Vyřádit se nebo rozšířit své znalosti? Mezi spolky je široký výběr

30. 3. 2011 | | Studentský život

Na škole působí velké množství studentských organizací s velice
různorodým zaměřením. Chcete li váš studentský život rozšířit na
více než pouze školu a učení, stačí si jen vybrat.

Není těžké je najít. Na webových stránkách školy najdeme hned na
titulní straně odkaz na soupis studentských organizací – další důkaz,
že tato uskupení jsou významnou součástí studentského života. Tuto
skutečnost potvrzují jejich zástupci i oslovení studenti. Na škole
působí něco přes třicet spolků a jejich zaměření je široké.

„Je fajn, že je tu možnost realizovat se a vytvářet aktivity různého
druhu v rámci školy. Lidé si mohou vybrat ze širokého spektra možností,
kam se připojit, pokud chtějí dělat něco jiného než jen studovat,“
říká na adresu studentských organizací Petra Marcišinová, zástupkyně
amatérského divadelního spolku S bojkou v zádech. Velcí bratři této
malé skupinky divadelníků to jen potvrzují.

Prohloubení zájmů
Studentská sdružení se více soustředí na rozvoj vzdělání a praktických
dovedností. Mladí ekonomové, manažeři, podnikatelé, ale i statistici,
politologové, logistici a mnozí další, ti všichni se snaží prohloubit
informace nabyté studiem. Nabízejí zajímavé přednášky, možnost
setkání s odborníky v oboru, diskuze na aktuální témata, pořádání
různých workshopů či zprostředkování besed se zahraničními kolegy.

„Hodnotná zkušenost, dobrý způsob komunikace se zahraničím,“
vyjmenovává klady studentských organizací Martin Černý z Model UN Prague,
modelové simulace OSN, a Jana Langhamrová ze Spolku mladých statistiků
pokračuje: „Poznání nových lidí se stejným zájmem, získání nových
informací a rozšíření stávajících,“ vypočítává a dodává, že se
prostřednictvím spolku snaží také o popularizaci svého
oblíbeného oboru.

Propojení i s praxí
„Studentské organizace jsou důležitým prvkem vzdělávání a školních
i mimoškolních aktivit, obohacení, vzdělání,“ říká Vlastimil
Kouřimský, zástupce Business IT Clubu, jehož snahou je zpřístupnit svým
členům mimo jiné zajímavé projekty z reálného světa. Na uplatnění
v praxi se soustředí i Klub mladých manažerů, který ve spolupráci
s Českou manažerskou asociací zprostředkovává i konference či workshopy
v podnicích. Různorodé zahraniční stáže pro studenty pak organizuje
pražská pobočka mezinárodního sdružení AISEC.

Z organizací šířících určitý ideál a seskupujících lidi
podobného smýšlení můžeme jmenovat AEGEE-Praha, mezinárodní organizaci
s cílem propagace myšlenky evropské spolupráce, nebo ekologicky založený
OIKOS Praha, zabývající se udržitelným rozvojem.

Trochu mimo a nad ostatními dobrovolnými uskupeními stojí Studentská
komora Rady vysokých škol (SK RVŠ). Jedná se o autonomní, demokraticky
volenou národní reprezentaci studentů. Tato vysokoškolská elita hájí
zájmy studentů vysokých škol v jednání s ministerstvy (např.
Ministerstva školství a tělovýchovy), Vládou ČR a dalšími relevantními
aktéry. Jedním z jejich programových bodů, je podle tajemnice SK RVŠ Hedy
Čepelové právě podpora studentských organizací.

Mohlo by tě zajímat: