Ivan Nový byl jmenován děkanem Fakulty podnikohospodářské

19. 6. 2014 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Ve středu 18. června proběhla slovnostní inaugurace děkana Fakulty
podnikohospodářské (FPH) Vysoké školy ekonomické. Stal se jím Ivan Nový,
kterého do úřadu jmenovala rektorka Hana Machková.

Slavnostní inaugurace nového děkana Podnikohospodářské fakulty Ivana
Nového proběhla 18. června. Do úřadu jej uvedla rektorka ekonomky Hana
Machková. „Přeji panu děkanovi i jeho týmu co nejvíce úspěchů. Ať se
vaší fakultě daří,“ uvedla Machková po předání jmenovacího
dekretu.

Během svého volebního období se Nový hodlá zaměřit na vědecké
výstupy FPH, zkvalitnění bakalářských oborů v angličtině a ruštině
i podporu mladých učitelů při kvalifikačním růstu. „Závazek cítím
v první řadě vůči studentům, kterých máme přibližně tři a půl
tisíce. Musíme je připravit pro jejich budoucnost tak, aby byli skutečnými
odborníky, ale i absolventy, kteří jsou do života vybaveni osobnostně a
lidsky,“ uvedl ve své inaugurační řeči nový děkan. „Cítím
zodpovědnost i vůči stovce zaměstnanců fakulty. Rád bych, abychom ctili
práci všech lidí na fakultě. V neposlední řadě cítím závazek
i vůči společnosti a firemnímu prostředí, jelikož úspěch firmám
zajišťují především kvalitní lidé. A pokud my na fakultě odvedeme
práci dobře, bude i jejich úspěch zaručen,“ dodal děkan.

Ivan Nový začne vést fakultu 1. července. Funkční období mu končí
30. června 2018.

Do svého týmu jmenoval Nový: Jindřicha Soukupa, statutární zástupce
děkana a proděkan pro zahraniční vztahy, Hanu Mikovcovou,pro­děkanka pro
pedagogickou činnost, Martina Lukeše, proděkan pro vědu, výzkum a
doktorské studium, a Miroslava Karlíčka, proděkan pro spolupráci s praxí
a PR.

Foto: archiv Vysoké školy ekonomické

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: