Další katedra podlehla vnitřním sporům na VŠE

14. 3. 2011 | | Nezařazené

Nové vedení, vyučující i zvýšení náročnosti oboru budou muset
přijmout studenti Ekonomiky a správy životního prostředí na NF.
Pedagogové vyklízí pole. Nebaví je bojovat s fakultou.

Na personální změny na katedře ekonomiky životního prostředí (KEŽP)
fungující pod Národohospodářskou fakultou (NF) upozornil studenty
navazujícího magisterského studia Ekonomika a správa životního prostředí
e-mail od nového vedení katedry koncem prosince 2010. Zároveň našli
studenti Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) ve svých schránkách
oznámení, že se od letního semestru nově otevírá vedlejší specializace
a několik předmětů zabývajících se environmentální problematikou.

Obě skutečnosti spojují tři pedagogové, bývalé vedení KEŽP –
docenti Petr Šauer, Alena Hadrabová a Antonín Dvořák. Ti z NF odešli na
katedru politologie na FMV a nebudou již předměty na NF vyučovat. Vedení
KEŽP zastává dočasně z pověření děkana NF Eliška Vejchodská,
garantem se stává profesorka Jiřina Jílková.

Zvýší se náročnost
Nové vedení KEŽP studenty ve svém memorandu ubezpečilo, že se v podstatě
nic nemění, a rozsah výuky i průběh studia zůstávají stejné. Podle
informací, které má Studentský list k dispozici, je však zřejmé, že
dojde k úpravám obsahu předmětů a zvýšení nároků na složení
státní závěrečné zkoušky. Pro studenty to znamená nepříjemnou změnu.
Dosud totiž platilo, že si na tento prakticky orientovaný obor šli
především národohospodáři „odpočinout“ od ekonomie.

„Odchod docentů z katedry mě mrzí, ale zároveň v tom vidím
příležitost dodat oboru novou energii, posunout jej o krok dál,“ říká
Vejchodská a věří, že obor kvalitativně posílí a zvýší se jeho
úroveň. O jeho dalším rozvoji diskutuje i s vedením fakulty. To podle
Vejchodské slibuje oboru podporu. Vyjádření děkana NF docenta Miroslava
Ševčíka se do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo získat.

Právě tato ochota byla v minulosti třecí plochou a jedním z faktorů,
který přispěl k odchodu bývalého vedení KEŽP z NF. Oficiální důvody
se však různí. Zatímco docent Šauer tvrdí, že již dlouho toužil po
změně a s FMV dlouho spolupracuje (dál se k tématu nechtěl vyjadřovat,
pozn. red.), docentka Hadrabová a docent Dvořák otevřeně přiznávají, že
jejich odchod byl vyvrcholením dlouhodobé nepřízně vedení NF (jde
především o bývalé vedení NF v čele s docentem Jiřím Schwarzem,
pozn. red.).

„Byli jsme nechtění, bez podpory,“ popisuje docentka Hadrabová a jako
příklad uvádí drobné ústrky a naschvály. Neoblíbenost u vedení NF si
vysvětluje po svém. „Neoliberální přístup, který zastává vedení
fakulty, není nakloněn environmentalismu, pouze s jejich tržním
přístupem. Cítili jsme tlaky, abychom přizpůsobili výuku,“ podotýká
docentka Hadrabová.

Spory VŠE oslabují
Docenti se tedy raději uchýlili pod křídla katedry politologie a Institutu
integrace ČR do evropské a světové ekonomiky (IČRE) na FMV, kde vidí
i svou perspektivu. „Věřím ale, že můžeme spolupracovat dále,“
doufá docent Šauer a ani Vejchodská to nevylučuje. Podpořit oblast
environmentální problematiky má i transformace IČRE na Institut
udržitelného podnikání.

Nicméně faktem zůstává, že kvůli vnitřním sporům na VŠE vznikají
duplicitní střediska. Jako příklad z minulosti může posloužit
například právo (katedry na FMV i NF), ekonomie (na Fakultě
podnikohospodářské i NF) či matematika (na Fakultě informatiky a
statistiky i na NF).

Co si myslíte o vzniku podobných kateder či institutů
na VŠE?

Mohlo by tě zajímat: