Zruší se MAT_102 a STP_202?

1. 4. 2001 | | Nezařazené

Fakulta podnikohospodářská (FPH) žádá modifikaci celoškolsky povinného základu. Učitelé na třetí fakultě nejsou spokojeni se znalostí matematiky a statistiky u svých studentů a žádají změnu. Studenti souhlasí. Na grémiu proděkanů VŠE vystupuje s fakultním návrhem doc. Kubálek. Bouře se strhává.

Fakulta podnikohospodářská (FPH) žádá modifikaci celoškolsky povinného základu. Učitelé na třetí fakultě nejsou spokojeni se znalostí matematiky a statistiky u svých studentů a žádají změnu. Studenti souhlasí. Na grémiu proděkanů VŠE vystupuje s fakultním návrhem doc. Kubálek. Bouře se strhává.

„V souvislosti s přechodem na plán D (plán podle něhož budou studovat noví studenti bakalářského studia od ZS 2001/2002) a se změnou započítávání kreditů u jazyků jsme získali dojem, že zde bude probíhat široká diskuse o změně ve studijních plánech. Naše fakulta dle přání vedení školy své studijní plány již změnila,“ říká doc. Kubálek, proděkan pro pedagogiku a informatizaci FPH. Dále vysvětluje: „Chceme změnit strukturu znalostí vyučovaných v bakalářském studijním programu, chceme posílit váhu předmětů aplikačního charakteru. A protože nechceme zvětšovat počet kreditů u celoškolsky povinných předmětů, jediná možnost je kredity někde ušetřit. Bohužel úbytek vyučovaných předmětů se týká v obou případech Fakulty informatiky a statistiky.“

Radan Kukal, studentský zástupce v senátu FPH, dodává: „Matematika v podobě, v které se ji učíme, je naprosto nevyhovující. Pokud dostaneme příklad z praxe, nevíme co s ním. Cenný čas jsme ztratili memorováním desítek definic, jež většina z nás ihned zapomněla. Tohle není MatFyz, ale VŠE.“ Milan Baše, jeho kolega v senátu ho doplňuje: „To samé platí o statistice. Učíme se velké množství teorie, ale když máme interpretovat statistický údaj, nikdo neví, jak na to.“

Na svém zasedání proto dne 8.11.2000 Pedagogické kolegium děkana navrhlo k projednání na grémiu proděkanů VŠE následující body:

Ostře se proti návrhu FPH staví Fakulta informatiky a statistiky (FIS). Proděkan pro pedagogiku FIS, doc. Pelikán říká: „Některé připomínky třetí fakulty jsme akceptovali (větší propojení matematiky s ekonomickými předměty). Nesouhlasíme ale s redukcí učiva, zejména cvičení v matematice a statistice. Hlavním důvodem je, že probírané učivo není možné zvládnout bez důkladného procvičení.“ FIS dále argumentuje faktem, že i na školách v zahraničí jsou tyto předměty rozsahově i obsahově probírány stejně. Student posledního ročníku Informatiky a statistiky dodává: „Pro naši fakultu je matematika a statistika důležitá. Rozhodně více než suchá teorie, která se učí v celoškolském managementu nebo marketingu.“

Oba proděkané, doc. Kubálek i doc. Pelikán, se nicméně shodují, že je potřebné, aby proběhla zásadní reforma studijních programů. „Studijní programy je nutné pečlivě připravit tak, aby měly delší platnost a aby byly obsahově na úrovni,“ doplňuje proděkan FIS. Doc. Kubálek: „Změnu by bylo vhodné provést již v souvislosti s přechodem na plán D. Jen stěží lze měnit plán uprostřed studia.“ Zbývající fakulty VŠE svůj názor ke změně celoškolsky povinného základu dosud oficiálně nevyjádřily.

V současné době je rektorkou VŠE zřízena speciální pracovní komise, která má navrhnout způsob a rozsah inovace celoškolského základu, kde jedním z informačních zdrojů je analýza, jak se s obdobným problémem vypořádali na zahraničních školách. Probíhají jednání. Konečné rozhodnutí leží na celoškolské akreditační komisi. Ta se v současné době sestavuje a měli by v ní být zástupci všech fakult.

Mohlo by tě zajímat: