Co dělat, když chcete změnit studijní obor

14. 12. 2004 | | Nezařazené

Ve spletité džungli studijních oborů dostupných na naší škole se mnozí z nás nevyznají. Důvody, které vedou člověka ke změně studijního oboru, mohou být různé: po nějaké době studia zjistíte, že obor, který studujete, vám nevyhovuje a zajímají vás jiné předměty. Nebo jste se seznámili se systémem šest let a dost, chcete mít jen bakalářský titul, ale jste na magisterském studiu. Ať už je váš důvod jakýkoliv, kroky, které musíte podniknout, jsou vždy stejné.

Ve spletité džungli studijních oborů dostupných na naší škole se mnozí z nás nevyznají. Důvody, které vedou člověka ke změně studijního oboru, mohou být různé: po nějaké době studia zjistíte, že obor, který studujete, vám nevyhovuje a zajímají vás jiné předměty. Nebo jste se seznámili se systémem šest let a dost, chcete mít jen bakalářský titul, ale jste na magisterském studiu. Ať už je váš důvod jakýkoliv, kroky, které musíte podniknout, jsou vždy stejné.

Nejprve je nutné si ujasnit, který z oborů vlastně chcete studovat. Veškeré informace najdete na stránkách fakult, ve studijních programech a podrobnosti také na stránkách katedry, na které je obor akreditován. Důležité jsou povinné předměty, délka a typ studia (magisterské nebo bakalářské), jestli k danému bakalářskému oboru existuje navazující magisterské studium a další. Také měnit obor v rámci jedné fakulty je třeba daleko snazší než přecházet z fakulty na fakultu. Zažádat o změnu může každý, ale čím dříve tak v době svého studia učiníte, tím větší máte naději na její schválení.

Na studijním oddělení vaší fakulty si vyzvednete „Žádost o změnu studijního oboru“ s příslušným názvem oboru. Kromě iniciál je nutné vyplnit váš současný obor a kompletní informace o absolvovaných kurzech, které slouží k posouzení vaší žádosti proděkanem pro pedagogiku na příslušné fakultě. Čím méně ztracených kreditů, tím lépe pro vás. Také platí pravidlo, že byste měli mít splněny všechny celoškolsky povinné předměty, nebo alespoň větší část z nich. Ostatní absolvované kurzy se zařadí do skupin podle nového studijního plánu: může se tedy stát, že pokud jste studovali předmět ve vašem původním oboru jako oborově povinný, v novém studijním plánu bude zapsán pouze jako oborově či celoškolsky volitelný.

Vyplněnou žádost je nutné odevzdat vaší studijní referentce, která ji předá proděkanovi pro pedagogiku k posouzení. Pokud je vám nový obor uznán, referentka jej přepíše v databázi a do následujícího semestru se registrujete již podle nového studijního plánu. Žádost musí být posouzena již před koncem registrací, a proto je potřeba dát pozor na termíny. Na celý proces je dobré si vyhradit asi měsíc.

Mohlo by tě zajímat: