Akademický senát VŠE projedná návrh rozpočtu univerzity na rok 2022 a změnu Statutu FFÚ

25. 4. 2022 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Dnes ve 13:00 zasedne již posedmé ve volebním období od roku 2021 do roku 2024 Akademický senát Vysoké školy Ekonomické (AS VŠE). Senátoři se, jako tradičně, sejdou v místnosti NB 169 ve 13:00. Zasedání je přístupné veřejnosti, ale pokud se do školy nedostanete, iList vám přináší záznam jednání v reálném čase.

 

Program je následující:

1. Změna Statutu FFÚ VŠE
2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022
3. Návrh na jmenování členů Vědecké rady VŠE
4. Různé

14:34 Zasedání je u konce. Předseda Stříteský všem děkuje za účast.

14:34 Do debaty se přidává Staněk, který podporuje vyřčené názory.

14:32 Slova se ujímá předseda senátu a tvrdí, že bychom měli využívat senátu a řešit podobné problémy primárně interně.

14:29 Vyjadřuje se k včerejšímu článku Seznam Zprávy, kde se student VŠE vyjádřil k situaci. Kritizuje, že se nesnažil situaci řešit na půdě školy se senátem a místo toho šel zrovna za médii.

14:24 Dvořák zdůrazňuje, že systém děkanských voleb je demokratický. Studenti si volí členy senátu a ti dále volí děkany.

14:23 Rektor se vyjadřuje k aktuální situaci okolo děkana Ševčíka. Tvrdí, že vydal vyjádření na ČTK a zítra se objeví v událostech.

14:21 AS projednává 4. bod programu.

14:19 Hlasuje se o návrhu na jmenovité volení členů Vědecké rady VŠE. Pro je 20 senátorů a návrh tak prošel. Bod se uzavírá a přesouvá se k projednání na příštím zasedání 23. 5. 2022.

14:18 Předseda ukončuje přestávku. Jednání o třetím bodu pokračuje.

14:08 Během přestávky předsednictvo jedná o řešení situace.

14:07 Předseda vzhledem k vzniklé situaci vyhlašuje přestávku na dobu 5 minut.

14:06 Návrh o hlasování podporuje i Váchová.

14:05 Slova se ujímá Marek, který podporuje oba senátory z řad studentů a tvrdí, že v předchozích letech se navrhovaným způsobem hlasovalo.

14:04 Staněk podporuje výrok Pokorného. Vysvětluje, že jako člen AS cítí právo se k jednotlivcům vyjádřit.

14:03 Předseda odpovídá, že se bude schvalovat návrh jako celý.

14:01 Senátor Pokorný navrhuje, aby se hlasovalo jednotlivě po jménech.

13:59 Dále Dvořák představuje navrhované členy z externích řad – ředitelé firem, rektoři přátelských univerzit.

13:56 Rektor navrhuje jmenovitě docentku Gremlovou z oblasti práva či doktora Černého z oblasti ekonomie.

13:53 Dvořák dále tvrdí, že v radě budou zastoupeni i ředitelé firem s bohatými zkušenostmi.

13:52 Dvořák vysvětluje, že v radě budou zastoupeni děkani i proděkani všech fakult.

13:51 Projednává se 3. bod programu – návrh na jmenování členů Vědecké rady VŠE. Slovo dostává pan rektor.

13:50 Návrh rozpočtu byl schválen 29 hlasy.

13:49 Tajemník zahajuje hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2022.

13:47 Slova se opět ujímá pan rektor a odsouvá diskuzi na budoucí zasedání.

13:44 Kvestor vysvětluje, že stipendijní fond je regulován ministerstvem.

13:41 Senátor Mazouch se přidává do diskuze. Myslí si, že by každá fakulta měla stanovit školy, do kterých mohou její studenti vyjíždět.

13:38 Vyjadřuje se i prorektorka Machková, která tvrdí, že navýšení mobilit podporuje.

13:37 Rektor se zapojuje do diskuze a tvrdí, že je možné že náklady na Erasmus porostou, avšak je třeba podporovat studenty ve výjezdech.

13:35 Kvestor vysvětluje, že ikdyž se částka zdá vysoká, vyjíždějících studentů je plno a částka tak odpovídá.

13:33 Předseda se dotazuje kvestora na rozpočet stipendijního fondu na Erasmus.

13:32 Senátor Marek se dotazuje na jeden z představených bodů kvůli nejasnosti v textu.

13:30 Ševčíková čte usnesení finanční komise AS VŠE.

13:29 Návrh je představen a slova se ujímá senátorka Ševčíková.

13:28 Kvestor dále představuje investiční akce, jako jsou modernizace interiéru areálu Žižkov a kolejí na Jarově.

13:26 Dále se vyjadřuje k situaci na kolejím, která vypadá příznivě. Obsazenost by měla dosáhnout hodnot jako v době před pandemií.

13:24 Kvestor představuje druhý rozdíl oproti loňskému roku, čímž je rezerva 1 milion vzhledem k situaci na Ukrajině.

13:23 Kvestor vysvětluje, že se oproti minulému roku navýší náklady na energie.

13:19 Předává slovo kvestorovi Zouharovi. Ten vysvětluje jednotlivé části rozpočtu a jejich výpočet.

13:19 Úvodního slova se ujal rektor Dvořák. Tvrdí, že rozpočet vypadá příznivě.

13:17 První bod je projednán. Senát projednává druhý bod – rozpočet VŠE na rok 2022.

13:16 AS schvaluje návrh na změnu Statutu FFÚ VŠE.

13:14 Předseda Bič se ujal slova. Nemá výhrady a spouští se tak hlasování.

13:14 Projednává se první bod programu.

13:12 Všech 27 senátorů hlasovalo pro. Program byl schválen.

13:09 Stříteský představuje body programu.

13:08 Pan tajemník kontroluje docházku senátorů připojených přes MS Teams.

13:05 Přítomno je 13 senátorů. Ostatní senátoři jsou připojeni online přes MS Teams.

13:04 Předseda senátu Marek Stříteský zahajuje dnešní zasedání AS.

12:57 Senátoři se scházejí, zasedání brzo začne.

Mohlo by tě zajímat: