AS VŠE zkonstatoval, že názory děkana NF Ševčíka nereprezentují názory členů akademické obce VŠE

24. 10. 2022 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

V pondělí 24. října se sešel Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Zasedání tradičně proběhlo od 13:00 v místnosti NB 169 a vy jste ho s iListem mohli sledovat živě, další zasedání proběhne 21. listopadu. Řešilo se mimo jiné financování rekonstrukcí kolejí, dlouhou debatu provázela elektronická volba do senátu, kterou AS VŠE schválil a došlo také na debatu ohledně vyjádření děkana Národohospodářské fakulty Ševčíka. V této záležitosti přijal AS VŠE následující usnesení: AS VŠE konstatuje, že názory doc. Ing. Miroslava Ševčíka, Csc., děkana Národohospodářské fakulty, nereprezentují názory členů akademické obce VŠE. Zároveň podporuje stanovisko rektora z 29. 9. 2022.“.

  1. Plán realizace strategického záměru VŠE pro rok 2023
  2. Změna Volebního řádu AS VŠE
  3. Smlouva o umístění veřejní komunikační sítě na pozemku parc. č.
    2344/28 v k. ú. Kunratice
  4. Různé

16:03 Usnesení nebylo přijato. Předseda Stříteský ukončuje zasedání.

16:01 Přistupuje se k projednávání k dalšímu návrhu usnesení: „AS VŠE vyzývá novináře, aby informovali o VŠE a členech její akademické obce věcně a pravdivě, a aby účelově nevytrhávali dílčí informace o členech obce z kontextu.“

15:58 Návrh byl přijat.

15:56 Přistupuje se k hlasování o usnesení.

15:52 Po krátké pauze se přistupuje k projednávání návrhu usnesení „AS VŠE konstatuje, že názory doc. Ing. Miroslava Ševčíka, Csc., děkana Národohospodářské fakulty, nereprezentují názory členů akademické obce VŠE. Zároveň podporuje stanovisko rektora z 29. 9. 2022.“

15:41 Pro návrh hlasovalo šestnáct senátorů, předseda Stříteský navrhuje krátkou pauzu, aby senátoři mohli zformulovat své návrhy na usnesení.

15:36 Předseda Stříteský chce debatu ukončit a navrhuje postup, aby se rozhodlo o usnesení, zda má AS VŠE přijmout nějaké usnesení o vyjádřeních pana Ševčíka.

15:35 „Obrátilo se na nás hodně studentů, kteří se ptali, co se to na škole děje a média prostě zaměňují Národohospodářskou fakultu a VŠE,“ vysvětluje senátor Pokorný.

15:30 „Děkuji za proslov,“ začal svou odpověď senátor Pokorný. Nesouhlasí s tím, že by se stanovisko fakultních senátů řešilo s PR školy, ale pouze na fakultní úrovni. Senátor Pokorný také souhlasí s místopředsedou Vondráčkem, že právo pana Ševčíka se vyjádřit existuje. Zároveň ale věří, že Fakulta podnikohospodářská má právo se od těchto vyjádření distancovat, protože věří, že to poškozuje její jméno. Senátor Pokorný také říká, že výroky místopředsedy Vondráčka někteří senátoři považovali za zastrašování.

15:22 Místopředseda Vondráček se také vyjadřuje k vyjádření etické komise, jejímž je členem, se kterým nesouhlasil a nikdo ho s ním dle jeho slov nekonzultoval. Na fakultních senátech podle něj pouze poukázal na to, že není na místě z hlediska akademických svobod otázka, jaký obsah, kde a s kým může kdokoliv z akademické obce prezentovat. Podle něj by projevy chování děkana Ševčíka měly být řešené pouze na úrovni managementu.

15:17 „Já bych nerad, abychom se tady bavili o něčem, co neproběhlo,“ říká místopředseda Vondráček. Potvrzuje, že se zúčastnil zmíněných fakultních senátů, ale proto, že získal informaci, že usnesení fakultních senátů se konzultují na PR školy. Akademický senát by podle něj měl dbát o zachování základních práv a svobod.

15:13 Senátor Reml komentuje vystoupení msítopředsedy AS VŠE Vondráčka na zasedání fakultního senátu Podnikohospodářské fakulty, které podle něj bylo nevhodné. Nepřímo podle něj fakultní senát nařkl, že jedná v rozporu s předpisy, a také senátor Reml popisuje, že docházelo ke slovnímu vyhrožování směrem ke studentským senátorům. Popisuje, že na fakultním senátu Fakulty finanční a účetnictví vystupoval senátor Vondráček již jako místopředseda akademického senátu školy i páté fakulty a ačkoliv byly jeho výroky mírnější, nepřímo nařkl fakultní senát z ostrakismu.

15:11 Senátor Pažitný říká, že by se podle něj mělo hlasovat o všech usneseních, které v rámci senátu zazněly, což potvrzuje i předseda Stříteský. Předseda však také zdůrazňuje, že by proces nějak racionalizoval.

15:10 Vzhledem k množství navržených usnesení týkajících se výroků děkana Ševčíka předseda Stříteský navrhuje hlasovat o tom, zda nějaké usnesení vůbec přijímat. Komentuje, že jakékoliv usnesení v tomto smyslu asi může nějaký význam mít.

15:08 Senátor Váňa navrhuje usnesení, aby novinářská obec interpretovala věci, které se odehrávají na půdě školy věcně. „Pokud bude senát reagovat na to, co píšou novináři, tak je to na pováženou,“ doplňuje. Podle něj bychom se měli vyhýbat době prověrek.

15:04 Senátor Staněk říká, že by rozhodně byl pro přijetí nějakého stanoviska. Podle něj je styl, jakým děkan Ševčík prezentuje své názory není reprezentativním pro školu a má to podle něj na VŠE dopad. On sám věří, že to skutečně škole škodí. Chtěl by přijmout usnesení ve smyslu, že děkan Ševčík nemluví ve jménu školy a podpořit stanovisko rektora.

15:04 Senátor Smrčka říká, že by se nerad vracel před rok 1989 a myslí, že má děkan Ševčík právo vyjadřovat své názory, a že pluralita názorů je důležitá.

15:02 Senátor Mikulenka připomíná, že některé fakultní senáty se již distancovaly od vyjádření děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka a požaduje projednání tohoto tématu také na celoškolním senátu a navrhuje, aby se AS VŠE také od těchto výroků distancoval.

14:50 Prorektor Hnát odpovídá, že coworking bude mít různé možnosti uspořádání. V divadelním uspořádání by v něm podle něj mohla proběhnout akce pro sto lidí.

14:50 Senátorka Vančurová se dotazuje na HR award a kapacitu coworkingu v SB.

14:49 Senát přijal návrh usnesení. Přistupuje se k bodu různé.

14:47 Žádné dotazy k tomuto bodu nejsou, přistupuje se k hlasování.

14:46 Finanční komise návrh projednala a schválila, legislativní komise také návrh schválila.

14:45 Přistupuje se k projednání o smlouvě o umístění veřejní komunikační sítě na pozemku parc. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice. Podle kvestora je schválení návrhu v zájmu senátu.

14:44 Návrh o změně volebního řádu prošel, 19 senátorů hlasovalo pro.

14:42 Předseda Stříteský ukončuje diskuzi a přistupuje se ke schvalování online volby do akademického senátu.

14:40 „Je pravdou, že upravený podklad jsme obdrželi dnes a skutečností je, že bez těchto úprav změna fungovat nebude,“ doplňuje na konec diskuze předseda Stříteský. Rektor reaguje, že kdyby se mohla sejít dříve legislativní komise i tento podklad by byl k dispozici dříve.

14:39 Rektor říká, že nechce, aby toto téma vedlo k osobním nevraživostem a děkuje za diskuzi, která podle něj byla užitečná. „I kdyby to hlasování nedopadlo, této myšlenky se nevzdám a budu o tom dál přemýšlet a pracovat na tom. Je to věc, která něco vypovídá i o škole, digitalizace je trend, který si myslím, že lidé berou jako normální,“ popisuje rektor.

14:36 Podle prorektorky Machkové nejde o účelové nahánění procent, studenti v zahraničí mají právo volit. „Už jenom proto, že internacionalizace je naše priorita, byl by to správný krok, aby mohli hlasovat všichni,“ říká prorektorka Machková.

14:35 „Ano, některým studentům je bráněno volit, roste počet vyrážejících studentů do zahraničí. Rozvrh navíc není denní, nemusí mít studenti vždy čas,“ říká místopředseda Hulínský. Oponuje mu senátor Váňa, že tedy jde o účelné nahánění účasti.

14:33 „Proč projednáváme tuhle věc? Brání někdo studentům volit?“ ptá se senátor Váňa.

14:31 „Pokud vám nestačí, že tu máme auditovaný systém, váš osobní pocit je nefér argument,“ říká senátor Staněk na účet místopředsedy Vondráčka. „Není to žádná narážka na vaši fakultu (Národohospodářská fakulta, pozn. red.), ale možná jste prostě v tomto názorovém táboru sami. Důvěřuji panu Nidlovi a systému i vedení VŠE, protože doklady, které jsme dostali, jsou dostatečné,“ doplňuje.

14:30 Vstupuje do diskuze mezi rektorem a místopředsedou Vondráčkem předseda Stříteský, protože podle něj tyto detaily na akademickém zjevně nelze projednat.

14:25 „Vím, že je to dlouhý a nikoho to už nebaví, mě taky ne. Strávil jsem tolik času psaním poznámek, které někde zůstaly viset,“ říká místopředseda Vondráček. „Co bude dělat student, který bude mít pocit, že jeho volba proběhla nekorektně?“ ptá se místopředseda Vondráček a připomíná, že zde již byl případ studentského senátora, kterému byl neprávem odebrat mandát.

14:20 „Mě fascinuje, kolik nefér agumentů se tu může udít,“ říká senátor Vondráček. Kiritizuje, že vedení školy tímto předává problém bezpečnosti na Akademický senát. Jedinou výhodu vidí v tom, že má online volba údajně zvyšovat účast.

14:18 Senátor Zouhar zdůrazňuje, že jemu přijde u voleb nedůstojné, když se voleb zúčastní patnáct studentů, jako tomu bylo v případě prezenčních voleb do „nejmenovaného fakultního senátu“. Také podotýká, že v případě online voleb zaznamenali citelný nárůst, přes deset procent.

14:16 Prorektor Nidl zdůrazňuje, že škola trvale hodnotí čtyři věci. Úplný výčet hrozeb, pravděpodobnost, že tato hrozba postihne informační systém VŠE a že skutečně nastane, a jak se jí škola umí bránit. Zdůrazňuje, že škola dokonce využívá vyšší úroveň bezpečnosti, než je doporučovaná.

14:14 Prorektorka Machková podotýká, že již online volby během covidu proběhly a ona sama vždy bezpečnost garantovala. „Vyzkoušeli jsme si to, žádný problém nenastal, nechápu ty obavy,“ říká prorektorka a zdůrazňuje, že reaguje na pochyby všech pánů z Národohospodářské fakulty. Připomíná, že i tato debata již proběhla.

14:13 Rektor znovu opakuje, že kybernetická rizika jsou oprávněná a že škola se nimi zabývá a je na ně připravená.

14:11 Senátor Váňa se ohrazuje proti vtipům vedeným na účet páté fakulty prorektorem pro informatiku a digitalizaci a vyjadřuje se znovu k bezpečnosti.

14:06 Prorektor pro informatiku a digitalizaci Nidl říká, že lidským psotojem rozumí pochybám páté fakulty. Po odborné stránce ale musí zastat stanovisko jiné. Říká, že jsme již byli pod kybernetickým útokem, ale bezpečnost je víc než dostatečná. „Proběhl velký audit na VŠE, který prováděla certifikovaná firma přes NÚKIB a dopadl velmi dobře,“ říká prorektor, do větších detailů nemůže zabíhat. „Nemůžu hovořit o tom, že máme bezpečné volby, máme celý bezpečný systém,“ doplňuje.

14:05 Rektor také říká, že se setkával se stejným přístupem a diskuzí, když rušil papírové indexy. „Takto bys musel zálohovat celý Insis na papír,“ říká a doplńuje, že s takovými pochybnostmi by se škola nikdy nikam nepohnula.

14:04 Rektor si uvědomuje, že se změnou volebního systému nezačnou k volbám chodit všichni studenti, ale věří, že je to malý krůček, který by pomohl.

14:02 Rektor komentuje, že zabezpečení je podle něj na dobré úrovni. Komentuje také, že co se týče času k projednvání, byl připravený již v červnu a očekával, že se budou připomínky řešit již tenkrát.

13:59 „Doháje, proč nemáme v tom systému certifikát, že je v pořádku?“ ptá se místopředseda Vondráček. Podle něj by akt volby měl mít nějakou důstnojnost a postaví-li vedle sebe výhody a rizika, nevýhody převažují.

13:56 „Po skončení voleb, když jsou papírové, tak hlavní volební komise zapečetí obálky a jsou tam k dispozici k přezkoumání. Otázka je, co by dostala hlavní volební komise takto, flashku?“ ptá se senátor Vondráček. Tuto otázku nový návrh podle něj nezodpovídá a nereflektuje tak připomínky z minulosti.

13:51 Senátor Vondráček také kritizuje stránku volby.vse.cz, kde je podle něj prezentovaný pouze jeden názor, který je pro online volbu. Na stránky přispěl i místopředseda Hulínský, senátor Vondráček se ptá, proč tam nemůže prezentovat názory i druhý místopředseda, tedy on, který má jiné názory.

13:50 Místopředseda Vondráček zdůrazňuje, že ve chvíli, kdy je návrh o elektronické volbě doručen v pozdních hodinách a musí být projednán ve dvou dnech a následně se o něm hlasuje na celoškolním senátu, tak je legislativní komise v pozici, ve které s návrhem už nemůže nic dělat. Senátor také cituje zprávu o kybernetické bezpečnosti a zdůrazňuje, že i škola již zažila kybernetický útok.

13:44 Senátor Bič vyjmenovává připomínky od legislativní, které se týkají bezpečnostního zabezpečení, formálních záležitostí, nebo i toho, zda by se příslušný materiál neměl nejdříve projednat s fakultními senáty.

13:39 Rektor také připomíná, že již stejný návrh předložil v červnu a nedostal žádnou reakci, proto prosí, aby nikdo nekritizoval, že jde o krátký čas.

13:38 Rektor navrhuje volbu do AS VŠE online formou. „Studenti to vidí jako správný krok, snažím se jim vyhovět,“ vysvětluje rektor. Upozorňuje, že nechce podceňovat žádná rizika, ale podle něj se v zásadě v realitě nepotvrdí.

13:34 Kvestor upozorňuje, že jedna společná toaleta již je ve Staré budově ve 4. patře, připouští ale, že na ní je dámské a pánské označení. „Ženy můžou chodit na pánské záchody, to asi nikoho neurazí,“ komentuje kvestor. Komentuje také hygienické a technické komplikace.

13:32 Rektor odpovídá, že se to probíralo, je prý však problematické technicky najít prostor. Navíc to podle něj může znamenat další výdaje a případné snížení kapacit pro někoho, kdo s tímto může mít problém.

13:31 Senátor Mazouch vznáší také dotaz, zda by se při rekonstrukcích dala alespoň vždy jedna toaleta neoznačit pohlavím.

13:30 Další dotazy k materiálu nejsou, přistupuje se tedy k hlasování.

13:29 Senátorka Vančurová se vyjadřuje k financování rekonstrukce koleje Blanice. „Studenty je to považováno za levnější verzi ubytování, tak nás napadlo, že existuje obava studentů týkající se finančních dopadů kvůli rekonstrukci,“ vysvětluje. „Obava je oprávněná, protože se to někde musí projevit, ale zároveň se to projeví na kvalitě ubytování,“ oponuje kvestor.

13:25 Kvestor vysvětluje, čím budou jednotlivé prioritní cíle financovány. „Co se týká kolejí, primárně jde o zabezpeční kampusu Jarov, dlouhodobě plánovaný plot, dovybavání kolejí,“ vyjmenovává kvestor. „Již víme, že z prostředků MŠMT těžko budeme získávat prostředky na koleje Blanice,“ doplňuje, možností pro financování oprav by tedy mohlo být využití dotací.

13:20 Finanční komise má doplňující dotazy a doporučení, týkají se financování i jednotlivých dílčích cílů. „Jakým způsobem bude realizována digitalizace v oblasti personální agentury?“ ptá se senátorka Vančurová.

13:20 Studijní a pedagogická komise také materiál schválila.

13:18 Finanční komise se shodla, že doporučuje plán AS VŠE ke schválení. Senátorka Vančurová ale upozorňuje, že k tomu vedla velká diskuze.

13:15 Rektor říká, že si cení každé diskuze, které umožňuje větší zapojení při tvorbě strategického záměru, upozorňuje ale, že termíny pro jeho zpracování jso uvelmi krátké.

13:12 Program byl schválen, přistupuje se k jeho prvnímu bodu – plánu realizace strategického záměru VŠE pro rok 2023.

13:10 Nikdo nemá připomínky k programu. Přistupuje se tedy k hlasování o jeho znění.

13:07 Probíhá kontrola přítomných senátorů

13:05 Předseda Stříteský zahajuje zasedání.

Mohlo by tě zajímat: