Vysoký počet studentů nutí vyučující porušovat akreditace předmětu

20. 12. 2010 | | Nezařazené

Výuky některých předmětů se neřídí schválenou akreditací. Vysoký
počet studentů a nedostatečné kapacity kantorů nutí k provizorním
řešením. Ta ale odporují politice fakulty.

V tomto semestru došlo k porušení akreditace u předmětu Právo
v mezinárodním obchodě (2PR421). Ačkoliv sylabus předmětu slibuje formu
výuky 2/2, tedy kombinaci přednášky a cvičení každý týden, ve
skutečnosti se cvičení odehrávají pouze jednou za čtrnáct dnů.
Studentský list o tom informovala jedna ze studentek uvedeného kurzu.

Garantem předmětu a zároveň i jediným skutečným vyučujícím je
docent Zbyněk Švarc, vedoucí Katedry podnikového a evropského práva na
Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), která výuku daného předmětu
zajišťuje. Přesto ISIS u dvou cvičení uvádí jako vyučující také
docentku Jiřinu Kotoučovou, která se však na danou problematiku
nespecializuje.

Cvičení obtýden
Tato dvě cvičení jsou paralelní s kurzy docenta Švarce, což by teoreticky
znamenalo, že vyučuje dvě skupiny studentů souběžně v rozdílných
učebnách. Protože to není možné, nabízí se svérázné řešení –
snížení četnosti cvičení, na což přistoupil i docent Švarc.

„S tímto problémem se peru každý semestr. Jsem na výuku sám a
studentů je mnoho. Proto to řeším tímto nestandardním způsobem,“
obhajuje své jednání docent Švarc. Argumentuje také tím, že k pokrytí
základních témat cvičení jedenkrát za dva týdny postačuje. Smysl pauzy
vidí i v tom, že studenti mají možnost se na hodiny důkladně připravit.
Přesto se však jedná o provinění proti akreditaci předmětu, který se
navíc řadí do jedné ze tří hlavních tematických částí státní
závěrečné zkoušky hlavní specializace Mezinárodní obchod
v navazujícím magisterském studiu.

Proděkan o ničem nevěděl
Kontrola dodržování pravidel výuky spadá v tomto případě do kompetencí
proděkana pro pedagogiku na FMV, Jiřího Zemana. Ten tvrdí, že o ničem
nevěděl. Podle něj současné řešení není šťastné a výuka by odpadat
neměla. Zároveň ale považuje za korektní možnost hromadných doplňkových
konzultací, které docent Švarc svým studentům nabídnul v termínech
20. a 21. prosince 2010 jako náhradu za „odpadlé“ hodiny. Proděkan
Zeman navíc ujišťuje, že si v dalším semestru pohlídá, aby se podobný
problém neopakoval.

Studenti vyjadřují nad ochuzením o hodiny svoje zklamání. „Domnívám
se, že u tohoto oboru jsou pro nás cenné hlavně praktické zkušenosti a ty
na přednáškách nebo doma nenačerpáme. U státnicového předmětu by
takováto situace opravdu nastat neměla. Kvalita výuky prostě klesá,“
stěžuje si Markéta, posluchačka čtvrtého ročníku, která uvedený kurz
navštěvuje.

Problém by mohlo vyřešit zapojení dalšího kantora do výuky. Docent
Švarc to nevylučuje, ale přiznává, že je to problematické. „Nemyslím
si, že by to mohl učit každý,“ prohlašuje a poukazuje na to, že výuka
práva v mezinárodním obchodě má specifické požadavky především na to,
aby daný učitel dokázal na základě zkušeností z praxe propojit
teoretickou a praktickou část problematiky.

Změna akreditace se nechystá
Možné východisko tak vidí docent Švarc právě ve změně akreditace
předmětu na formu 3/1, kdy by se současné provizorní řešení přímo
zakotvilo v sylabu. „Technicky to je možné, ale politika fakulty to
nepodporuje,“ tvrdí docent Tomáš Kubálek, systémový integrátor FMV. To
potvrzuje i proděkan Zeman. Jako hlavní důvod oba uvádí především
organizační obtíže, jak by se v případě výuky pouze v sudých a
lichých týdnech koordinovala vytíženost učeben či se zohledňovaly
kupříkladu státní svátky.

Kapacitní problém a následné zkrácení počtu hodin však není jen
problém předmětu Právo v mezinárodním obchodě. Do podobné situace se
dostal také Martin Vaško z katedry cestovního ruchu u předmětu
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. V tomto případě
došlo ke spojení dvou cvičení (2CR414 a 2CR404), čímž se zvýšil počet
studentů nad kapacitu počítačové učebny.

Vyučující podle informací studentky navštěvující tento předmět
rozdělil studenty na dvě poloviny, aby se střídaly v docházce.
„V tomhle předmětu mi to nevadí. Ale kdyby to byla statistika, to by byla
jiná,“ přiznává oslovená studentka čtvrtého ročníku Petra.

Mohlo by tě zajímat: