Senát VŠE: Vášnivé debaty o prodeji Rooseveltky a instalaci špuntomatů

3. 10. 2016 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Již dnes ve 13:00 začne první zasedání Akademického senátu VŠE v tomto školním roce. Jednání je veřejně přístupné, přijďte se podívat do zasedací místnosti rektora NB169. O tom, co se bude v senátu dít vás samozřejmě budeme informovat online.

Program zasedání:

1. Příprava nových vnitřních předpisů VŠE
2. Smlouva o nabytí pozemku
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
4. Plán investičního rozvoje kolejí VŠE a možnosti jeho financování
5. Určení člena a náhradníka za VŠE do studentské komory RVŠ
6. Umístění špuntomatů v areálu VŠE
7. Informace o institucionální akreditaci AACSB
8. Různé
Neste si jistí, co se v senátu v minulém semestru odehrálo? Připravili jsme pro vás krátké shrnutí:

AKADEMICKÝ SENÁT V KOSTCE

 

13:05 Jednání začíná. Přítomni zdaleka nejsou všichni senátoři, přítomno jich je 22. V zasedací místnosti nechybí rektorka Machková.

13:07 Slova se ujíma prorektor pro strategii Jakub Fisher. Věnuje se bodu jedna: Přípravě nových vnitřních předpisů VŠE.

13:11 Fisher by rád docílil modernizace vntřních předpisů. „Chceme přímo moderní vnitřní předpis. V souladu s ním musí být i fakulty, které výsledky netrpělivě očekávají,“ připomíná.

13:12 Nové vnitřní předpisy připravuje deseti členná skupina, která se schází od konce května. Zatím se sešla asi desetkrát. „Momentálně jsme asi ve čtyřech pětinách práce,“ uzavřel Fisher.

13:14 Po vytvoření předpisů se bude komise zabývat i volebním a jednacím řádem AS.

13:15 Předseda senátu přechází k druhému bodu jednání: Určení člena a náhradníka za VŠE do studentské komory Rady vysokých škol (RVŠ). Na posty rezignovala studentka Michaela Listová a Dominik Bečka, je potřeba náhradníků.

13:16 Prorektor Fisher shrnuje práci zástupců v RVŠ.

13:17 Předsednictvo má dva návrhy na kandidáty – Lukáše Hulínského, studenta z Fakulty financí a účetnictví a doktoranda Miloslava Machoně z Fakulty mezinárodních vztahů.

13:18 Senátor Ondrčka nominuje na člena komory senátora Kinského a na post náhradníka senátora Korejse.

13:22 Oba kandidáti navžení předsednictu se krátce představili. Senátor Ondrčka předává slovo svým kandidátům. První muví senátor Kinský.

13:24 Přechází se k hlasování o členovi RVŠ. Hulínský získává 14 hlasů. Proti nebyl nikdo, hlasování se zdrželo osm senátorů. O druhém kandidátovi, senátorovi Kinském se jako o členovi komory hlasovat už nebude.

13:27 Kinský na náhradníka kandidovat nechce, přenechává případný post Korejsovi.

13:28 Probíhá hlasování o náhradníkovi. Pro Miloslava Machoně je 9 senátorů, proti není nikdo, hlasování se zdržela většina senátorů.

13:28 Pro senátora Korejse se vyslovilo 11 senátorů, proti nikdo není. Hlasování se ale zdrželo 11 senátorů, nadpoloviční většinu přítomných kandidát nezískal. Zvolen byl tedy jen člen komory.

13:29 Kinský mění názor a kandiduje na náhradníka. Pro je 16 senátorů, hlasování se jich zdrželo 6. Náhadník byl tedy také zvolen.

13:33 Slova se ujímá rektorka Machková, mluví k bodu sedm – akreditaci AASCB. Pomocí prezentace seznamuje přítomné s úmyslem školy ucházet se o akreditaci AACSB International. Ta je součástí takzvané Triple Crown Accreditation (AACSB, EQUIS a AMBA – tu má jen 68 škol). Akreditací EQUIS se pyšní 163 vysokých škol. „Rozhodli jsme se usilovat o akreditaci AACSB, kterou má nejvíce škol, a to hned 777,“ dodává rektorka.

13:38 Machková se podrobněji věnuje celém průběhu hodnocení školy při žádosti o akreditaci. To by mělo trvat pět let. Akreditace je poté také udělena na pět let a po stejném období se o ni musí zažádat znova. „Je to o neustálem zlepšování a neusnutí na vavřínech,“ shrnuje.

13:41 Akreditace by se týkala bakalářských, magisterských i doktorandských oborů na Fakutě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

13:42 VŠE už byla přidělena mentorka, jedná se o profesorku z Britské univerzity v Kingstownu. Hodnotící zprávě a celému průběhu akreditace se věnují rektorka Machková, kancléř Tóth, prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy Hnilica, emeritní děkan druhé fakulty Müller a docentka Štěrbová.

13:49 Rektorka má už několik připomínek, na to, co zlepšit. Měl by se znovu prodiskutovat seznam vybraných oborů k akreditaci, financování studentů a personální zabezpečení – nyní má škola mnoho vyučujících na částečných úvazcích, chtěla by, aby přešli na úvazky plné.

13:49 Jedním z důvodů akreditace je i vypovězení smlouvy jedné americké univerzity právě z důvodu její absence. Rektorka doufá i ve zlepšení kvality podle uznávaných mezinárodních standardů.

13:50 Senátor Ondrčka doplňuje, že by uvítal více vyučujících z praxe.

13:52 Machková je ale pro to, aby lidé z praxe zůstali na částečných úvazcích. To se týká i přednášejících, kteří současně vyučují i na soukromých školách. „Kdo nechce být na plný úvazek u nás, ať si hledá štěstí jinde,“ říká rázně rektorka. Hlavní problém vidí v tom, že lidé z praxe nemají čas se vyučování věnovat naplno, nemá však nic proti tomu, aby zde působili.

13:58 Vracíme se k bodu tři, mluví kvestor Svoboda. Školá má v úmyslu nabýt zbytek pozemku v areálu Jižního Města v Kunraticích. Za druhou polovinu pozemku, by škola zaplatila 156 tisíc. Druhým bodem je zřízení věcného břemene k pozemku kolejí Jarov III.G.

14:02 O průběhu hlasování finanční komise informuje senátorka první fakulty, profesorka Vančurová. S návrhem souhlasilo devět z jedenácti členů komise.

14:03 O usneseních se hlasuje i v senátu. Oba návrhy byly jednohlasně přijaty.

14:05 Slovo má znovu kvestor, mluví o plánu investičního rozvoje kolejí. Rekonstrukcí mají po Jarovu projít i ostatní pražské koleje, celková investice by měla dosáhnout 320 milionů korun v následujících 5 letech.

14:07 „Zájem o ubytování na kolejích klesal, v posledním roce se dá říct, že stagnuje,“ připomíná Svoboda. Z toho důvodu je už dlouhodobě navžen prodej Rooseveltovy koleje. Škola by ji ráda prodala za 110 až 120 milionů korun. „Nechceme ji prodat levněji, tohle je minimální prodejní cena,“ dodává Svoboda.

14:09 Dále se kvestor přesouvá k situaci v Jindřichově Hradci. Jedná se o Švecovu kolej, kterou z jedné třetiny vlastní VŠE, ze dvou třetin město. Smlouva o pronájmu s městem, za korunu ročně, ale bude končit za dva roky. Město Jindřichův Hradec nejprve nabídlo prodej svého podílu ekonomce, ale záhy změnilo názor a navrhuje spíše odkoupit podíl VŠE. Do Švecovy koleje by chtělo přesunout městský úřad.

14:11 Škola tedy přemýšlí o výstavbě nové koleje v areálu bývalé automobilky, která je blízko nově rekonstruované budovy fakulty.

14:14 Mluví studentský senátor Vokálek. Vyjadřuje se k prodeji Rooseveltovy budovy. Podle něj jsou pro studenty při výběru bytu důležitá tři kritéria: rozumná cena, vhodná lokalita a ucházející kvalita. To podle něj kolej naprosto splňuje, sám přiznává, že tam již třetím rokem bydlí. Připomíná, že Rooseveltova kolej je plně obsazena. „Co je mi známo, tak není ani ztrátová. Vyjadřuji se negativně k prodeji této koleje,“ uzavírá.

14:16 Vyjadřuje se rektorka, která s tímto krátkodobým pohledem nesouhlasí. Připomíná, že škola má od minulého roku o tři stovky studentů méně. „Strašně ráda bych prodala koleje na Jižním Městě, ale ty nám nikdo nekoupí. Souhlasím s vámi, že prodáváme to nejlepší,“ uzavírá rektorka. Podle ní je pro školu hlavně důležitý Jarov a Rooseveltova kolej je samostatný ostrov.

14:19 Senátor Ondrčka je za jedno se svým senátorským kolegou. Podle něj je také cena za Rooseveltku nízká. Dále se vyjadřuje k výstavbě nových kolejí v Jindřichvě Hradci, které jsou podle něj nesmyslné, má starost o jejich dostatečnou obsazenost.

14:21 Slova se ujímá senátor Knettig. Podle něj není špatný nápad prodat část majetku, aby si škola sjednotila své akvizice. Zároveň mluví o plánech na výstavbu sportovního areálu na Jarově.

14:23 Názory na prodej kolejí si teď vyměňuje senátor Vokálek s rektorkou. Ta upozorňuje, že byla doba, kdy škola pronajímala až 650 lůžek studentům jiných škol, protože obsazenost na kolejch byla mizivá. „Problémem je opravdu zájem o koleje na Jižním Městě, myslím, že bychom je snad neprodali ani za korunu,“ dodává.

14:24 „Já je za korunu koupím,“ zní z řad studentských senátorů.

14:25 Pokud by se prodávaly koleje na Jižáku, nastala by podle rektorky otázka, co s přilehlým areálem Vysoké školy ekonomické. „Navíc škola už nikdy nebude mít dvacet tisíc studentů jako v roce 2010, zájem o koleje nikdy nebude tak velký,“ říká.

14:30 Senátor Prchal z Jindřichova Hradce se vyjadřuje k prodeji Švecovy koleje. Podle něj by oprava a odkup od města stál více, než vybudování koleje nové. Navrhuje také, odkoupit blízkou ztrátovou sokolovnu, jelikož fakulta nemá ani vlastní sportovní areál.

14:35 Kvestor Svoboda odpovídá na všechny otázky k prodeji a vyjadřuje se k předešlé diskuzi. Nesdílí názor studenstkých senátorů, že by Rooseveltka byla nejhezčí kolej. Radí jim, aby se šli podívat na zrekonstruované koleje na Jarov.

14:39 Svoboda slibuje dodat informace o prodeji kolejí v co nejbližší době. Také navrhuje, aby se udělala exkurze po všech kolejích VŠE. Zmiňuje i možné využití školního mikrobusu.

14:46 Hlasuje se o předchozích usneseních. V zasedácí místnosti je nyní už jen 18 senátorů.

14:49 Přechází se k tématu instalace dalších špuntomatů do prostor žižkovského areálu. Navrhuje to senátor Ondrčka.

14:50 K tématu se nikdo moc vyjádřit nechce. „Zajímalo by mě, proč řešíme špuntomaty na půdě senátu,“ dotazuje se vyučující Chlapek ze čtvrté fakulty.

14:51 Stejného názoru je i senátor Vondráček. „My jsme se za mých mladých let zajímali o jiné automaty,“ dodává. „Špunty do uší nepostrádám.“

14:52 „Fascinuje mě jedna věc. Tady se student snaží o nějakou změnu na VŠE a sklidí za to jen výsměch,“ říká uraženým tónem Ondrčka.

14:55 „Mrzí mě, že to berete tak osobně, já tedy svůj mandát nijak neprožívám,“ pokračuje Vondráček. Dodává, že by potřeboval více informací, aby se mohl rozhodnout, zda jsou nové špuntomaty potřeba.

14:56 Z řad senátorů-vyučujících zní žertovné návrhy na zamykání špuntomatů v čase přednášek.

14:57 Senátor Vokálek chce znát důvod, proč byla vybrána na dodávání špuntomatů právě tato firma. „Vy jste tam nějak zainteresován?,“ ptá se senátora Ondrčky.

14:58 „Ne, zainteresován v ní nejsem. Dokonce jsem musel odmítnout i čokoládu, kterou mi za instalaci prvního špuntomatu nabízeli,“ reaguje Ondrčka.

15:00 Rektorka s instalací nových špuntomatů nesouhlasí. V knihovně prý jeden stačí. „Kolikrát jste si ty špunty do uší koupil?,“ ptá se Ondrčky. „Jednou,“ odpovídá jí. „No vidíte, já taky,“ uzavírá rektorka.

15:02 „Mám jiný názor, ale co nadělám, vy jste šéf,“ říká s úsměvem Ondrčka.

15:05 Dostáváme se k poslenímu bodu – Různé. Slova se ujímá studenstký senátor Knettig, který ostatní informuje o průběhu prvního ročníku studentského nealkoholického festivalu VŠEFEST.

15:08 K akci se vyjadřuje i kvestor a rektorka, která je ráda, že akce byla nealkoholická.

15:10 Dále se k bodu různé vyjadřuje už jen senátor Ondrčka. Ptá se na parkování před Novou budovou, kde předtím mohli parkovat i studenti. Dostává se mu odpovědi, že je to na studentskou kartu stále možné.

15:14 Ondrčka by rád probral ještě kouření před Novou budovou. Podle něj je před budovou „bordel“ v podobě nedopalků. Chce koše přesunout na ulici. S tím nesouhlasí rektorka, která dodává, že je obecně proti kouření a podporuje protikuřácký zákon v nejstriktnější podobě.

15:24 Témata jsou vyčerpána, dnešní zasedání končí. Děkujeme všem, co ho s námi sledovali. O dalším jednání senátu vás budeme informovat.

Aktualizovat

Mohlo by tě zajímat: