Akademičtí senátoři: Hodnocení předmětů dostane nový kabát

4. 5. 2019 | | Zprávy ze školy Skladovani bakalarky vol. 2

Vážení akademici a studenti,

rádi bychom skrze iList popsali nový mechanismus Hodnocení předmětů. Ten vznikl na popud nás – studentských senátorů ve spolupráci s panem prorektorem Petrem Dvořákem. Téma hodnocení předmětů je poměrně komplikované a má řadu konfliktních bodů. Proto jsme velmi rádi, že po několikaměsíčním snažení a hledání kompromisů, můžeme představit systém, který odráží konsenzus jak studentů, tak vedení univerzity a fakult.

Anketa bude nyní probíhat dvoukolově. Klíčovou změnou je primárně zavedení ankety průběžné, která se bude vyplňovat v 6. týdnu semestru. Cílem tohoto kola hodnocení je dát studentům možnost ovlivnit z části průběh studovaného předmětu. Jde o krátký anonymní dotazník o 3 otázkách, ke kterému dostanou studenti prostor přímo na hodině (cca 5 minut). Vyplnit ho ale mohou i z domova v případě nepřítomnosti. Vyučující by pak měl v následujících týdnech studenty informovat, jak s náměty hodlá pracovat, pokud se nějaké  objeví. Dalším cílem této ankety je zvýšení zpětné vazby mezi studenty a pedagogy vzájemně. Výsledky anket uvidí pouze pedagog, tedy vše zůstává čistě na bázi student – vyučující. Vize je taková, že se jedná o dobrovolnou pozitivní zpětnou vazbu vyučujícímu, která ovšem poskytne i konstruktivní kritiku a návrhy, jak výuku zkvalitnit.

Novou podobu dostala po letech i závěrečná anketa. Ta prošla velmi výraznou revizí, kdy řada otázek byla více konkretizována, aby se zvýšila výpovědní hodnota pro vedení. Několik otázek bylo doplněno. Především je kladen větší důraz na hodnocení kvalit pedagoga a nově anketa sleduje prolínání učiva napříč předměty v rámci studijního programu.

Velkou otázkou je motivace studentů anketu vyplnit. Jelikož závěrečná anketa zůstává online a na dobrovolné bázi, tak jsme zauvažovali o systému odměn. Vznikl tak nápad, že studenti, kteří vyplní anketu, budou mít možnost vidět výsledky uzavřených otázek, což jim umožní porovnávat hodnocení předmětů a učitelů přímo v InSISu, například během registrací a zápisů. Tedy, když se zapojí do hodnocení, mohou jeho výsledky sami využívat, a zpestřit si tak zápisy předmětů.

Jde o velkou změnu, o kterou se zasadili studenti. Řada z vás si může myslet, že univerzita nenaslouchá studentům. Zde musíme říct, že nám vedení univerzity vycházelo celou dobu vstříc a aktivně se zajímalo o naše názory a postoje. Proto vás chceme vyzvat, ať jste aktivní a minimálně nám zasíláte náměty na zlepšení kvality studia a univerzity jako celku. Ještě během tohoto semestru bychom rádi zavedli osobní konzultace pro studenty se senátory, abyste kromě zasílání námětů mohli vše konzultovat přímo s námi. Zpětná vazba a vaše náměty jsou pro nás důležité a oceníme, když na cestě ke zlepšení naší drahé univerzity nebudeme sami.

Za Akademický senát VŠE

Lukáš Hulínský, Filip Zima a Matěj Pokorný.

Mohlo by tě zajímat: