Děkan FFÚ pořádal online diskuzi pro studenty. V říjnu pozve na další

25. 9. 2020 | | Zprávy ze školy Mejzlik

Dne 24. září pořádal děkan Fakulty financí a účetnictví Ladislav Mejzlík online diskuzi pro své studenty k zahájení zimního semestru 2020/2021. Diskuze probíhala přes MS Teams od 16:00 a oproti původnímu časovému harmonogramu se kvůli velkému množství otázek, které studenti měli, prodloužila o půl hodiny a skončila tak v 18:30. Otázky bylo možné položit přímo online nebo i předem v aplikaci sli.do. Na diskuzi byli také přítomní proděkanka Dana Dvořáková, studentská tajemnice Gabriela Horáková a studentský senátor Lukáš Hulínský.

Diskuze měla velký úspěch. Sledovalo ji v jednu chvíli až 500 účastníků, což dalece přesahuje maximum, které uvádí Microsoft (300 osob). Z tohoto důvodu byla často zhoršená kvalita obrazu či zvuku a některým studentům se nepodařilo do schůzky vůbec dostat. Pro tyto i ostatní studenty, kteří nemohli být přítomní, existuje záznam v MS Teams pod kódem 6z5l6yy. Děkana velmi potěšil tento zájem studentů, a rozhodl se proto diskuzi znovu zopakovat zhruba v polovině října. Příští týden připravuje podobnou diskuzi pro prváky.

O svém zavření nemůže škola rozhodnout sama

Hlavní záměrem diskuze bylo rozšíření informací, aby studenti nebyli zbytečně zmatení a snížila se míra nespokojenosti. Řešila se především podoba online výuky a zimního semestru. „Lze očekávat, že celý zimní semestr bude online, pokud se křivka nakažených nezploští,“ uvedl Ladislav Mejzlík. Zároveň však doufá, že zkouškové období a závěrečné testy proběhnou prezenčně.

O zavření či zpřístupnění školy studentům nemůže škola svobodně sama rozhodnout, musí se řídit příkazy a podmínkami Akreditačního ústavu a Hygienické stanice hlavního města Prahy. V případě, že by neuposlechla, hrozila by jí ztráta akreditace. Mejzlík však věří, že tato situace a výuka v online prostředí výrazně přispěje k zlepšení výuky a schopnost fungovat online se studentům bude hodit i při zaměstnání.

Dotazy ze strany studentů se dotkly menzy, knihovny či knihkupectví. Tyto instituce jsou otevřené, do školy se dá volně dostat, jen se v ní nesmí vyučovat. Fakulta bude taky plně podporovat výjezdy studentů, kteří budou mít zájem v letním semestru 2021 strávit studium v zahraničí, jak potvrdila proděkanka Dvořáková.

Mohlo by tě zajímat: