Za Visegrádskou čtyřku do vedení Evropské unie studentů kandiduje Martin Hammerbauer z FMV

13. 10. 2020 | | Zprávy ze školy foto_hammerbauer

ESU – neboli European Students‘ Union je organizací na evropské úrovni, která zastřešuje 46 studentských unií/svazů ze 40 zemí. Zabývá se otázkami vzdělávání, demokracie, kultury, ekonomie, rozvoje ale i sociálních problémů. Je hlasem více než 20 milionů studentů a díky této organizaci mají i studenti možnost své názory a hodnoty prosazovat na evropské úrovni vůči Evropské unii, UNESCO nebo Radě Evropy.

Součástí ESU je také česká Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), která prosazuje zájmy studentů zde u nás v České republice. Na evropské úrovni SK RVŠ spolupracuje i s dalšími vysokoškolskými radami ze spřátelených zemí Visegrádské čtyřky. Zastřešující orgán V4 se nazývá V4+ Student Alliance, který má za úkol zastupovat země V4 a východní Evropy pro větší vyjednávací sílu na poli evropského vzdělávání. Tato unie se letos uchází o účast ve vedení ESU a za Českou republiku byl nominován Martin Hammerbauer z Fakulty mezinárodních vztahů (FMV).

„V otázkách vzdělání, mezinárodních vztahů a politiky se angažuji již delší dobu a nyní jsem byl nominován, abych jako kandidát zemí V4 a východní Evropy kandidoval do jejího vedení,“ vysvětluje Martin. Jedním dechem dodává, jak volby do ESU fungují: „Ve dnech 28.-30. října budou v ESU nové volby do výkonného výboru, který ji řídí, reprezentuje a určuje další směr pro evropské studentstvo. Volební systém nahrává tomu, aby zástupci byli z různých regionů, proto je důležité vycházet z podpory spřátelených zemí a poté lobbovat o další hlasy.“

Náš zástupce tak bude bojovat například o křeslo s Belgičanem, Finem nebo Italem. Boj o křeslo ve výkonném výboru ale nebude jednoduchý. Kvůli rovnoprávnosti jsou místa rozdělená mezi muže a ženy – pro každé pohlaví jsou vyhrazena tři křesla, sedmé je pak volné všem bez rozdílu.

„Už samotný zisk nominace je pro mě velká čest. Jde o mezinárodní organizaci s velkou zodpovědností, v nichž Češi obsazují vedoucí místa jen málokdy. Pokud se mi v říjnu podaří valné shromáždění přesvědčit, rád bych aspoň malým dílem zvrátil obraz Čechů jako pasivních pozorovatelů světového dění a motivoval tak další lidi,“ dodává Hammerbauer. Hlavními tématy, kterými by se chtěl zaobírat, jsou Erasmus+, evropské univerzitní aliance, ekonomické otázky a rovné podmínky pro studenty z nečlenských států EU. Místo však není pro českého zástupce jisté. „Jako zástupce střední Evropy to ale budu mít složitější. Je prakticky jisté, že na plénu dostanu víc otázek než jiní kandidáti, a to o stavu demokracie ve V4 (hlavně v Maďarsku) a o věcech, ve kterých se odlišujeme,“ komentuje Martin své obavy.

Výhodou by pro Martina mohla být studentská léta, která prožil právě na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE. „Musím poděkovat svojí FMV, protože na mezinárodní prostředí se cítím poměrně dobře připraven. A pokud se naši lidé chtějí do světového dění zapojit, musíme zkrátka zatnout zuby, nebo zase zůstaneme stát opodál, a to jako český delegát nemůžu připustit,“ zakončil Martin odhodlaně svůj komentář k nominaci.

Foto: archiv Martina Hammerbauera

Mohlo by tě zajímat: