Vysoké školství mohou ovlivnit i studenti

20. 1. 2010 | | Zprávy ze školy

Žádná vysoká škola se neobejde bez akademického senátu, který bude
projednávat její zájmy. V rámci všech českých vysokých škol plní tuto
funkci Rada vysokých škol (RVŠ). Její součástí je i Studentská
komora.

Studentská komora (SK) vznikla roku 1992, dva roky po založení RVŠ.
Počátkem roku 1993 zcela nahradila starší Pracovní komisi pro
záležitosti studentů. Dříve tu každou univerzitu reprezentoval jeden
student, později začaly akademické senáty vysílat dva zástupce školy,
oficiálního delegáta a jeho náhradníka. Za Vysokou školu ekonomickou
v komoře v současné době působí Adam Krčál a Bc. Lenka
Hudrlíková.

Svou činností se komora snaží zlepšit podmínky pro studování na
univerzitách a hájit zájmy posluchačů vysokých škol. „Například
ubytovací stipendia byla zavedena díky usilovné práci SK RVŠ,“ říká
Savina Finardi, bývalá delegátka za VŠE. Studenti se přímo podílí na
rozhodování ve vysokém školství, a tak mohou částečně ovlivnit směr,
kterým se ubírá.

Mezi problémy, kterými se v poslední době SK RVŠ zabývala, patří
například kontroverzní Bílá kniha. Vytvořilo ji Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy s cílem reformovat terciální vzdělání.
Aktuálně se komora zabývá například podporou enviromentálního
vzdělávání a začlenění enviromentálních prvků do každodenního
provozu škol.

Mohlo by tě zajímat: