Vstup do koalice? Atraktivní možnost, ale zklamal bych své voliče

15. 6. 2015 | | Názory

Dlouhou dobu jsem se s koalicí, která vyhrála na pražských fakultách
volby do Akademického senátu VŠE, neměl čest poznat. To se však změnilo
po volbách do AS na Fakultě managementu, kde jsme společně s Tomem (druhý
senátor za FM VŠE – pozn. red.) získali více hlasů než koaliční
kandidáti. Od té doby registrujeme jejich zvýšenou aktivitu směrem
k nám.

K situaci na Fakultě managementu se výstižně
vyjádřil
náš proděkan pro vnější vztahy Jiří Přibil a nemohu než
souhlasit s jeho poznatky. Mně osobně bylo den před volbami avizováno, že
nejen ve volební místnosti, ale ani na jakémkoli místě fakulty nesmí být
plakáty a jiné propagační materiály, které by mohly ovlivnit voliče
v den voleb.

Když jsem na druhý den přišel do školy, byl jsem opravdu překvapen
tím, jakého divadla jsem byl svědkem. Nicméně po pár chvílích se
z vážně hry stala komedie a s přáteli jsme se jen bavili nad jejich
snahou a sledovali, co s tímto neetickým představením udělá vedení
fakulty, a věřili v rozumné rozhodování voličů. Jak ukázal výsledek
voleb, můžeme být náležitě pyšní na studenty naší fakulty, kteří
i přesto, že viděli nevšední teátr, rozhodli, že příští
představení již budou v naší režii. Jsem opravdu rád za jejich volbu,
kterou nám dali najevo jejich důvěru.

Ano, či ne

Nechával jsem si poměrně dlouhou dobu na rozhodnutí, zdali se připojit
ke koalici nebo ne. Sledoval jsem její chování, sbíral jsem informace,
poradil jsem se s ostatními senátory a nakonec jsme s Tomášem dospěli
k rozhodnutí nepřidat se.

Vedlo nás k tomu hned několik důvodů. Rád bych však zmínil, že
s nikým z koalice nemám žádný osobní konflikt a je to bezpochyby parta
velice schopných studentů. Věřím, že toto rozhodnutí neovlivní naše
společné zájmy. Zcela jistě budou mít pro následující řádky
pochopení.

Počátečním impulsem pro pochyby byl pro mě způsob financování
kampaně. Osobně si nedokážu představit důvod, proč bych investoval
peníze do kampaně, díky které bych měl být zvolen do neplacené funkce na
akademické půdě. Respektive důvody si představit dokážu, ale ty se
s vykonáváním funkce senátora neshodují a doufám, že se nic takového
ani neobjeví. Jsme na akademické půdě a byl bych velice nerad, kdyby se
i sem přesunuly politické nešvary, kterých v ČR můžeme být svědky.
Pominu-li tuto skutečnost a uvěřím, že investovali nejen čas a energii pro
to, aby se stali senátory, pak nás bohužel odradila druhá věc, která se
možná na první pohled zdá jako atraktivní. Společné rozhodování
o problému a vystupování jako jeden člověk s deseti hlasy.

Opravdu se takto dá nabýt rozhodovací síla. Abych byl upřímný,
zpočátku mě to lákalo, ale je jen otázkou času, kdy narazíme na téma, na
které nebudu mít stejný pohled jako ostatní z koalice. Proč bych tedy měl
svůj nesouhlas před členy koalice prezentovat jako “A“, ale v případě
většiny hlasující pro názor “B“ poté na schůzi akademického senátu
vystupovat jako podporovatel názoru “B“? Vždyť bych se sám sobě nemohl
podívat do očí, kdybych s něčím nesouhlasil, ale hlasoval pro.

Také je potřeba si uvědomit, že v AS jsou studentští zástupci všech
fakult – to má bezpochyby své opodstatnění – a spojením zástupců
šesti fakult do jedné koalice se společným hlasem pak akademický senát
ztrácí svůj smysl a bere zástupcům fakult možnost vyjádřit názor,
kvůli kterému byli studenty svých fakult voleni.

Tento problém jsme se rozhodli vyřešit dvěma kroky. Prvním je
nevstoupení do koalice. Abychom ukázali, že práci v Akademickém senátu
myslíme vážně, jako všichni senátoři za FM VŠE jsme se rozhodli, že
budu kandidovat na místopředsedu Akademického senátu pro období 2015 až
2018, což v dané situaci považujeme za velice vhodné. Věříme, že se
setkáme s podporou a odvedeme společně za tři roky kus práce, za kterou se
nebudeme muset stydět a rádi se poté ohlédneme zpět.

Autor byl za Fakultu managementu zvolen do Akademického
senátu VŠE

Mohlo by tě zajímat: