Znáte OIKOS?

1. 4. 2001 | | Studentský život

OIKOS je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující mladé lidi se zájmem o souvislost mezi ekonomií a ekologií. Jejím cílem je působit v každé své členské zemi na studenty ekonomických univerzit tak, aby znali ekologické souvislosti života tržní ekonomiky.

OIKOS je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující mladé lidi se zájmem o souvislost mezi ekonomií a ekologií. Jejím cílem je působit v každé své členské zemi na studenty ekonomických univerzit tak, aby znali ekologické souvislosti života tržní ekonomiky.

Může-li svým chováním vědomě přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí každý jednotlivec, oč větší zodpovědnost má potom při mnoha důležitých rozhodnutích podnikatel nebo ředitel výrobní firmy? Proto napíná OIKOS své síly právě k budoucím inženýrkám a inženýrům ekonomie.

Pražská lokální organizace na VŠE funguje čtvrtým rokem. Pořádá přednášky odborníků na témata, jakými jsou např. trvale udržitelný rozvoj, třídění odpadů a nakládání s nimi, koncepce ochrany životního prostředí v ČR, výsledky světových konferencí apod. Nabídku k hostování na VŠE přijal v roce 1999 i Ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Tento měsíc přislíbil přednášku a diskuzi na téma trvale udržitelný rozvoj bývalý poslanec, renomovaný sociální ekolog PhDr. Ivan Rynda.

Po celém světě funguje několik desítek poboček, hlavním sídlem OIKOSu je Švýcarsko. Jako každoročně, i letos se koncem června koná pětidenní celosvětový sraz členů a příznivců OIKOSu, tentokrát v jeho domovské zemi pod názvem Model of WTO. Jeho účastníci se pokusí vytvořit živý model Světové obchodní organizace a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak v ní probíhá vyjednávání a jak těžké je prosadit principy ochrany životního prostředí v celosvětovém měřítku. Volné místo na této akci nabízí na náklady švýcarského centra český OIKOS komukoli z vás. Podmínkou je studium ekonomie, angličtina alespoň na komunikativní úrovni, ochota uhradit si dopravu a samozřejmě zájem, byť laický, o životní prostředí. Za špetku odvahy máte jedinečnou příležitost setkat se se stovkou mladých lidí z celého světa a získat neopakovatelnou zkušenost.

Pražský OIKOS má nápady a ví o svých nevyužitých příležitostech, potýká se však, jako mnohé jiné nevýdělečné spolky, s nedostatkem aktivních a schopných lidí. Máte-li zájem jakkoli přispět k jeho fungování na VŠE, dozvědět se něco blíže o chystaných akcích či být informováni předem o konaných přednáškách nejen z nástěnek, ale i e-mailem, můžete se obrátit na prezidentku OIKOSu ČR, studentku páté fakulty Elišku Kotíkovou (xkote02@vse.cz). Další podrobnosti o OIKOSu, našem i světovém můžete také najít na stránkách http://www.oikosinternational.cz/. Adresa stránek červnového Modelu WTO je http://www.modelwto.org/.

Mohlo by tě zajímat: