Z Nové auly zněla hudba

26. 12. 2001 | | Nezařazené

Prostory NAULY jsou v poslední době využívány i jinak než za účelem výuky. Vedení školy se již před časem rozhodlo oživit tento prostor příležitostnými koncerty. 30. října 2001 se konal v NAULE již druhý koncert školního souboru MUSICA OECONOMICA PRAGENSAE.

Prostory NAULY jsou v poslední době využívány i jinak než za účelem výuky. Vedení školy se již před časem rozhodlo oživit tento prostor příležitostnými koncerty. 30. října 2001 se konal v NAULE již druhý koncert školního souboru MUSICA OECONOMICA PRAGENSAE.

Zazněly skladby B. Smetany, J. Brahmse, A.Dvořáka, G Verdiho a M. Charpentiera. Sbor zapěl i dva černošské spirituály a moravskou lidovou píseň Mikulecká dědina. Koncert byl hodnocen kladně. „Od posledního koncertu se sbor i orchestr velmi zlepšil. První vystoupení bylo přece jen v určitých místech trochu nejisté. Nejlépe bych hodnotil provedení Charpentierova Te Deum, jehož nazkoušení nám dalo nejvíce práce,“ zhodnotil doc. Michal Spirit.

Úroveň koncertu byla velmi vysoká. Svou návštěvou poctili VŠE pánové prof. Peter Toperczer, rektor AMU a prof. Marián Lapšanský, kteří zahráli výběr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka a z Uherských tanců Johannese Brahmse. Klavír, na který mistři hráli, zapůjčila zdarma firma Petrof. „Chtěl bych velmi poděkovat hudební fakultě AMU, která nám zapůjčila tympány ještě ráno v den koncertu poté, co námi očekávané nástroje nebyly doručeny,“ řekl doc. Spirit.

Organizace koncertu byla svěřena novému kancléři školy, p. ing. Ludvíku Hradskému. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že organizace koncertu byla snadná. Myslím ale, že se podařilo zorganizovat velmi příjemný večer. Spolupráci se sborem bych nazval dokonalou souhrou. Chtěl bych také poděkovat výborné technické obsluze, kterou zabezpečili zvukaři auly a pracovníci technicko-správního oddělení v čele s p. Ing. Tomášem Horským.“

Na koncert byla pozvána řada výjimečných hostů, mezi nimi také emeritní rektoři VŠE. Po skončení koncertu se na základě pozvání rektorky uskutečnilo přátelské setkání u číše vína. Zejména čelní představitelé organizací a firem, které se školou spolupracují, mohli pak neformálně pohovořit s funkcionáři školy. Cenné bylo taktéž setkání dvou emeritních rektorů se současnou rektorkou, doc. Durčákovou. Na zasedání správní rady VŠE den poté její předsedkyně, ing. Baňacká, celou akci velmi ocenila. „Nebylo vybíráno vstupné, pouze po koncertě měli diváci u východu možnost ocenit koncert formou dobrovolného příspěvku“, řekl ing. Hradský.

Fotografie a záznam koncertu ve formátu MP3 je možné najít na webových stránkách školy.

Mohlo by tě zajímat: