Zářijové státnice? Na magistra se dostanete

14. 12. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy Obhajoba

Získání inženýrského nebo bakalářského titulu je cílem každého studenta vysoké školy. Co ale dělat v případě, kdy se nepodaří složit státní bakalářskou zkoušku v řádném termínu a nechcete čekat celý rok na přijetí na magisterské studium? I na tyto situace berou některé fakulty Vysoké školy ekonomické ohled.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) letos umožňovala přijatým uchazečům doložit své bakalářské vzdělání a zapsat se do studia až na začátku dalšího semestru, tedy přibližně do 15. září. Proto i studenti, kteří skládali svou státní závěrečnou zkoušku v opravném zářijovém termínu, dostali možnost do navazujícího magisterského studia nastoupit. „Vzhledem k tomu, že studenti neměli možnost provést registraci předmětů, ponechala fakulta v povinných kurzech dostatečnou kapacitu. Vstříc nám v tomto ohledu vyšla i Katedra mikroekonomie na Fakultě podnikohospodářské,“ uvádí proděkan pro pedagogickou činnost Pavel Hnát.

Celkem takto v září nastoupilo na FMV šestapadesát nových magisterských studentů. „Pro příští rok plánujeme tuto praxi ponechat,“ dodává Hnát. Obdobně přijímá studenty také Fakulta informatiky a statistiky (FIS). Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) se k dodatečnému přijímání studentů nevyjádřila.

Studovat lze i od letního semestru

Na Fakultě podnikohospodářské (FPH) tento postup prozatím možný není, proto fakulta opravné zářijové termíny státních závěrečných zkoušek bakalářského stupně studia nevypsala. „Kolegium děkana do budoucna uvažuje o tom, že by vypsala několik termínů na konec srpna, které by byly určené pouze pro druhé a třetí pokusy zkoušky. V současnosti se však jedná pouze o úvahu,“ uvedla proděkanka pro pedagogiku Hana Mikovcová. Studenti si ale mohou předměty odstudovat předem v rámci jiné fakulty a následně si je nechat uznat. Podle proděkanky ale fakulta uznává pouze předměty v souladu s kurzy FPH.

Uznávání předmětů při přestupu mezi fakultami je individuální. Fakulty obvykle nejsou schopné garantovat přesný počet kreditů, které v budoucnu uznají. „Přihlíženo je nejen k počtu požadovaných kreditů, ale také k počtu semestrů, které chybí k ukončení studia,“ uvádí proděkanka Mikovcová. Zároveň dodává, že se snaží vyjít studentům vstříc.

Národohospodářská fakulta (NF) pravidelně otevírá své navazující magisterské studijní obory nejen v zimním, ale také v letním semestru. Od letního semestru lze začít studovat obory Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Hospodářské a politické dějiny nebo Regionalistika a veřejná správa.

Mohlo by tě zajímat: