Zástupcům VŠE se na modelu OSN dařilo, přivezli několik cen

30. 8. 2015 | | Zprávy ze školy 7024-459

Studenti Fakulty mezinárodních vztahů uspěli na Vídeňském modelu OSN. Z devítičlenné delegace si tři účastníci odnesli ocenění: Markéta Jurovská cenu pro nejlepšího delegáta v Radě bezpečnosti OSN a Jan Kotík s Matti Tetřevem cenu, kterou dostávají nejaktivnější delegáti ve svém výboru. Petra Skrbková z FMV navíc předsedala výboru Rady pro lidská práva a organizačně řídila celé jeho zasedání.

Na studentském modelu OSN, který se konal v prvním srpnovém týdnu ve vídeňském sídel této mezinárodní organizace, se účastníci snažili co nejvěrněji napodobit skutečná zasedání OSN. To znamená, že vystupovali jako diplomaté, zasedali v simulovaných výborech Rady bezpečnosti OSN, Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Rady pro lidská práva či v Iniciativě OSN Udržitelné energie pro všechny. Na zasedáních se zabývali například vyjednáváním o íránském jaderném programu, ukrajinské krizi či ochraně práv v digitální době.

Od roku 2011 FMV vypravila už desítky studentských delegací, kteří se v celém světě účastnili modelů OSN, Evropské unie nebo WTO.

Foto: Studenti FMV

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: