Co je to Akademický senát

23. 1. 2002 | | Zprávy ze školy

Právě čtete první díl v budoucnu snad pravidelné rubriky, ve které se budete moci dozvídat něco více o činnosti většině z vás spíše neznámého orgánu naší školy – Akademického senátu (AS).

Vážení kolegové studenti,

právě čtete první díl v budoucnu snad pravidelné rubriky, ve které se budete moci dozvídat něco více o činnosti většině z vás spíše neznámého orgánu naší školy – Akademického senátu (AS). Dnes bych vás ráda blíže informovala o tom, co vlastně Akademický senát VŠE je, co dělá a kdo jsou jeho členové.

AS VŠE je samosprávným zastupitelským orgánem školy a je odpovědný její akademické obci. Mezi jeho hlavní pravomoci patří podle §9 zákona o vysokých školách rozhodování o rozpočtu, o zřízení či zrušení součástí školy, schvalování podmínek přijetí ke studiu, vnitřních předpisů školy, volba rektora VŠE apod. Dále se zabývá spoustou běžných problémů života na naší škole jako př. koleje, stipendia, počítače, toalety atd.

AS VŠE je tvořen 21 členy. Jsou jimi vždy dva akademičtí pracovníci za fakultu, zástupce CTVS a dále studenti, kterých má být podle zákona o vysokých školách v AS min 1/2 a max 1/3. Nás je 8, což je přibližně 38 %. Studenty F1 zastupují na senátní půdě Ondra Víšek a Marek Jindra, za F2 tam zasedají Michal Čarvaš a Janička Outratová (já, tajemnice AS), podnikohospodáři si do AS delegovali Lucku Krejčovou a statistici a informatici Tonyho Pavlíčka. Volby na F5 sice vyhrál Tomáš Pavelka, ale nedávno rezignoval a za něj nastoupil Přemek Zdeněk a z Hradce na zasedání dojíždí Pavel Štrach (studentský místopředseda). Kontaktů na nás je dost např. společná e-mailová adresa ASVSE-studenti@vse.cz, kam nám můžete psát, cokoli vás na naší škole trápí.

Akademických pracovníků je v AS tedy celkem 13. Jsou jimi předseda AS doc. Ing.Miloslav Janhuba, CSc. (KFU), doc. Ing. Martin Mandel, CSc. (KMTP), Ing. Vlasta Adámková, CSc. (KSE) , PhDr. Jana Poláková (KAJ), Ing. Jiří Klečka (KPE), doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. (KPM), Ing. Antonín Rosický, CSc. (KSA), Ing. Zdena Marešová (KIT), místopředseda doc. RNDr. René Wokoun, CSc. (KREG), Mgr. Ing. Daniel Váňa (KHD), doc. Ing. Rostislav Duben, CSc. (KSP), doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý (KMM), a za mimofakultní pracoviště PaedDr. Jaromír Kopřiva, CSc.(CTVS). Většinu z nich asi znáte z přednášek a dalších kursů, které vyučují. Stejně jako studenti mají také svůj e-mail ASVSE-ucitele@vse.cz a celý AS má (aby se to nepletlo) ještě jednu adresu senat@vse.cz. Na všechny tyto kontakty můžete psát své dotazy, náměty a připomínky.

K tomu všemu zřídil ještě AS na svém prvním jednání několik komisí, které různé problémy předjednávají, a kam se můžete obracet s konkrétními problémy. Jsou to Pedagogická, Ekonomická, Kolejní a Legislativně-právní komise a Komise pro vědu a výzkum. Od nového roku by i komise měly mít své e-maily a stránky, kde vás budou informovat o své činnosti a o aktualitách spadajících do oblasti jejich působení.

A jak se dovíte o aktuálním dění v senátu? Z první ruky to budete mít, pokud se přijdete podívat na zasedání, která jsou veřejná a konají se většinou první pondělí v měsíci od 13.30 hod v zasedací místnosti paní rektorky. O něco pomalejší a stručnější informace (i když podle některých mých kolegů je to stále spíše románové čtení) získáte z mého Zápisu ze zasedání. Ten je uveřejněn na úřední desce v přízemí NB nebo na internetových stránkách AS VŠE – prozatím na adrese http://nb.vse.cz/senat, v budoucnu asi na http://senat.vse.cz, a také na naší nástěnce u místnosti 116SB. Ještě pomalejší, ale asi nejpohodlnější, by do budoucna mělo být informování prostřednictvím této rubriky. Nejpomalejší proto, že AS zasedá a SL vychází prakticky ve stejnou dobu, takže to bude vycházet vždy až v dalším čísle.

Doufám, že se mi podařilo alespoň u některých z vás zvýšit zájem o dění v senátu a upozornit vás, že máte se svými problémy kam jít a kde je řešit – možná úspěšněji než nad kafíčkem U Nata (v Pitu) nebo v menze. Jestliže budete mít zájem, neměl by být problém uskutečnit setkání nás, vašich studentských zástupců a vás, našich voličů, kde bychom si mohli o lecčems popovídat (do vánoc to asi nestihneme, v lednu tu moc lidí nebude, ale od LS se těšíme na bližší spolupráci).

Janička Outratová
116SB, xoutj01@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: