Zpráva o Erasmus Week

6. 12. 2002 | | Nezařazené titulní obrázek

Jako dobrovolná studentská organizace při VŠE, Buddy System, která se stará o zahraniční studenty na naší škole, jsme se rozhodli při významném výročí fungování výměnného programu Erasmus (1 000 000. výměnný student programu Erasmus) uspořádat Erasmus Week. Celý týden od 21. 10. do 24. 10. 2002 byl věnován různým prezentacím a přednáškám, které měly společné jedno hlavní téma: studium v zahraničí.

Jako dobrovolná studentská organizace při VŠE, Buddy System, která se stará o zahraniční studenty na naší škole, jsme se rozhodli při významném výročí fungování výměnného programu Erasmus (1 000 000. výměnný student programu Erasmus) uspořádat Erasmus Week. Celý týden od 21. 10. do 24. 10. 2002 byl věnován různým prezentacím a přednáškám, které měly společné jedno hlavní téma: studium v zahraničí.

Sportem ku zdraví (a trvalé invaliditě)

Celý Erasmus Week měl sportovní předehru v sobotu 19. 10., kde byl naplánován volejbalový turnaj mezi zahraničními a českými studenty. Celá akce byla pod vedením Contact Clubu, který pravidelně pořádá společné aktivity pro studenty ze zahraničí i z Čech. Informace zveřejněné na nástěnce a též na internetu přilákaly pět týmů. Je pravdou, že jen jediný byl složen čistě ze zahraničních studentů, ale hráči se různě střídali i v jiných týmech. Celá akce trvala od desíti do pěti hodin odpoledne. Důležité opravdu nebylo vyhrát, ale spíš se zase trochu hýbat. Celý turnaj byl zakončený trochou florbalu a rozhodnutím, že během prosince se bude konat něco obdobného, ale v basketbalu. Takže se těšíme na viděnou…

O Fulbrightovi bez Fulbrighta

Jako první přednáška bylo na pondělí 21. 10. naplánováno setkání s Jakubem Tesařem, který je studijním poradcem Fulbrightovy komise v České republice. Možnosti studia ve Spojených státech měly být hlavním tématem celého podvečerního setkání. V místnosti číslo 335 se postupně shromáždilo přes 100 studentů, které dané téma zajímalo. Bohužel přibližně pět minut před začátkem celé akce se ukázalo, že chybí právě Jakub Tesař. Proto byl program maličko upraven. Studenty přivítal jménem Buddy Systému Daniel Krsička a oznámil jim, že informace o studiu v USA bude prezentovat nejprve vedoucí Oddělení pro zahraniční vztahy, paní inženýrka Dana Brázdová.

Slova se ujala paní inženýrka Brázdová, která velmi komplexně představila možnosti vyjetí za studiem do Ameriky, které je zaštítěno školou. Druhou možnost, kdy student získá stipendium přímo, ne přes svoji domovskou univerzitu, představuje vlastně ona zmíněná Fulbrightova komise. Paní Brázdová velmi příjemnou neformální formou představila možnosti a podmínky studia v zámoří.

Následovaly krátké prezentace studentů VŠE, kteří už v zahraničí studovali a proto se s ostatními mohli podělit o svoje zkušenosti. Nejčastěji se mluvilo o skutečných nákladech na semestr v zahraničí, o vhodném výběru předmětů a jejich uznávání na VŠE, atd. Tady se prezentace průběžně měnily v diskuse, protože tato problematika zájemce o studijní pobyty opravdu zajímala. Navíc zde byli studenti, kteří studovali opravdu v různých koutech světa jako Kanada, Nový Zéland, Chile, takže je vidět, že výběr zemí, kde lze strávit semestr, je opravdu rozmanitý.

Přednášku ukončila Jitka Vyskočová, také z Buddy Systemu, která studenty stručně informovala o Fulbrightově komisi a možnostech využití jejích fondů. Případné zájemce nasměrovala na webové stránky http://www.fulbright.cz nebo popřípadě přímo na Olšanské náměstí, kde nadace sídlí.

Nový program v CEMSové rodině – CEMS MIM

V úterý 22. 10. 2002 byl v 17 zemích na 17 univerzitách a vysokých školách představen světu úplně nový program zahraničního studia typu CEMS, a to CEMS MIM. Slavnostního programu na VŠE se kromě nejvyšších zástupců VŠE zúčastnili vzácní hosté. Mezi nimi například velvyslanec EU v ČR, Ramiró Cibrián, generální korporativní partneři CEMS MIM: Silvia Hill, ABB, dále Martjin Deiters, HILTI a  Pavel Kafka, Siemens.

Pozvání přijali velvyslanci Francie, Dánska, Finska a ostatních zemí a zástupci významných českých firem jako Český telecom, Eurotel a další.

Slavnostním setkáním posluchače i hosty provázela prorektorka pro zahraniční styky a public relations doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. Součástí programu byla video prezentace všech 17 zúčastněných škol, dále pak projev rektorky VŠE doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. a krátké projevy hlavních partnerů nového programu. Oficiální část zakončil zástupce asociace Alumni, Richard Bejlek. Tato organizace sdružuje absolventy programu CEMS. Účastníci setkání se také měli možnost dozvědět základní informace o novém programu CEMS MIM, které objasnila Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., akademická ředitelka programu CEMS pro ČR. Jedná se o titul Master in International Management, jak je z názvu programu patrné, hlavní váha bude spočívat v zaměření na mezinárodní řízení a management. Podmínkou účasti v programu je mimo jiné výborná znalost dvou cizích jazyků, výborné studijní výsledky, semestr studia v zahraničí, zpracování projektu ve spolupráci s obchodním partnerem, atd.

Celé setkání uzavřela vystoupení několika úspěšných absolventů dosavadních CEMSových programů a jejich velmi pozitivní hodnocení těchto studijních programů. Všichni se shodli na tom, že jim program CEMS dal možnost kooperace se studenty jiných národností a ras spolupracovat na společných projektech, ale zdůraznili, že to nebyla jenom tvrdá práce, ale že se našel čas i na příjemnou zábavu.

Informativní schůzka ohledně možností studia v zahraničí

Oficiální informace o možnostech studia v zahraničí měly být podány na schůzce pořádané v úterý večer v nové aule. Zde byly přítomny studijní poradkyně z Oddělení pro zahraniční styky, které koordinují žádosti o výměnné a jiné zahraniční pobyty. Lze se na ně také obrátit s jakýmkoli dotazem na toto téma, nejlépe e-mailem.

Studentům byla představena kompletní nabídka stipendijních míst. Dostali zde také informační brožury a celý přehled lze najít na internetových stránkách OZS http://nb.vse.cz/ozs . Na této adrese mohou případní zájemci vyplnit přihlášku a odeslat ji na OZS. Zároveň ji musí vytisknout, přiložit fotku a preference univerzit a donést na OZS. Princip je stejný jako s žádosti o kolej.

Erasmus Week 2002
Přednášející v Nové aule

Svůj prostor na schůzce dostaly i prezentace ESN Buddy Systemu a  Contact Clubu, kdy vystoupili jejich představitelé Daniel Krsička a Helena Výborná. Buddy Systém je vlastně studentská organizace, která se stará o příchozí zahraniční studenty na VŠE. Snaží se jim zajistit někoho, kdo by jim usnadnil příjezd a aklimatizaci v Praze. Contact Club organizuje přímo konkrétní výlety, turnaje a party, kterých se mohou účastnit jak zahranaiční tak čeští studenti.

Prezentace zahraničních studentů VŠE

Na čtvrtek 24. 10. dopoledne byla v klubu knihovny VŠE naplánována setkání českých a zahraničních studentů. Spočívala v krátkých prezentacích studentů z různých zemí, s jejichž univerzitami má VŠE smlouvy o výměnných pobytech. První pásmo , které bylo naplánováno od devíti do jedenácti hodin, bylo věnováno německé a španělské jazykové oblasti. Vystoupili studenti z Německa, Brazílie a Španělska.

Německá preciznost

Této prezentace se zúčastnilo celkem 5 německých univerzit z následujících měst: Zittau-Görlitz, Chemnitz, Norimberk, Mnichov a Kolín. Zúčastnilo se jí zhruba 40 českých a 7 německých studentů.

Po úvodní části, ve které byly nastíněny základní principy studia v Německu, následovaly prezentace jednotlivých univerzit, které pokrývaly základní informace o studiu a životě v daném městě. Studenti měli možnost blíže se seznámit se strukturou studia v Německu, s hlavními obory, kterém se německé univerzity věnují, ale i s možnostmi využití volného času. Prezentace jsou k dispozici na webové stránce http://buddy.vse.cz, obsahují i kontakty na osoby zodpovědné za výměnné programy i přímo na studenty, kteří tak poskytli možnost zodpovězení konkrétních dotazů.

Všechny prezentace byly německy solidní, velmi dobře strukturované a pokrývaly většinu důležitých i méně důležitých otázek, které se vynořují v hlavě studenta , která chce studovat v zahraničí. (Prezentace obsahovaly i takzvaný „Bierindex“, který měřil výši základních životních nákladů v daném městě.) Všichni němečtí studenti byli za svůj výkon od organizátorů akce odměněni tričkem Erasmus Student Network. Osobně mě poněkud překvapila naprostá absence otázek ze strany českých studentů, kteří si však po celou dobu pečlivě plnili své přednáškové notesy svými poznámkami.

Španělská siesta

Ve španělské sekci se prezentovaly 2 španělské a jedna brazilská univerzita. Španělsko reprezentovala Sevilla a barcelonská ESADE. Této akce se zúčastnilo méně studentů, zato však proběhla v uvolněné a příjemné atmosféře.

Nejdelší prezentací se ukázala být ta brazilská. Řečnický výkon brazilské studentky nelze nechat bez povšimnutí, za necelých 30 minut stačila velmi realisticky popsat Brazílii a její lid, včetně zvyků a největších společenských akcí. Myslím, že naprosto vyčerpala téma a rozhodně vzbudila zájem.

Od mrazivého severu až po italské hory

Od jedenácti hodin pak následovala anglická a francouzská „sekce“. Zde se představili studenti z Řecka (Athény), Švédska (Jönköping a Stockholm), Nizozemí (Rotterdam), Dánska (Århus), Belgie (Louvain) a Itálie (Miláno). Všichni mluvili nejprve všeobecně o své škole, (kde se nachází a vzdálenost od centra), dále o životních nákladech na jejich škole, širokém výběru studijních předmětů, ubytování a aktivitách ve volném čase. Oblíbeným srovnávacím prvkem byl index cen piva v jednotlivých zemí. Nejdražší je pravděpodobně v Řecku a nejlevnější….no přece u nás! Studenti také uvedli webové stránky jejich domácích fakult a svoje e-mailové adresy, takže je možno je kontaktovat a případné další dotazy klást přímo jim. Veškeré jejich prezentace v elektronické podobě (stejně tak jako jejich e-maily) je možné najít na našich webových stránkách http://buddy.vse.cz. (mail: buddy@vse.cz).

Mohlo by tě zajímat: