Děkani fakult: Mimosemestrál vlády bez důvěry obstál

31. 7. 2018 | | Zprávy ze školy Startup Festival prednáška

Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) proběhl tento semestr na Národohospodářské fakultě (NF) mimosemestrální kurz s názvem Hospodářská politika pohledem jejich tvůrců. Přednášejícími byli jednotliví členové vlády Andreje Babiše v demisi. Kurz vyvolal mnoho rozporuplných reakcí a také protesty některých studentů a zaměstnanců školy. Na závěr kurzu přednášel i sám premiér. iList vyzpovídal vedení školy a fakult, stejně tak i pár studentů, kteří předmět navštěvovali. V první části si přečtěte vyjádření děkanů. Jedni uvádí, že si z přednášek odnesli něco nové a politizaci v nich nezaznamenali, jiní naopak považují daný kurz za tenký led.

Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví

Jak vnímáte daný předmět?

Jako populismus a zviditelňování se a doufám, že se nejednalo o politiku.

Byl podle vás pro studenty a školy přínosem?

Za vyučované předměty zodpovídá děkan fakulty, která předmět akreditovala, ne škola. Jestli byl přínosem musí tedy vyhodnotit NF a studenti, kteří jej navštěvovali.

Jak hodnotíte odbornost přednášejících? Myslíte, že měli studentům co předat?

Nezkoumal jsem podrobně kvalifikaci ani publikace jednotlivých přednášejících v oblasti hospodářské politiky, takže nevím. Pokud by měli členové vlády prezentovat vlastní hospodářskou politiku, tak alespoň v situaci, kdy nebudou v demisi a vláda bude mít programové prohlášení a důvěru.

Co si myslíte o kritice skupiny studentů, kteří proti předmětu ze začátku bojovali?

Jako aktivní využití akademických svobod a formu prezentace názorů, která je tradičně vlastní akademické půdě.

Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních vztahů

Ačkoliv jsem vše kolem diskutované předmětu okrajově sledoval, nemám dostatečné informace na to, abych odpověděl na Vaše poměrně konkrétní otázky. Z mého pohledu jde o volitelný předmět řádně akreditovaný na jiné fakultě, který si studenti mohou, ale nemusí zvolit.

Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky

Jak vnímáte daný předmět?

Za vzdělávací činnost na fakultě je ze zákona plně odpovědný děkan fakulty a i podle vnitřních předpisů VŠE (tzv. Pravidel kvality) děkan taktéž rozhoduje o akreditaci předmětů (čl. 7 odst. 1 písm. b)). Nepovažuji za vhodné vyjadřovat se k akreditačním procesům na jiné fakultě, k výuce na jiné fakultě ani k s nimi souvisejícím akcím.

Jak hodnotíte odbornost přednášejících? Myslíte, že měli studentům co předat, nebo se jednalo o politizaci vysoké školy?

Dlouhodobě se zabývám problematikou vysokého školství, proto jsem navštívil přednášku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Roberta Plagy. Dle mého názoru byla přednáška kvalitní (pan ministr ostatně pochází z akademického prostředí) a pro studenty (i pro mne) obohacující. Ministr vlády definičně je politikem, takže se těžko může politickým tématům vyhnout. O „politizaci vysoké školy“ nicméně v žádném případě není možné v souvislosti s jeho přednáškou hovořit.

Chtěl byste udělat něco podobné na vaší fakultě?

Pokud jde o Fakultu informatiky a statistiky, do našich předmětů běžně zařazujeme přednášky odborníků z praxe. A například místopředseda Českého statistického úřadu pan docent Sixta je dokonce členem akademické obce fakulty a naším dlouholetým vyučujícím.

Miroslav Ševčík, bývalý děkan Národohospodářské fakulty a garant předmětu

Jak vnímáte daný předmět a jeho přínos teď na konci semestru?

Kurz podle mých informací splnil všechna očekávání, která do něj od začátku vkládali ti, kteří si jeho otevření vyžádali, tedy naši studenti oboru Hospodářská politika. Ohlas z jejich řad byl mimořádně pozitivní. Nevylučuji, že aktivisté, kteří a priori vystupovali proti otevření tohoto kurzu, a kteří se na něj přihlásili a byli neúspěšní při zkoušce, mohou mít jiný názor.

Myslíte, že se podařilo vyvrátit vyhlášení o politizaci školy a kritiku skupiny studenů, která proběhla na začátku semestru?

K žádné politizaci školy nedošlo. Naopak osoby mající na starosti mezinárodní akreditaci na VŠE jednoznačně potvrdili, že osobní účast téměř všech členů vlády ČR na kurzu, je v rámci mezinárodní akreditace vysoce oceněna a je považována za výjimečný úspěch naší fakulty a celé VŠE, že se jí něco takového podařilo zorganizovat.

Co si myslíte o studentech, kteří při odborné diskuzi na přednáškách pokládali otázky do politické roviny?

Ano, podle mých informací se to ojediněle stalo v případě dotazů ze strany asistentky poslance z opoziční strany. Připomínám, že se jednalo o předmět k hospodářské politice a tu při vší úctě ke všem tzv. apolitickým křiklounům nelze dělat bez politiky.

Jak hodnotíte odbornost přednášejících jako účastník mnoha přednášek?

Byl jsem v mnoha případech překvapen vysokou odbornou úrovní přednášejících. Posluchačům nabídli ucelenou představu o praktickém uplatňování parametrů hospodářské politiky v jednotlivých resortech.

Vladislav Bína, děkan Fakulty managementu

Jak vnímáte daný předmět? Zúčastnil jste se některé z přednášek?

O předmětu a jeho průběhu mám pouze zprostředkované a kusé informace. Žádné z přednášek jsem se nezúčastnil.

Myslíte, že se jednalo o politizaci vysoké školy, nebo příležitost pro studenty na seznámení s práci ministrů? Chtěl byste uspořádat něco podobné na vaší fakultě?

Vzhledem k tomu, že je to záležitost balancující na hraně mezi odbornou přednáškou a politickou prezentací, neplánujeme na fakultě pořádat obdobnou akci. Hodnocení, do jaké míry se jednalo o akci odbornou, si dovolím přenechat těm, kteří se akce účastnili. Zorganizování obdobné akce a vyhodnocení přínosů a rizik s tím spojených je, dle mého názoru, rozhodnutím příslušné fakulty, případně vedení vysoké školy.

Rozhovory s rektorkou a se studenty vám přineseme za několik dní.

Ilustrační foto: archiv iListu

Mohlo by tě zajímat: