Vstup studentů do prostor školy bude podmíněn odevzdáním čestného prohlášení k virovému infekčnímu onemocnění

19. 4. 2020 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Od pondělí 20. dubna dojde na půdě Vysoké školy ekonomické (VŠE) k částečnému uvolnění mimořádných opatření. Uvolnění se týká skládání závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací a návštěv knihovny. Na základě rozhodnutí vlády České republiky ze dne 14. dubna a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna o tom rozhodlo vedení VŠE spolu s děkany všech šesti fakult.

Na základě rozhodnutí o uvolnění bude studentům za určitých podmínek umožněn vstup od prostor školy. Ten je podmíněn prokázáním se studentskou čipovou kartou a odevzdáním čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za období předchozích dvou týdnů bezpečnostní službě u vstupu do areálu. Forma čestného prohlášení je k dispozici ke stáhnutí na stránkách školy nebo na tomto odkaze. Studentům, kteří se neidentifikují kartou a neodevzdají prohlášení, nebude vstup do školy umožněn.

Mezi další podmínky, které musí studenti při vstupu do areálu školy dodržet, patří používaní ochrany dýchacích cest, jako jsou například rouška, respirátor, šátek a podobně. Dále nesmějí aktuálně trpět akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmějí mít nařízeno karanténní opatření. Před vstupem do místnosti jsou studenti povinni provést dezinfekci rukou.

Počet lidí u zkoušek bude omezen

Co se týče zkoušek, povoleno bude skládání státních závěrečných zkoušek na všech třech stupních studia, včetně obhajob závěrečných prací a souborných zkoušek v rámci vedlejších specializací. Musí být při tom dodržena podmínka shromáždění pouze nezbytného počtu osob, přičemž maximum bylo vládou stanoveno na pět. Všichni přítomní jsou povinni nosit roušky. Po absolvováni zkoušky musí studenti neprodleně opustit prostory školy.

Umožněna bude taky návštěva knihovny v areálech na Žižkově a v Jindřichově Hradci za účelem výpůjčky předem objednané studijní literatury. To bude umožněno výhradně studentům a akademickým pracovníkům VŠE, a to pouze v pracovní dny v čase od 10:00 do 15:00, pro veřejnost je knihovna nadále uzavřena. Pro vrácení zapůjčené literatury bude sloužit bibliobox umístěný ve vestibulu Staré budovy.

Všechna opatření týkající se současného mimořádného stavu na půdě VŠE jsou přijímaná krizovým štábem VŠE. Ten je tvořen rektorkou, kvestorem, prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost, kancléřem a děkany všech šesti fakult. Podrobnosti o rozhodnutích uveřejněných na stránkách školy jsou dostupné zde a zde.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: