AS VŠE zasedal poprvé po výzvě k odvolání Ševčíka. Vzhledem k rektorově nepřítomnosti očekávanému zájmu ze strany médií nečelil.

27. 3. 2023 | a | Zprávy ze školy AS VŠE, Akademický senát VŠE

V pondělí 27. března se sejde Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Zasedání proběhne od 13:00 v místnosti NB 169 a vy máte možnost ho s iListem sledovat živě.

Program dnešního jednání:

1. Souhlas se jmenováním členky Rady pro vnitřní hodnocení VŠE
2. Návrh na úpravu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na VŠE
3. Volební řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
4. Různé

13:24 Nikdo ze senátorů nemá téma k projednání. Střiteský zasedání ukončuje.

13:23 Předseda Stříteský připomíná program příštího zasedání, které se koná 24. dubna.

13:23 Senát se přesouvá k bodu 4 – Různé.

13:22 Návrh byl opet přijat všemi senátory.

13:21 Slovo převzal senátor Bič jakožto předseda Legislativní komise. Nemá k návrhu připomínky.

13:19 Slova se ujímá senátorka Čapková. Představuje návrh, ve kterém žádá o možnost hlasovat ve fakultních volbách elektronicky. Argumentuje vysokým počtem studentů na výjezdu v zahraničí.

13:18 Projednává se bod 3 – Volební řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

13:17 Návrh byl přijat všemi senátory.

13:16 Nikdo nemá k bodu připomínky. Stříteský spouští hlasování.

13:16 Lukeš vysvětluje důležitost úpravy Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na VŠE.

13:14 Senát se přesouvá k druhému bodu programy. Slova se ujímá prorektor Lukeš.

13:13 Všech 27 členů návrh schválilo.

13:12 Stříteský spouští hlasování.

13:11 Slova se ujal proděkan Hnát. Představuje inženýrku Michaelu Bauer. Tvrdí, že je potřeba zvýšit počet externalistů.

13:11 Projednává se první bod programu – Souhlas se jmenováním členky Rady pro vnitřní hodnocení VŠE.

13:10 Program byl přijat 25 hlasy.

13:09 Stříteský představuje program zasedání, o kterém senátoři následně hlasují.

13:07 Přítomno je 27 senátorů.

13:03 Stříteský omlouvá z účasti rektora Dvořáka, který zastupuje Radu vysokých škol na jednání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

13:02 Předseda Stříteský zahajuje zasedání.

12:59 Senátoři se scházejí, zasedání brzo začne.

Mohlo by tě zajímat: