Co bude s kolejemi na Jižním Městě?

1. 5. 1999 | | Nezařazené

Již delší dobu je otevřena otázka, co bude s kolejemi na Jižním Městě. Na tom totiž závisí také osud mnoha studentů, kteří na těchto kolejích bydlí. Nový zákon o vysokých školách dává možnost převést do vlastnictví škol majetek, který zatím pouze spravovaly, pokud o něj požádají.

Již delší dobu je otevřena otázka, co bude s kolejemi na Jižním Městě. Na tom totiž závisí také osud mnoha studentů, kteří na těchto kolejích bydlí. Nový zákon o vysokých školách dává možnost převést do vlastnictví škol majetek, který zatím pouze spravovaly, pokud o něj požádají.

Koleje na JM zatím spravovala VŠCHT, která zde má ubytováno cca 1500 studentů z celkové kapacity 5000 míst. O koleje požádaly tři vysoké školy, a to VŠCHT, VŠE a UK. Všechny tyto školy zde mají ubytovány své studenty, přičemž VŠE a UK mají ještě další koleje. Původní návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl, že se koleje mezi tyto tři školy rozdělí. Proti tomu se ovšem zvedla vlna nevole. Prvním problémem je, že v současné době jsou na kolejích JM ubytováni ještě studenti dalších tří škol, a to ČVUT, AMU a AVU. ČVUT zrekonstruovalo areál kolejí v Dejvicích a pro studenty tak prý bude zajištěna srovnatelná ubytovací kapacita jako dosud. Pro studenty AMU a AVU (necelých dvě stě) by lůžka nebyla.

Proti plánovanému rozdělení kolejí se však bouří i sami studenti, ubytovaní na kolejích na Jižním Městě. Vznikla tak iniciativa Studentské jaro 99, jejíž snahou je ponechat koleje ve stávajícím stavu. Studenti se obávají, že administrativní rozdělení kolejí přinese zbytečné náklady, které se odrazí také ve výši kolejného. Navrhují, aby koleje zůstaly jako jeden celek v majetku VŠCHT, přičemž lůžka pro studenty ostatních škol budou zajišťována smluvně.

Proti aktivitě studentů se mimo jiné ohradili volení zástupci studentů v Akademickém senátu VŠE a Radě vysokých škol. Podle dostupných informací však s postojem vlastních volených zástupců mnoho studentů, ubytovaných na kolejích JM, nesouhlasí.

Mezitím došlo k řadě jednání, několika demonstracím a rozhodnutí se odkládalo. V pořadu Kotel televize Nova ministr Eduard Zeman koncem března řekl, že již podepsal rozhodnutí o nerozdělování kolejí a jejich přidělení VŠCHT, toto tvrzení však krátce potom popřel. Mělo by prý dojít k dohodě rektorů zainteresovaných škol, tedy VŠCHT, VŠE a UK. V době příprav tohoto článku bylo z iniciativy rektora VŠCHT, Josefa Koubka, organizováno setkání rektorů těchto škol spolu se studenty, které proběhne v květnu. Na všech záleží, co se s kolejemi stane, kdy to bude a jak to ovlivní studenty. Termín rozhodnutí byl odložen na konec kalendářního roku.

Mohlo by tě zajímat: