V organizační struktuře Fakulty mezinárodních vztahů došlo počátkem ledna k několika významným změnám

1. 3. 2021 | | Zprávy ze školy Vstup Italská budova turnikety zabezpečení (3)

S příchodem nového roku nastala také velká změna v rámci Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), která má nyní novou organizační strukturu. Podle informací zveřejněných na webu fakulty se změny týkají kateder Mezinárodního obchodu, Obchodního podnikání a komerčních komunikací, Světové ekonomiky, Politologie a Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka. Ty od nového roku zanikly a byly nahrazeny nově vzniklou Katedrou mezinárodního podnikání, Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů a Katedrou mezinárodních studií a diplomacie.

Katedra cestovního ruchu, Katedra podnikového a evropského práva a katedry cizích jazyků zůstaly organizačně beze změny. Změna se nedotkla ani Centra evropských studií, Centra asijských studií a Institutu udržitelného podnikání, k stávajícím však přibyly dvě nová výzkumná centra. Jedná se o Mezinárodní výzkumné centrum a Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka.

Hlavním záměrem změn je jasnější obsahové vymezení pracovišť fakulty odpovídající zahraničním univerzitám a větší soulad se základní strategií fakulty. Podle vyjádření děkana uvedeného na stránkách fakulty má reorganizace fakulty omezit tematické překryvy a přispět k lepší čitelnosti pro partnery, celkovému posílení strategie široké internacionalizace fakulty a rozvoji pracovníků působících na FMV.

Noví vedoucí a změny cílů nově vzniklých kateder

Vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů se stala docentka Martina Jiránková. Dle jejích slov se katedra bude zaměřovat především na makroekonomické souvislosti mezinárodních ekonomických vztahů. Kromě obsahové náplně bývalé Katedry světové ekonomiky pod ni nově bude spadat i předmět Mezinárodní obchod. Ten bude od akademického roku 2021/2022 vyučován pod názvem „Mezinárodní obchod, investice a inovace“, s čímž je spojena problematika inovací, technologií a lidského kapitálu, na kterou se předmět nově zaměří. Katedra se dále bude věnovat rozvoji základního i aplikovaného výzkumu v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.

Katedra mezinárodního podnikání vznikla sloučením Katedry mezinárodního obchodu a Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací. Jak uvedl její vedoucí Petr Král, katedra se zaměří na mikroekonomické aspekty mezinárodního podnikání v oblastech marketingu, financí, managementu, obchodních operací, obchodních jednání a retailingu. Poslední nově vzniklou katedrou je Katedra mezinárodních studií a diplomacie, jejíž vedoucí se stala docentka Štěpánka Zemanová. Katedra se specializuje na politické aspekty mezinárodních vztahů. Řady katedry doplní také někteří členové zanikající Katedry politologie.

Změna, která nastala v rámci Katedry podnikového a evropského práva, se týká pouze jejího vedení. Od 1. ledna 2021 katedru vede docentka Nicole Grmelová.

Studentů se nastalé změny dotknou minimálně

A jak se změny dotknou studentů? Podle informací zveřejněných na intranetu fakulty se pro obhajoby kvalifikačních prací v lednu 2021 nic nezměnilo a zadání kvalifikačních prací, které v lednu obhájeny nebyly, stejně jako vedlejší specializace, budou v InSIS  převedeny pod nově vzniklá pracoviště.

Také budou na nových katedrách nově vypsána témata kvalifikačních prací a za odcházející učitele budou vedoucí kateder navrhovat nové garanty předmětů a jmenovat nové vedoucí kvalifikačních prací, kteří plně převezmou vedení a hodnocení prací. V průběhu ledna také začaly fungovat nové webové stránky kateder.

Mohlo by tě zajímat: