Balintovské skupiny

23. 10. 2002 | | Zprávy ze školy

Akademická psychologická poradna opět zahajuje setkávání Balintovských skupin. Začíná se ve středu 30. října 2002 v prostorách APP (dveře 117 SB) a bude pokračovat vždy každou druhou středu (1x za dva týdny) od 17:00 do 19:00 hodin. Skupinu spolu s dr. Provazníkem povede Ing. Markéta Benešová.

Akademická psychologická poradna opět zahajuje setkávání Balintovských skupin.

Termíny Balintovských skupin

Začínáme (po jisté odmlce) opět se setkáváním zájemců v Balintovských skupinách! Toto setkávání začne ve středu 30. října 2002 v prostorách APP (dveře 117 SB) a bude pokračovat vždy každou druhou středu (1x za dva týdny) od 17:00 do 19:00 hodin. Skupinu spolu s dr. Provazníkem povede Ing. Markéta Benešová.

Přivítáme všechny zájemce, ať už svůj zájem projeví osobně (dr. Provazník, 117 SB), mailem (provaz@vse.cz), nebo telefonicky (224095345).

Stručná charakteristika Balintovských skupin

Michael Balint – lékař, psychoanalytik, učitel (* 1896, Budapest, v r. 1939 odešel do Velké Britanie, + tamtéž 1970).

Balintovské skupiny jsou – velmi zjednodušeně řečeno – skupinovou formou pomoci při řešení individuálních nesnází v mezilidských vztazích.

Balintovské skupiny (vyvinuty v rámci projektu na Tavistocké klinice, V.B.) slouží v originální podobě ke skupinovému řešení vztahových problémů lékařů a zdravotních sester s jejich pacienty (lékař jako medikament!), resp. k osobnostní podpoře a rozvoji zdravotnického personálu. V širším smyslu jsou však organizovány k řešení vztahových problémů obecně, t.j. pro kohokoli!

Balintovská skupina má optimálně 8 – 10 členů a 1 nebo 2 vedoucí.

Průběh Balintovské skupiny má přibližně toto schema (zjednodušeno!):

Pro úplnost je třeba uvést, že každé další setkání začíná stručným zhodnocením předchozího setkání všemi zúčastněnými, především pak jakousi reflexí osobního přínosu, který práce skupiny znamenala pro minulého protagonistu.

V podmínkách APP bývá každé setkání skupiny (po úvodní reflexi minulého) uvedeno krátkým autogenním tréninkem (především pro možnost aktuálního zklidnění a odreagování „nánosu“ běžného všedního dne).

Balintovská skupina je určena především všem těm, kteří prožívají nějaký problematický vztah s konkrétní osobou (osobami) (s rodiči, s partnerem apod.), ve kterém se ne zcela dokážou orientovat, a který by si chtěli lépe ujasnit, resp. se kterým by chtěli výše uvedenou formou pomoci.

Balintovská skupina je skupinou tzv. otevřenou, t.j. ze skupiny její členové postupně odcházejí a noví přicházejí. Z toho plyne, že činnost skupiny není časově omezena!

Mohlo by tě zajímat: