Studenti EGEI získají dva diplomy od devíti rektorů

23. 4. 2015 | | Kariéra, Studentský život

Pokud chcete studovat magistra v angličtině a jedna zahraniční
univerzita vám ke štěstí nestačí, splní vaše požadavky studijní
program Economics of Globalization and European Integration (EGEI). Na
přihlašování zbývá týden. Docentka Klosová, která program garantuje,
nám popsala průběh výběrového řízení a vysvětlila, čím dalším se
EGEI liší od klasického Erasmu.

Nastaly nějaké změny
v programu od rozhovoru
před dvěma lety?

Na základní struktuře
programu se prakticky nezměnilo nic. Zůstalo tam stejné množství
zahraničních partnerů a studium je rozděleno na trimestry, tak jak bylo
i předtím. Snad jen, že teď momentálně neprobíhá výuka v žádném
z prvních tří trimestrů na VŠE, studenti na domácí univerzitě pracují
na diplomové práci. Hostování univerzit probíhá podle schváleného plánu
mobility, univerzity se střídají vždy po dvou letech. Například
v příštím roce bude výuka probíhat na univerzitách ve Spojeném
království, ve Španělsku a v Brazílii. Do studia se mohou přihlásit
studenti VŠE, všech ekonomických vysokých škol v ČR, na Slovensku
i dalších zemí EU. Od příštího roku bude možné, aby se přihlásili do
programu také studenti z nečlenských zemí EU, to znamená studenti
z celého světa.

Proč byl program
rozšířen pro všechny studenty světa?

Evropská unie ho již na
počátku podporovala i z důvodu, aby program šířil povědomí
o Evropské unii do celého světa. Do minulého roku by se však zahraniční
studenti z jiných univerzit do programu přihlásit nemohli, protože by
museli přijet do Česka složit odbornou písemnou zkoušku. A pro někoho ze
země mimo EU není snadné získat vízum a ještě k tomu si zaplatit cestu.
Proto jsme změnili pravidla a přijímací zkouška nebude probíhat písemně,
ale ústně – buď přímo tady na VŠE, nebo přes Skype. Druhá věc je,
že jsme nechtěli, aby tento program zůstal uzavřen pro naše studenty,
kteří nebudou v té době v Praze, neboť se otevřely možnosti výjezdu do
zahraničí právě v tom letním semestru, jak pro bakaláře, tak i pro
studenty magisterského studia. A kdyby se ten dotyčný student nemohl
dostavit na písemnou zkoušku, žádný jiný termín by pro něj stanoven
nebyl. Byl by z přijímacího řízení automaticky vyřazen. Takže i pro
naše studenty je teď otevřen ten ústní pohovor.

Jak tedy probíhá
přijímací řízení?

Studenti podají elektronickou
přihlášku a poté budou pozváni na ústní pohovor neboli odbornou ústní
zkoušku. Vše samozřejmě probíhá v angličtině. Do té odborné zkoušky
dáváme teoretickou kapitolu s kontrolními otázkami, která nám ukáže,
zda je student schopný se učit. Ne mluvit, ale učit se, protože ten program
tím, že je intenzivní, tak je strašně náročný. Přikládáme pak ještě
jednu otázku týkající se problematiky globalizace a integrace, která je
zaměřením tohoto studia, díky níž zjistíme, zda se student o tuto
problematiku opravdu zajímá. Většinou se taková otázka týká dění ve
světě či u nás.

Liší se nějak
zahraniční pobyt studentů, kteří vycestují přes Erasmus, a těch, kteří
vyjedou v rámci programu EGEI?

Jsou naprosto rozdílné.
Vlastně jediné, co mají společného, je to, že studenti na oba dva programy
dostávají stipendium z Erasmu plus. Naši studenti, kteří vyjíždí na
studijní pobyt přes EGEI, mají povinně stanovený vzdělávací program,
nevybírají si předměty – ty mají povinně stanovené pro první, druhý
i třetí trimestr. Jediné, co si volí, tak jsou volitelné předměty.
V těch si mohou zvolit jeden z tzv. „měkkých“ předmětů a jeden
z těch „tvrdých“. V těch měkkých to jsou obvykle jazyky, kterými se
mluví v dané zemi, a nebo je tam „academic writing“ – tedy jak psát
vědecká pojednání. Ty druhé volitelné předměty, ty tvrdé, to už jsou
předměty, které souvisí se zaměřením programu.

Jak tedy probíhá pobyt
v zahraničí přes program EGEI?

Studenti vyjedou ven a po
celou dobu studují jako skupina. Přijedou do první země, tam se sejdou jako
skupina – všichni studenti, kteří se tohoto programu účastní, nejen ti
z VŠE, ale ze všech těch partnerských univerzit. A jejich skupina po celou
dobu těch tří trimestrů studuje společně.

Co čeká studenty po
návratu do Česka?

Po příjezdu do Prahy
studenti dodělávají ještě diplomovou práci, kterou odevzdávají
v září, pak probíhá hodnocení a promoce je v listopadu. Takže oni
dostanou titul M.A., a pak mají ještě čtvrtý trimestr, kdy chodí na
některé předměty vyučované v angličtině tady na VŠE, ve kterých jim
doplňujeme pohled na postavení Česka ve světě. Poté mají státnice –
ústní, v rámci studia M.A. žádnou ústní zkoušku nemají, všechny jsou
písemné – a získají titul inženýra. To je totiž ta výhoda tohoto
programu, že student získá dva diplomy. Jeden ten EGEI, Master of Arts,
který je podepsán rektory všech těch devíti partnerských univerzit, a
druhý diplom je diplom inženýra Vysoké školy ekonomické v Praze.

K čemu je dobré mít
takový diplom podepsaný od devíti rektorů světových univerzit? 

Je to mezinárodní titul,
který je v „západním“ světě velice ceněný. Neboť to, že vyhovíte
podmínkám sedmi evropských univerzit, má v západním světě velký
význam. V podstatě ukazuje,  že student zvládl studium na několika
univerzitách, že to je v rámci magisterského programu, jehož kvalita byla
již podruhé otestována a potvrzena Evropskou unií, která ho znovu
financuje. Když se pak podíváte, kde máme naše absolventy – a teď
mluvím pouze o těch z VŠE -, tak je najdete od Mezinárodního měnového
fondu, přes Evropskou unii, až po další významné mezinárodní instituce.
Najdeme je ale i v českých bankách či na ministerstvech. Protože je ten
program spíše akademicky laděný, než zaměřený na business, tak je velice
dobrou přípravou pro PhD. Takových padesát procent studentů pak pokračuje
ve studiu na PhD, v podstatě na evropských univerzitách.

Co dá, dle Vašeho
názoru, studium tohoto programu studentům kromě dvou diplomů?

Nepochybně zkušenosti ze
začlenění do mezinárodního kolektivu. Víte, čím pestřejší je tam ta
mezinárodní společnost, tím je to pro studenty zajímavější a
přínosnější. Navíc to jsou kontakty, které se vám po celý život
neztratí. Vlastně žijete spolu v jednom mezinárodním kolektivu, spolu si
vaříte, spolu bydlíte. Buď jsou studenti ubytovaní na koleji, nebo
v jiném privátním ubytování. Třeba v Anglii jsou ubytovaní v jednom
velkém baráku pro studenty, na každém patře mají společnou kuchyň.
A vlastně pořád jsou spolu. Mají společný program, výuku i zkoušky. Je
to opravdu velice silný kolektiv. 

Je pro studenty tohoto
programu připraven také nějaký zvláštní doprovodný program, tak jako je
pro studenty Erasmu, kteří vyjedou do zahraničí?

My využíváme Buddy System,
na který se oni automaticky napojí. Přes něj tedy využívají veškeré ty
turistické a společenské aktivity, které tento program nabízí. Druhá věc
je, že oni si vytváří vlastní program. Vždy je tam totiž deset studentů,
kteří jsou, dalo by se říct, hostujícími, a většinou také pocházejí
z té dané země. Ti tedy většinou pro ty ostatní připraví i nějaký
program – například společný výlet. A třetí věc je, že my jim
ještě organizujeme jednu návštěvu třeba v nějakém zajímavém
podniku – u nás to je například návštěva automobilky Škoda Mladá
Boleslav.

Jaké jsou plány programu
EGEI do budoucna? Bude například nabírat do svého souboru další
univerzity?

To zatím nepředpokládáme.
Víte, ono je to velmi náročné sladit organizaci všech devíti univerzit.
Teď máme, co dělat, abychom utáhli ty dvě nové univerzity (v Brazílii a
Číně – pozn. red.), které jsou vlastně z jiného světa. Je to velmi
těžké zajistit koordinaci jednotlivých předmětů … a je to těžké
i pro studenty. Například studium matematiky na čínské univerzitě dalo
našim studentům velmi zabrat. Ale pro ně je to dobré! Neboť když už se do
toho zapojí, tak se s tím musí vyrovnat. A je zajímavé, jak se s tím
vyrovnávají. Oni si pomáhají – jeden umí tohle, tak pomůže druhému,
který zas umí támhleto – jsou to opravdu přátelské vztahy.

Čtěte
také:

Mohlo by tě zajímat: