vám může splnit v soutěži Startup VŠE.

Soutěž je organizována Katedrou podnikání z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické (VŠE) ve spolupráci s podnikatelským akcelerátorem VŠE xPORTem. Účastnit se jí mohou všichni studenti jednotlivě, nebo v týmech. Porota složená ze zástupců školy, investorů a odborníků z byznysu bude hodnotit finální prezentace vybraných startupů online 11. května 2021. Hlavními kritérii přitom budou inovativnost nápadu, přesvědčivý byznys model a potenciál růstu.

Časový limit finální prezentace je omezen na 7 minut. Po prezentaci následuje 8 minut otázek a diskuse s porotou soutěže. Pro vítěze je připravena odměna 40 000 korun a titul „Startup VŠE“. Zda je nějaký limit profesionality startupů, kolik projektů se dostane do finálního výběru nebo například jak se budou hodnotit jednotlivá kritéria pro iList přiblížil jeden z organizátorů soutěže, Michal Andera z Katedry podnikání.

Na vaší internetové stránce je uvedeno, že se jedná o soutěž pro studenty Vysoké školy ekonomické. Platí to jen pro současné studenty nebo se do soutěže mohou zapojit i absolventi? Jak byste se stavěli k případnému zájmu zaměstnanců školy?

Jedná se o první ročník a je pouze pro aktivní studenty prezenčního studia. Pokud bude soutěž populární, přemýšlíme o rozšíření o kategorii nejlepší absolventský startup. Zájem zaměstnanců by nás potěšil, ale v tuto chvíli pro ně soutěž není.

Soutěž je určena jak jednotlivcům, tak týmům. V případě týmu musí být všichni zúčastnění studenty VŠE, nebo je stanoveno minimální procento podílu takových studentů?

Není nutné, aby byl celý tým z VŠE. Kritériem je, aby student, který startup do soutěže hlásí, měl podíl s rozhodovacími právy a byl zakladatelem.

Je soutěž určená pro zaběhnuté firmy, začínající firmy, nebo stačí mít jen detailně propracovaný nápad?

V tuto chvíli je pouze jedna kategorie a o titul se mohou utkat fungující studentské firmy i detailně zpracované nápady. Kritériem je inovativnost nápadu a jeho potenciál rozvoje nebo společenského dopadu.

Existuje nějaká horní hranice stadia vývoje firmy, při níž si řeknete, že tato firma je již příliš zaběhnutá na to, aby se zúčastnila v soutěži?

V tuto chvíli takové kritérium nemáme. Pokud se přihlásí student, který je zakladatelem fungujícího globálního startupu, může se o titul Startup VŠE ucházet. Na základě popularity soutěže uvažujeme o rozdělení na kategorie nápady a fungující startupy.

V zahraničí takové soutěže nastartují inovativní firmy

 Jak vznikl nápad vytvořit takovou soutěž? Kde jste hledali inspiraci?

Vedlejší specializace podnikání už od svého vzniku končí předmětem Podnikatelské praktikum, na jehož konci spolu soutěží studentské týmy před porotou investorů. Rozhodli jsme na základě toho vytvořit soutěž pro všechny studenty VŠE. Chceme podpořit studentské projekty a upozornit na podnikání jako atraktivní profesní kariéru. Na zahraničních univerzitách jsou podobné soutěže populární a pomáhají nastartovat inovativní firmy.

Co je cílem soutěže?

Cílem je rozšířit povědomí o ambiciózních studentských projektech a podpořit vznik inovativních firem.

Jak bude hodnocen základní výběr do online kola, které se uskuteční 11.5.? Budou hodnoceny stejnou porotou za stejných kritérií?

Výběr bude probíhat ve spolupráci s akcelerátorem xPORT VŠE na základě informací v přihláškách. Představitelé univerzitního inkubátoru mají dlouhodobé zkušenosti s výběrem studentských projektů do akceleračního programu.

Ohledně poroty, můžete konkretizovat kdo ze zástupců školy, investorů a mimoškolních odborníků se v porotě objeví?

Za Katedru podnikání bude v porotě profesor Martin Lukeš a za akcelerátor xPORT Jakub Stránský, vedoucí programu B2B Stars. Za investory bude v porotě Vladimíra Josefiová z Reflex Capital, Kamil Vacek z TCCM a Vít Horký z Moonshot Platform.

Jak přesně budou hodnoceny kritéria jako inovativnost nebo přesvědčivost?

Máme některá neformálně popsaná kritéria, ale rozhodnutí bude na porotě. Takovými kritérii jsou identifikace problému, např. zákaznické potřeby, řešení nebo produkt a jeho funkčnost, analýza trhu, konkurenční výhoda, realistický finanční plán a rozpočet, celková realizovatelnost projektu, spolupráce týmu a kvalitní prezentace.

Co může pro vítěze titul Startup VŠE znamenat? Myslíte, že mu může pomoci i v profesním životě, případně mu přinese prestiž u partnerů školy a podobně?

Doufáme, že titul Startup VŠE vítězům otevře dveře pro další rozvoj. Bude to důkaz, že zakladatel dokázal o svém projektu přesvědčit zkušené lidi z byznysu. Určitě je to i hezká položka do CV. Ukazuje, že vítěz byl kreativní a aktivní již během studií. Je to také věc, která může získat drahocennou pozornost dalších investorů.

Kolik startupů bude (alespoň přibližně) vybraných pro online kolo 11.5.? 

Pro finálové prezentace počítáme s osmi startupy.

Ze zaslaných startupů by se mělo několik vybrat do dalšího kola, které se bude konat 11.5. Tam soutěžící odprezentují svůj projekt odborné porotě, která rozhodne o vítězi. Je tato interpretace správná, nebo je soutěž rozdělena na více kol?

Je to správná interpretace. V případě nejasností budou zástupci startupů osloveni s žádostí o doplnění informací nebo osobní schůzku.

Přihlašování do soutěže bylo ukončeno 19. dubna.

Foto: Startup VŠE

Mohlo by tě zajímat: