Dopad změn ceny ropy na hospodářský růst

21. 6. 2003 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář s tématem „Dopad změn ceny ropy na hospodářský růst“. Tento seminář se koná dne 24. 6. 2003 v 16.30 hodin, IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro. Hlavní příspěvek: Otakar HEVLER (CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.).

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář s tématem

Dopad změn ceny ropy na hospodářský růst.

Tento seminář se koná dne 24. 6. 2003 v 16.30 hodin, IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro.

Hlavní příspěvek: Otakar HEVLER (CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.).

Texty k semináři jsou k dispozici na: http://nb.vse.cz/khp/Veda/Diskusni_seminare/2003/ds2003.htm#4.

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: ieep@vse.cz, popř. na telefonní číslo 02/22 23 21 42, popř. na faxové číslo 02/22 23 21 42.

Mohlo by tě zajímat: