A co děti, mají si kde hrát?

31. 7. 2003 | | Nezařazené

Ze svého ideového rezervoáru vytáhlo nové vedení školy další nápad, kterým zabilo jednou ranou hned několik velkých a palčivých much: Nevyužitý Buddy Systém, přecpané hodiny tělocviku, problémy s lavičkami na chodbách a jako třešničku na dortu napjatou mezinárodní situaci.

Ze svého ideového rezervoáru vytáhlo nové vedení školy další nápad, kterým zabilo jednou ranou hned několik velkých a palčivých much: Nevyužitý Buddy Systém, přecpané hodiny tělocviku, problémy s lavičkami na chodbách a jako třešničku na dortu napjatou mezinárodní situaci.

Začátkem semestru byly z chodeb školy odstraněny téměř všechny lavičky. To umožní studentům v jejich volném čase korzovat po chodbách. Současně budou zrušeny hodiny tělesné výchovy, které kapacitně studentům stejně nestačily. „Připadala jsem si jako v přeplněný tramvaji,“ říká asistentka aerobiku Bohdana Skočná. „Sportovat se bude hezky masově, na chodbách,“ pochvaluje si řešení nový ředitel Centra tělesné výchovy a korzu (CTVK) Mgr. Miloš Svádivý, sám bývalý aktivní spartakiádník. Student Jiří Krupka z Varnsdorfu navržené řešení vítá: „To je právě vono, co potřebujeme!“

Jak bude vše probíhat? Studenti se budou koordinovaně pohybovat po několika okruzích. Ty stanoví příslušné katedry ve Standardech korzování pro každý ročník, obor a specializaci zvlášť, aby nedocházelo ke zbytečným strakanicím a kolizím. Pro studenty ze Slovenské republiky je připraven speciální svrchovaný okruh ve východní části budovy.

Aby se uvolnilo mezinárodní napětí, budou čeští studenti párováni do dvojic se zahraničními. Vše se uskuteční na základě formulářů, které budou zájemci vyplňovat začátkem semestru. Organizaci párování vzal zcela dobrovolně na svá bedra nový Korzy Systém, který vznikl z torza zaniklého Buddy Systému. Pro studenty, kteří Korzy Systému nedůvěřují, vyvíjí Výpočetní centrum (VC) společně s Orgánem pro zahraniční styky (OZS) internetovou aplikaci na adrese korzorande.vse.cz.

Za určitý počet okruhů stanovený ve Standardech korzování získá student korzety. Na konci semestru budou studenti předvádět všechny své korzety studijním referentkám, přičemž nesmí vyčerpat 40 rezervních korzetních poukázek. (Rezervní korzety budou přidělovat pedagogičtí proděkani podle individuálních pravidel.) Od zimního semestru hodlá prorektor pro pedagogiku doc. Metr Pusílek přejít na Evropský systém transferových a srovnávacích korzetů (ECTS). Tomu však musí předcházet evropská evaluace a poté zařazení do komunity evropských prestižních univerzit Corzet of European Management Schools (CEMS).

Z Korsiky v průběhu semestru přiletí hostující lektor, který bude přednášet všem učitelům základy dozoru při korzování, aby tak mohli dohlížet na cirkulující studenty. Všichni pedagogové budou nově vypisovat vedle konzultačních i korzetační hodiny, nejméně hodinu denně v průběhu celého semestru a zkouškového období. V minulém týdnu době se však mezi dvěma katedrami rozhořel spor o závaznost korzetů. Objevily se totiž spekulace o tom, že korzety mohou být nejen závazné, ale i patentní.

Mohlo by tě zajímat: