Z pětky odcházejí další učitelé

25. 2. 2004 | | Zprávy ze školy

Fakultu národohospodářskou hromadně opouští část zaměstnanců. TV Nova zařazuje reportáž o FNH jako první v Televizních novinách. Děkan a jeho spojenci ale uklidňují studenty i veřejnost. Tvrdí, že mají vše pod kontrolou a že se vlastně nic neděje.

Fakultu národohospodářskou hromadně opouští část zaměstnanců. TV Nova zařazuje reportáž o FNH jako první v Televizních novinách. Děkan a jeho spojenci ale uklidňují studenty i veřejnost. Tvrdí, že mají vše pod kontrolou a že se vlastně nic neděje.

Počet odcházejících pracovníků nelze přesně určit. Děkan FNH pro televizi Nova uvedl, že jich odešlo patnáct, rektorka mluvila o čtyřiadvaceti. Kromě učitelů však odcházejí i administrativní pracovnice, původní tajemnice fakulty například neprošla výběrovým řízením.

Výpovědi pro nadbytečnost

Ze školy odcházejí čtyři další učitelé z rušené katedry makroeknomie. Děkan fakulty doc. Jiří Schwarz připouští, že katedry (KMAE a KET) byly zrušeny záměrně. Pouhým sloučením by totiž přešli na novou katedru všichni. Děkan vyhlásil na obsazení katedry ekonomie výběrové řízení, do kterého se nepřihlásili doc. Helísek, doc. Straka, dr. Pavelka, ani Mgr. Neset. Děkan jim poté nabídl novou pracovní smlouvu s 20% pedagogickým a 80% vědeckým úvazkem, což však odmítli. Všichni poté dostali výpověď.

„Nevidím důvod, proč bychom se měli hlásit do výběrového řízení. Takových nabídek jsou všude stovky,“ říká jeden z propuštěných, docent Straka. Statut fakulty přitom vyžaduje konkurz pouze na obsazení vedoucího katedry. Výpovědi jsou podle názoru doc. Straky neplatné a pravděpodobně se proti nim budou bránit soudní cestou.

Zatím není ani jasné, zda ke zrušení kateder a vytvoření nové skutečně došlo. Akademický senát VŠE totiž na svém lednovém zasedání neschválil změnu statutu FNH, který obsahuje jmenovitý seznam všech kateder. Nová katedra ekonomie je však již naplněna a má zabezpečovat výuku původních předmětů.

Hospodářská politika opouští loď

Otřesem prošla katedra hospodářské politiky (KHP). Začátkem ledna podal výpověď vedoucí katedry prof. Milan Žák poté, co dostal od děkana výstrahu za porušení pracovních povinností. Připojila se k němu i doc. Anna Kadeřábková, která se pouštěla do otevřených sporů s novým vedením. Děkan Schwarz se tehdy sešel s ostatními členy katedry, kteří potvrdili zájem zůstat na katedře.

Koncem ledna ale podali výpověď v jeden den hned čtyři učitelé KHP: profesor Spěváček, docenti Šaroch a Němcová a externista dr. Tomšík. K nim se připojili další dva odborní asistenti. Všem končí pracovní poměr na KHP nejpozději k prvnímu dubnu. Děkan Schwarz považuje jejich čin za demonstrativní, protože informace o výpovědích se ihned objevily v médiích.

Nejen děkana překvapil odchod doc. Stanislava Šarocha, který aktivně působil na KHP a dokonce uvažoval o kandidatuře na vedoucího katedry. Šaroch nepopírá, že v jeho odchodu je jistý signál nespokojenosti se současnou situací na fakultě, ale zdůrazňuje, že pro svůj čin má důvody a má na něj právo. Své diplomanty a doktorandy je ovšem ochoten dovést až do konce: „Neutíkám od studentů, ale nechci být spojován s tímto vedením fakulty,“ vysvětluje.

Ochotu dokončit se svými studenty diplomové a doktorské práce potvrzuje i doc. Ingeborg Němcová: „Věřím, že se vytvoří podmínky, abych to dotáhla.“ Němcová také neskrývá nespokojenost s podmínkami, ve kterých od podzimu pracuje: „Učila jsem tolik hodin, že už jsem se ani nestíhala zajímat o dění v oboru. Nevěřím, že situace na fakultě je v rámci tohoto semestru stabilizovatelná,“ hodnotí Němcová.

Z katedry hospodářské politiky odešla také garantka vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika Mgr. Libuše Koubská. „Nechtěla jsem asistovat u rozpadu katedry,“ říká Koubská a dodává: „Do specializace se nám přihlásilo oproti minulým semestrům pouze 11 studentů Asi nemají o výuku na této fakultě zájem.“ V přípravném týdnu však rozeslal proděkan Svoboda studentům informaci, že žurnalistika pokračuje beze změn. Děkan Schwarz Studentskému listu potvrdil, že se podařilo sehnat nového garanta specializace. Stane se jím Mgr. Petr Žantovský.

Pokud změny, tak prý k lepšímu

Děkan Schwarz ve svém prohlášení ujišťuje, že bude schopen odcházející učitele nahradit novými, a slibuje, že výuka bude probíhat stejnou formou a přinejmenším na stejné úrovni jako v zimním semestru. Na webových stránkách KHP se mezi interními členy okamžitě objevila nová jména, například profesoři Josef Jílek, Kamil Janáček a Luděk Urban. Dalšími tvářemi jsou docenti Tomáš Ježek a Karel Dyba a také sám děkan Jiří Schwarz, který se prozatím ujímá vedení katedry.

Studenti, kteří o náhlých změnách na své fakultě neměli ponětí, je začali tušit poté, co se jim nepodařilo zapsat některé registrované předměty KHP. Proděkan pro pedagogiku FNH ing. Miroslav Svoboda říká: „Naprostá většina kurzů zůstala. Některé jsme částečně přeobsadili s tím, že do konce března budou odcházející pedagogové vyučovat, a poté kurzy převezmou noví lidé.“ Pokud si někdo registroval předmět jako povinný, pak jej nelze zrušit. „Problémy vznikly, protože někteří učitelé odešli v době, kdy již probíhaly registrace,“ dodává Svoboda.

Z nepovinných byl zrušen předmět doc. Němcové Hospodářská politika EU v angličtině (HP 602), který navštěvovali také výměnní studenti. Podle proděkana Svobody je pro ně tento kurz otevřen. Cizinci také hojně navštěvovali další kurz v angličtině s původní kapacitou 200 míst – Transformace české ekonomiky (HP 600), který vyučoval prof. Spěváček, jeden z odcházejících. Předmět byl zrušen, ovšem pro další semestr se s ním již počítá. Jeho novým garantem se stal doc. Karel Dyba.

Předměty Úvod do hospodářské politiky EU (HP 415) a Makroekonomická politika EU (HP 609) nebyly od minulého semestru vůbec vypisovány a v únoru byly vyjmuty z povinných předmětů oboru NH. Kurzy původně učil a garantoval důchodce prof. Zdeněk Šrein, tomu ale v září sdělil dopisem děkan Schwarz, že už s ním nepočítá. „Měl jsem již rozpracován k těmto kursům nový učební text, který jsem chtěl dopsat do konce roku 2003,“ říká prof. Šrein a dodává: „Už si vůbec nepamatuji, kdy jsem s doc. Schwarzem naposledy osobně hovořil. Pokud vůbec, muselo to být před více než patnácti lety.“ Zdůvodnění na stránkách fakulty se omezuje pouze na informaci, že se tyto předměty vymykají původní akreditaci oboru.

Mohlo by tě zajímat: