Jak a kde získat informace

25. 8. 2008 | | Kariéra, Názory

V dnešním díle se zaměříme na to, jak a kde získat informace tak, abychom při setkání s budoucím zaměstnavatelem byli maximálně vybaveni fakty.

V dnešním díle se zaměříme na to, jak a kde získat informace tak, abychom při setkání s budoucím zaměstnavatelem byli maximálně vybaveni fakty.

Důležité je nepodcenit přípravu a nechat si dostatek času nato, abychom potřebné informace měli čas nalézt a vyhodnotit – to je polovina úspěchu. Dostatek kvalitních informací vám především dá jistou konkurenční výhodu před kolegy, kteří přípravu podcení. Navíc svým postojem ukážete jednak zájem o firmu, k níž později půjdete žádat o zaměstnání, a také motivaci – daná pozice vám stojí alespoň za to, abyste se dozvěděli něco více, než co stojí v inzerátu, a v neposlední řadě i svůj celkový přístup k řešení problémů a rozhodování (nespoléháte se na to, co vám ostatní sdělí, ale činíte si úsudek na základě vlastního průzkumu a zjištění fakt, která jsou relevantní právě pro vás).

Cenné zkušenosti známých

Jaké tedy máte k dispozici informační zdroje? Asi nejvíce po ruce jsou vaši stávající či bývalí spolužáci a kolegové a jejich osobní zkušenost. Někteří z nich již určitě měli možnost vyzkoušet si v dané společnosti stáž nebo jsou již ve „vysněné firmě“ dokonce zaměstnáni. Zeptejte se jich, zda opravdu souhlasí to, co máte možnost přečíst si v inzerátu nebo co očekáváte od toho, s čím se oni setkali. Ptejte se na možnosti vzdělávání, časovou náročnost, kolektiv, kulturu společnosti, strukturu zaměstnanců, atmosféru ve firmě a především na náplň práce. Některé z těchto bodů se mohou zdát zbytečně podrobné, ale nezapomeňte, že v zaměstnání budete trávit v pracovním týdnu většinu aktivní části dne. Kolegové vám mohou zároveň dát tipy, co je čekalo na výběrovém řízení a na co si dát pozor. Máte-li možnost, využijte více takových zdrojů. Jednak si srovnáním více názorů můžete udělat přesnější obrázek, jednak mohou existovat značné rozdíly mezi způsobem práce i mezi jednotlivými odděleními v jedné firmě.

Ráda bych zde ale upozornila, že je rozdíl mezi tím, zda se bavíte se člověkem, který již ve firmě pracuje, nebo s někým, kdo se pouze zúčastnil výběrového řízení a nebyl přijat. Psychologové již dávno popsali duševní mechanismus, jímž máme tendenci si interpretovat fakta tak, abychom z dané situace vyšli co nejuspokojivěji. Každý z nás si určitě vybaví situaci, kdy si po neúspěšné zkoušce hledal (či vytvářel) nejrůznější důvody, aby sám pro sebe omluvil svůj momentální neúspěch.

Je také dobré být opatrný, pokud jde o informace z „druhé“ ruky. Tímto způsobem se rozšiřují spíše negativně laděné informace a i zde platí, že je dobré je prověřit, než je člověk vezme za bernou minci. Nebojte se zeptat přímo ve firmě, jaká je realita a co si o určité zkušenosti či názoru myslí oni. Můžete to učinit buď přímo, nebo využít on-line diskuse, které pravidelně pořádá například server http://www.jobs.cz.

Firemní web pomůže

Zdroj, na který se z věcného hlediska můžete spolehnout, jsou webové stránky jednotlivých firem. Dozvíte se zpravidla všechny základní informace včetně vyjádření zaměstnanců. Pokud se vydáte touto cestou, neměli byste se splést, firmy si nedovolí prezentovat a představit informace, které se nezakládají na pravdě (na druhou stranu zde nemusíte najít úplně vše, co vás zajímá). Na stránkách firmy byste ale měli zjistit popis pracovních pozic, proč si daná společnost myslí, že je zajímavý zaměstnavatel, co vás po nástupu a v budoucnosti čeká, jaké typy lidí firma hledá, termíny výběrových řízení, popis firemních oddělení a jejich činností. Prostudujte si vše, co považujete za podstatné, a připravte si otázky o tom, co jste na stránkách nenašli či co z vašeho hlediska nebylo dostatečně podrobné. Zajímejte se o možnosti rozvoje a kariérního postupu, o to, jak správně vyplnit přihlášku a jak vypadá výběrové řízení, zkrátka o vše, co vás jako čerstvé absolventy nebo potenciální stážisty může zajímat.

Míříte-li ještě dále a rozhodnete se podat přihlášku do zahraničí, pak můžete očekávat, že mezinárodní firmy většinou mívají podobné, či dokonce zcela shodné náborové strategie i v rámci regionu a na celosvětové úrovni. V dnešní době proto nebývá problém ucházet se o práci přímo v zahraničí (zejména v EU, kde je ve většině zemí minimum administrativních bariér) – pokud jste však dostatečně vybaveni jazykově.

Dalším a určitě ne nepodstatným zdrojem informací jsou různé katalogy firem zaměřené většinou na určitou cílovou skupinu. Katalogy vycházejí v pravidelných intervalech a zpravidla nabízejí kromě stylové inzerce užitečná srovnání základních fakt (tzv. strukturované strany). V katalogu sice nenaleznete úplně podrobné znění, ale poslouží jako základní orientace a určitě tam bude odkaz na internetové stránky s dalšími informacemi.

Zajímavé akce firem

Řada společností pořádá dny otevřených dveří. Firmy se mohou prezentovat různými formami a provedou vás po svých kancelářích, abyste měli co nejlepší představu, v jakém prostředí můžete pracovat. Ze setkání se zaměstnanci si můžete udělat představu, jak může vypadat váš pracovní den a jací lidé v dané společnosti jsou. Tyto akce jsou zpravidla velmi efektivní a z pohledu sběru informací přínosné z hlediska známého poměru „čas versus výkon“. Podobnou funkci ale splní i odborné semináře, přednášky či workshopy, které v současnosti firmy s oblibou pořádají ve svých kancelářích. Navíc se při nich zpravidla i něco naučíte.

Další možností je zúčastnit se různých manažerských her, které se ve firmách pořádají. Bývají komplexnější a časově náročnější než semináře, ale na druhou stranu získáte možnost být s danou firmou v užším a dlouhodobějším kontaktu (a můžete i něco vyhrát). Na tyto speciálně připravené akce se nezapomeňte zaregistrovat včas.

V neposlední řadě může posloužit i denní tisk a další média. Jak se o dané firmě píše či mluví v národním i celosvětovém měřítku? Jak se chová ke svým klientům, ke svému okolí či zaměstnancům? Jaké názory mají její lidé? Ne vše, co je psáno, je opravdu dáno, ale při dlouhodobějším zájmu si i z médií lze udělat určitý obrázek.

A nezapomeňte si zjistit, kdy se objeví ve vaší blízkosti pracovní veletrhy. O těch se podrobněji budeme zmiňovat v příštím vydání. Zpravidla jich je několik do roka, jen si včas rezervujte čas a znova připomínáme, kontakty a zájem projevte již na zmíněné akci, kde se setkáte s kolegy z dané společnosti.

Hana Kasová, personální oddělení, PricewaterhouseCoopers

Mohlo by vás zajímat: