Změny ve vedlejších specializacích: Co vám fakulty nabídnouv příštím roce

30. 3. 2015 | | Vedlejšky, Zprávy ze školy

Čeká vás na konci tohoto semestru výběr vedlejší specializace? Od
září se jich bude na pražských fakultách ekonomky vyučovat celkem
56. Připravili jsme pro vás jejich přehled, stejně tak jsme zjišťovali,
k jakým změnám došlo. Nově vzniknou například vedlejšky Mezinárodní
finance a byznys či Ekonomie a média. Mezi vedlejšky, které zaniknou,
patří třeba Poradce – auditor.

Nejvíce vedlejších specializací aktuálně nabízí Fakulta
mezinárodních vztahů (FMV) a Fakulta informatiky a statistika (FIS) –
v obou případech jich je otevřených dvanáct. Nejméně jich má Fakulta
financí a účetnictví (FFÚ), která vyučuje jen osm specializací. To se
výrazně nezmění ani v dalším akademickém roce.

Studenti, kteří si přihlásili vedlejšku v tomto semestru, měli zájem
hlavně o Daně v podnikání na FFÚ. Podle prorektora pro studijní a
pedagogickou činnost Petra Dvořáka si ji z celkem 950 studentů zapsalo
75 lidí. Na druhém místě je, co se obliby týká, Manažerská psychologie
a sociologie z Fakulty podnikohospodářské (FPH) a na třetím místě pak
Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, rovněž z FPH.

Vedle toho se však najdou vedlejšky, které si zapsali například jen dva
nebo tři lidé. Takové specializace se pak fakulty snaží obměňovat, rušit
nebo nahrazovat jinými. V hlavní roli média

To se děje například na Národohospodářské fakultě (NF). Ta
s redukcí specializací začala již loni. Z původních osmnácti zrušila
například Státní správu a neziskový sektor nebo Ekonomiku životního
prostředí. Další sloučila, například z původně samostatných
vedlejšek Ekonomická teorie a Makroekonomická analýza vznikla Ekonomická
teorie a analýza.

Další změny už v plánu nejsou, říká děkan NF Miroslav Ševčík,
stejně tak fakulta nepočítá s tím, že by v nejbližší době zavedla
nějakou úplně novou specializaci. „Prioritou fakulty je, aby se studenti se
získanými vědomostmi dokázali uplatnit na současném trhu práce. Ze strany
zaměstnavatelů například cítíme dlouhodobý zájem o odborníky
v oblasti znalostí fungování mechanismů Evropské unie a evropské
integrace,“ říká děkan.

Celý článek si můžete přečíst v tištěném vydání iListu,
které je právě v prodeji. Najdete nás celý týden od pondělí
30. března na stálých prodejních místech mezi menzami v RB, atriu SB a
u vrátnice na Jižním Městě. Pokud vás přepadne vlčí hlad, můžete si
nás koupit v menze Italská nebo v Deštníku. Nově jsme dostupní i na
internetu: https://cs.publero.com/title/ilist.

Mohlo by tě zajímat: