VŠE se dostala mezi 80 nejlepších byznysových škol

7. 12. 2012 | | Zprávy ze školy

List Financial Times zařadil VŠE na 78. příčku ve svém žebříčku
European Business Schools Ranking za rok 2012. Do seznamu o 80 místech se
probojovaly pouze čtyři vysoké školy ze střední a východní Evropy.

„Umístění v FT rankingu je pro nás prestižní záležitostí“,
říká prorektorka pro zahraniční vztahy a PR Hana Machková. Podle ní VŠE
dosahuje dobrých výsledků zejména v oblasti internacionalizace studia. Jako
slabou stránku hodnotí celoživotní vzdělávání.

Střední a východní Evropu v žebříčku zastupují pouze čtyři
vysoké školy. Kromě České republiky region reprezentují ještě dvě
školy z Polska, které se umístily na 36. a 74. místě. Maďarská
Corvinius University of Budapest obsadila 79. pozici, skončila tedy až
za VŠE.

Přestože se jedná o celoevropské hodnocení, mezi osmdesáti
nejlepšími školami je zastoupeno jen devatenáct států Evropy.

Zlatou medaili získalo Španělsko

Nejlépe si v hodnocení vedly ekonomické univerzity Francie a Velké
Británie, které obsadily více než padesát procent příček. Jako první se
umístila španělská IE Business School. Ta se na předních pozicích
objevuje dlouhodobě. Oproti minulému roku si polepšila, na první místo
postoupila ze třetí pozice.

Druhé místo obsadily pařížské Hautes Etudes Commerciales (HEC) a
třetí příčka patří London Business School (LBS).

Hodnocení FT European Business Schools Rankings vychází mimo jiné
z výsledků dotazníků vyplněných jak samotnými školami, tak jejich
studenty. Podle dotazníků se hodnotí například rozsah výuky v cizích
jazycích a podíl zahraničních studentů. Do výsledků dále vstupuje
i poměr učitelů s titulem PhD. nebo zastoupení žen mezi pedagogy a
studenty.

Ke kvalitě business schools se vyjadřují také jejich absolventi, kteří
ukončili studium před třemi lety. Ti posuzují zejména možnosti uplatnění
v praxi, pro které je škola připravila. Hodnotí své profesní a platové
zařazení. Aby byly platy srovnatelné, přepočítávají se paritou
kupní síly.

Mohlo by tě zajímat: