Do Prahy se jezdí spíše za zábavou, výuka za moc nestojí

2. 4. 2002 | | Nezařazené

Studentskému listu se podařilo exkluzivně získat hodnocení dánských studentů, kteří na VŠE studovali v rámci mezinárodního programu CEMS. Tito zahraniční studenti vnímají, že si jich škola váží, ale negativně hodnotí kvalitu výuky. Na základě svých zkušeností vzkazují kolegům: Do Prahy se jezdí za zábavou, výuka za moc nestojí.

Studentskému listu se podařilo exkluzivně získat hodnocení dánských studentů, kteří na VŠE studovali v rámci mezinárodního programu CEMS. Tito zahraniční studenti vnímají, že si jich škola váží, ale negativně hodnotí kvalitu výuky. Kritizují především nedostatečnou jazykovou vybavenost učitelů, jejich neschopnost navázat jakýkoli kontakt s posluchači, bazírování na faktech a neexistenci týmové spolupráce. Na druhou stranu si velmi pochvalují Buddy System a práci hlavní koordinátorky CEMSu Renaty Šubrtové. Na základě svých zkušeností vzkazují kolegům: Do Prahy se jezdí za zábavou, výuka za moc nestojí.

CEMS (Community of European Management Schools) je sdružení evropských prestižních škol, které vytvořilo společný studijní program, jenž je ukončen titulem CEMS Master. Jedním z  hlavních bodů tohoto programu je absolvování semestru na zahraniční škole. Student má po návratu na svoji alma mater povinnost zhodnotit svůj pobyt na cizí škole, aby měli budoucí potenciální uchazeči o studium v zahraničí dostatek informací. Z těchto zpráv jsme vybrali hodnocení, která se vztahovala ke stejným předmětům nebo vyjadřovala převládající názor.

„VŠE je situována v moderní budově blízko centra, nicméně počet studentů značně převyšuje její kapacitu. A tak se tvoří fronty všude a před vším, dokonce i na záchody. Zde je vhodné podotknout, že pracovníci školy a koordinátoři CEMSu se nám snažili ve všem vyjít vstříc. Například abychom nemuseli čekat nekonečně dlouho na počítače, vyčlenily se pro nás (zahraniční studenty) speciální počítače v knihovně,“ hodnotí Jasmina Kozarcanin.

Lars Hobolth je ve své zprávě značně kritický: „Byl jsem velice frustrován z této školy. Výuka? To byl jeden velký vtip. Zdálo se mi, že škola má na zahraniční studenty velmi malé požadavky, aby až se vrátí zpět domů mohli povídat, jak perfektní bylo na ní studovat.“

Získané zprávy se týkaly uplynulých tří kalendářních let. Na jejich podkladě nicméně nelze vysledovat, že by hodnocení akademické úrovně školy mělo vzestupný trend. Hodnocení se markantně liší předmět od předmětu a občas i student od studenta. „Business Government Relations mohl být velmi zajímavý kurz, ale nebyl. Nejhodnotnější byl skupinový projekt o českém podniku a jeho následná prezentace. Předmět neměl jasnou strukturu, doporučená literatura nebyla relevantní a navíc angličtina vyučujícího byla na slabé úrovni,“ píše Eva Soerensen. Její kolega Brian Boersting s daným hodnocením nesouhlasí: „Profesor Malý věděl o čem mluví a projekt, který jsme vypracovávali, byl hodnotný. Navíc díky dobrým kontaktům vyučujícího s podniky jsme byli schopni získat informace ze zákulisí velkých společností.“

Předmět Business Strategy je hodnocen jako průměrný, většina studentů by ho nedoporučila. Jane Ilieski vysvětluje ve své zprávě: „Absolvování tohoto kurzu mi nepřineslo mnoho poznatků. Vyučující byly průměrní. Co mne šokovalo bylo, že jsme si mohli sami zvolit rozsah a téma semestrální práce.“
Obdobné hodnocení si vysloužil Business Ethics. Frederick Schmidt si pochvaluje angličtinu vyučující a uvádí, že hlavní náplní kurzu byla diskuze ohledně etických problémů. Bohužel mu chyběl jakýkoli teoretický základ. „Záleží na vás, kolik si z tohoto kurzu odnesete. Na přednášce je uváděno mnoho příkladů, kurz je hlavně zajímavý, když studenti diskutují mezi sebou,“ píše Soren Hansen. Poměrně negativně se studenti staví k Managing Virtual Operations. Jasmina Kozarcanin uvádí: „Vyučující si nebyla schopna zorganizovat čas, předmět neměl pevně daný řád a navíc úroveň angličtiny byla špatná.“ „Kvalita výuky byla slabá, na konci semestru se vás vyučující zeptá, jakou známku si podle vás zasloužíte,“ popisuje Lars Hobolth a jeho kolegyně k tomu dodává: „Helenu Hrůzovou jsem až litovala. Bylo na ní vidět, jak moc se snaží, ale jak může učit tento předmět, když ani pořádně neví o čem Managing Virtual Operations je?“

Nad hladinu vyčnívají především tři předměty, a to Transformation of the Czech Economy, International Logistics a čeština. „Předmět byl zajímavý, zvláště se mi líbily prezentace logistických firem, i když jich na můj vkus bylo hodně,“ uvádí Jasmina Kozarcanin. A Jane Illieski radí: „Ambiciózní mladá vyučující učila s chutí, ale nedejte se odradit, pokud neakceptuje váš názor.“ Většina studentů si ze zvědavosti zapsala češtinu, i když za absolvování tohoto kurzu není nárok na žádný kredit. Předmět, který vyučuje Anna Antošová, je dánskými studenty hodnocen velmi pozitivně. Především oceňují dobrou strukturu výuky a fakt, že vyučující chodí na každou hodinu připravena. V celkovém hodnocení je mu přiřazena pětka (tj. dle našeho hodnocení za jedna).

Mohlo by tě zajímat: